Hyppää sisältöön

Haluaako hallitus kaataa miljardin sote-ulkoistuksen Meri-Lapissa? Ministeriö kiistää – Kemin kaupunginjohtaja: "Taistelu oman sairaalan puolesta jatkuu"

Soteuudistuksella halutaan mahdollistaa ulkoistussopimusten purkaminen takautuvasti. Tähtäimessä voi olla esimerkiksi Meri-Lapissa tehty miljardiulkoistus.

Soteuudistuksessa todellinen päätösvalta sotepalveluista halutaan maakunnille. Meri-Lapissa palvelut järjestää nyt kuntien ja Mehiläisen yhteisyritys miljardisopimuksen nojalla. Kuva: Juuso Stoor / Yle
Jenni Mehtonen,
Antti Heikinmatti

Hallituksen sote-uudistuslainsäädäntö näyttää ulkoistamista koskevilta osilta lähes tilaustyönä tehdyltä mitätöimään sotepalvelujen jättiulkoistus Meri-Lapissa. Ministeriö kiistää väitteen – sen mukaan tärkeintä on, että palveluista voidaan päättää tulevissa maakuntavaltuustoissa.

Sote-ulkoistuksia suojaa perustuslain omaisuudensuoja. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Auli Valli-Lintu sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että laki ei kuitenkaan ole ehdoton: takautuva puuttuminen on mahdollista, jos perusteet ovat riittävän tukevat.

– Hallitus katsoo, että on olemassa painavia yhteiskunnallisia perusteita, joiden nojalla takautuva puuttuminen olisi mahdollista.

Pääsihteeri Päivi Salo kiistää, että lakia olisi sorvattu erityisesti Meri-Lappia ajatellen. Hänen mukaansa ulkoistamisten osalta tärkeintä on laissa tarkoitetun maakunnallisen päätöksenteon toteutuminen.

– Me olemme ensisijaisesti lähteneet tekemään järjestämisvastuuta koskevaa sääntelyä sellaiseksi, että järjestäjällä on oikeasti mahdollisuus pitää lankoja käsissään, Salo sanoo.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissisen mielestä näyttää selvältä, että lakiesitys on tehty nimenomaan Meri-Lapin miljardiulkoistuksen taklaamiseksi. Valtiovallan nihkeä kanta jättiulkoistukseen tuli selväksi siitä päätettäessä.

– Taitaa olla aivan selvästi Lex Meri-Lappi tämä pääkohta lainsäädäntöluonnoksesta, Nissinen sanoo.

Meri-Lapin kunnat ovat ulkoistaneet erikoissairaanhoitonsa ja Kemi ja Tornio myös ison osan perusterveydenhuollosta Mehiläisen ja kuntien yhteisyritykselle.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen harmittelee, että vääntöä Meri-Lapin soteulkoistuksesta halutaan jatkaa. Hänen mukaansa mahdollisesta sopimuksen takautuvasta mitätöimisestä voi tulla merkittävä perustuslaillinen kysymys. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Päätösvalta halutaan sotemaakunnalle

Sote-tiedotustilaisuudessa esiteltyjen materiaalien perusteella lakipaketissa on monta kohtaa, jotka osuvat varsin suoraan Meri-Lapin sote-ulkoistukseen. Esimerkiksi yhteispäivystystä ei saisi jatkossa ulkoistaa, palvelujen tilaajan ja tuottajan erottelu poistuu lainsäädännöstä ja maakuntavaltuustoille edellytetään päätösvaltaa koko sotealueen palveluista.

Meri-Lapin suuri perusterveyden ja erikoissairaanhoidon ulkoistussopimus terveyspalveluyhtiö Mehiläisen kanssa ulottuu vuoteen 2033 asti ja on arvoltaan yli miljardi euroa. Palveluita tuottaa kuntien ja Mehiläisen sote-yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja.

Pääsihteeri Päivi Salon mukaan Meri-Lapin kaltainen tilanne voisi olla uuden sote-lain vastainen.

– Tilanne muodostuu aika kestämättömäksi, jos saman maakunnan sisällä on pitkiä sopimuksia joiden nojalla palvelut pitääkin järjestää siten, että maakunnan järjestämisvastuu ei toteutuisi uuden lain edellyttämällä tavalla. Silloin ollaan tämän uuden lain näkökulmasta lainvastaisessa tilanteessa, Salo sanoo.

Salo korostaa, että jos sopimuksia voidaan muuttaa lain mukaisiksi ilman uutta kilpailutusta, sopimusta ei tarvitse mitätöidä.

