Hyppää sisältöön

Murmanskissa herättiin Soklin kaivoshankkeeseen – aluehallinto odottaa tietoja siitä, miten kaivos vaikuttaisi vesiin Venäjällä

Venäjälle tarjottiin kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia 12 vuotta sitten, mutta vastausta ei saatu.

Soklin fosfaattikaivosta suunnitellaan alueelle, jonka läpi virtaa Venäjän puolelle laskeva Nuorttijoki. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Murmanskin aluehallinto on huolissaan Savukoskelle suunnitellusta Soklin fosfaattikaivoksesta. Lapin ely-keskukselle lähetetyssä kirjelmässä pyydetään venäjänkielisiä asiakirjoja, joissa kerrotaan vaikutuksista Venäjän puolelle laskevaan Nuorttijokeen ja Tuulomajoen vesistöön. Kirjelmän on allekirjoittanut Murmanskin alueen ympäristö- ja luonnonvaraministeri Anna Bagrova.

Murmanskissa havahduttiin hankkeeseen sen jälkeen kun Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt informoi aluehallintoa asiasta. Flöjtin mukaan Murmanskissa oli käsitys, että Soklin hanke on kuopattu vuosia sitten.

– Tiedustelin, että ovatko he tietoisia, että hanke on meneillään. He olivat ihmeissään, että miksi tästä ei ole tullut tietoa.

Flöjtin mukaan Lapin ely-keskukseen lähetetty kirjelmä on käytännössä vaatimus kansainvälisestä ympäristövaikutusten arvioinnista. Ely-keskuksen ympäristövastuualueen johtaja Timo Jokelainen ei ole kirjelmää vielä nähnyt, mutta sanatarkan sisällön kuultuaan hän pitää sitä tietopyyntönä eikä vaatimuksena kansainvälisestä yva:sta.

Voisiko tietopyyntö ja asiakirjojen toimittaminen vielä tässä vaiheessa johtaa kansainväliseen ympäristövaikutusten arviointiin, sitä Jokelainen epäilee suuresti. Rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa ympäristöministeriö, joka kysyi vuonna 2008 Venäjän halukkuutta osallistua Sokliin liittyvään ympäristövaikutusten arviointiin. Suomi ei saanut vastausta ja veti siitä omat johtopäätöksensä.

"Moskovassa on ollut tieto"

Jokelainen huomauttaa, että ainakin Moskovassa on ollut tieto myös Soklin viimeaikaisista vaiheista.

– Olen itse tuonut asian esiin rajavesistökomission kahden viime vuoden kokouksissa, Jokelainen sanoo.

Soklin kaivoshanke sai ympäristö- ja vesitalousluvan kesällä 2018. Kuukausi sitten Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valtaosan lupaa koskeneista valituksista, mutta tiukensi jätepäästöjen rajoja ja vaati lisäselvityksiä ympäristövaikutuksista.

Hallinto-oikeus vaikutti olevan erityisen huolestunut kaivoshankkeen vaikutuksista Nuorttijoen taimenkantaan. Oikeus kumosi Nuorttijokeen vaikuttavia vesitalouslupia ja palautti niitä aluehallintoviraston uuteen käsittelyyn.

Kaivosta suunnittelevan lannoiteyhtiö Yaran mukaan päätös viivyttää kaivoshanketta vuosilla.

Suosittelemme sinulle