– Jos sopimus joudutaan kilpailuttamaan, niin silloinhan kyseessä on uuden sopimuksenteon tilanne.

Lue tarkemmin hallituksen sote-esityksestä tästä artikkelista.

Perustuslakivaliokunnan kanta on keskeinen

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja perustuslakiasiantuntija, Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen ovat molemmat sitä mieltä, että ulkoistamissopimusten takautuvaa mitätöintiä koskeva kohta tulee olemaan perustuslain näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen.

– Tämä ei missään tapauksessa ole helppo kysymys, vaan tulkinnanvarainen ja monimutkainen, Rautiainen sanoo.

Rautiaisen mukaan vastaavat pykälät olivat tulossa myös Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-esitykseen. Tuolloin niistä pyydettiin lausuntoa perustuslakivaliokunnalta, joka ei kuitenkaan ottanut tähän asiaan kantaa.

Tämä johtui Rautiaisen mukaan siitä, että valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden, joukossa myös Rautiainen itse, kannat vaihtelivat: osa suhtautui perustuslailliseen omaisuudensuojaan jyrkemmin, osa vähemmän tiukasti.

– Itse sijoituin silloin omaisuudensuojaa jyrkimmin puolustaviin, Rautiainen sanoo.

Pääsihteeri Päivi Salo STM:stä sanoo, että asian lainmukaisuutta käsitellään lausuntokierrokselta saatujen kommenttien jälkeen.

– Kyllä tämä varmasti tulee nousemaan siellä hyvin keskeisenä esiin. Nyt me odotamme näitä lausuntoja ja arvioimme niiden perusteella tilannetta ja muokkaamme esitystä tarvittavilta osin eduskuntakäsittelyä varten.

Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimukseen on kirjattu, että sopimus siirtyy aikanaan maakunnille ja maakunnasta tulee tilaajaosapuoli. Sopimukseen on kirjattu noin 100 miljoonan euron suuruinen uhkasakko, jotta maakunta ei voisi purkaa sitä kevein perustein.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiaisen mukaan on kiinnostavaa kuulla, mitä perustuslakivaliokunta lausuu sotelakipaketin ja perustuslaillisen omaisuuden suojan suhteesta. Kuva: Retu Liikanen / Yle

Nissinen: “Taistelu oman sairaalan puolesta näyttää jatkuvan”

Nissistä valtion vastahanka ihmetyttää, mutta ei täysin yllätä. Asetelma tuli selväksi jo vuoden 2017 lopulla, kun ulkoistussopimusta sorvattiin alueen valtuustoissa.

– On hyvä herätä karuun todellisuuteen siitä, miten maan hallitus näkee keskussairaalatasoisen toiminnan tällä seudulla. Taistelu oman sairaalan puolesta näyttää jatkuvan muodossa tai toisessa, Nissinen sanoo.

Nissisen mukaan alueen kuntien ja Mehiläisen yhteisyritys on onnistunut asioissa, joissa moni julkinen toimija ei ole: perus- ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen, digitalisaatio ja kustannuskehityksen kurissa pitäminen ovat Nissisen mukaan ulkoistuksen tuomia etuja.

Mehiläisestä ei tässä vaiheessa haluttu kommentoida sote-esitystä. Yhtiön mukaan se haluaa ensin tutustua perusteellisesti 1200-sivuiseen sote-pakettiin. Mehiläinen antaa lausuntonsa lakiesityksestä syksyllä, kuten muutkin osalliset.

Sopimuksen purusta kirjattu 100 miljoonan sakko

Lapissa on ollut jo vuosien ajan eriäviä näkemyksiä sote-palveluiden järjestämisestä. Sipilän hallituksen sote-suunnitelmien myötä Meri-Lapissa päädyttiin sote-palveluiden laajaan ulkoistukseen, sillä alueella laskettiin, että Kemissä sijaitseva Länsi-Pohjan keskussairaalasta tulisi käytännössä terveyskeskus.

Se olisi tarkoittanut alueen asukkaille palveluiden siirtymistä monelta osin yli sadan kilometrin päähän Rovaniemelle.

Kemin kaupunginjohtajan Tero Nissisen mielestä yhteinen sävel löydettiin edellisellä sotekierroksellakin, mutta liian myöhään. Hän toivoo, että nyt edelliskerrasta olisi viisastuttu.

– Kova riitely ei edistä sote-järjestelmän kehittämistä, joka on tietysti kaikkien tavoitteena, Nissinen sanoo.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23 asti.

Suosittelemme sinulle