Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Metsäpeurat ja maisema-arvot painoivat Halsuan tuulivoimapuiston suunnittelussa: voimaloita vähennetään ja sijoitellaan uudelleen

Esimerkiksi Töppösen luolikko otettiin pois voimala-alueesta, kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville.

Tuulivoimala taivasta vasten.
Halsualle voitaisiin esitetyn kaavan mukaan rakentaa 49 tuulivoimalaa. Kuva: Juho Karlsson / Yle
Ari Vihanta
Avaa Yle-sovelluksessa

Halsualle suunniteltu iso tuulivoimapuisto etenee. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti nähtäville kaavaluonnokset, jotka mahdollistaisivat 49 tuulivoimalan rakentamisen.

Hankkeen ympäristönvaikutusten arvioinnissa tutkittiin enintään 54 tai 33 voimalan rakentamista. Ely-keskuksen viranomaislausunnon mukaan suppeampi vaihtoehto olisi ympäristön kannalta selvästi parempi. Myös monissa muissa lausunnoissa kritisoitiin laajempaa vaihtoehtoa.

Tämän jälkeen kaavaehdotuksesta riisuttiin viisi voimalaa ja sijoiteltiin voimaloita uudelleen. Tuulivoimapuistoa suunnittelevan OX2-yhtiön mukaan tällä on voitu vähentää huomattavasti ympäristövaikutuksia.

– Uskomme, että vaikutuksia on voitu pienentää hyvin. Näillä toimenpiteillä olemme voineet huomioida uhanalaiset petolinnut, metsäpeura, luonnon monimuotoisuus ja maisema-asioita, joita ympäristönvaikutusten arvioinnissa nousi esille, kertoo projektipäällikkö Heli Harjula.

YVAn jälkeen kaava-aluetta supistettiin pohjoisosasta ja poistettiin maisemallisesti arvokas Töppösen luolikko voimala-alueesta kokonaan.

– Jonkin verran Töppösen luolikon lähialueelle on voimaloita suunniteltu, joten jonkin verran maisemanäkyvyyttä siellä vielä on, mutta itse alue pysyy koskemattomana.

Kaavaehdotus on nähtävillä ja yleisön kommentoitavana elokuun loppuun saakka. OX2 toivoo, että kunnanvaltuusto saisi hyväksyttyä lopullisen kaavan syksyllä, jonka jälkeen jokaiselle voimalalle voidaan hakea rakennuslupaa.

Syksyllä alkaa myös tarkemmat tuulimittaukset ja muut tekniset selvitykset. Mikäli kaikki menisi suunnitelmien mukaan, rakentamaan voitaisiin päästä kahden vuoden päästä.

OX2 aikoo toteuttaa hankkeen ilman yhteiskunnan tukea. Kun lupaprosessit on saatu päätökseen, alkavat neuvottelut rahoitusmallista ja yhteistyökumppaneista.

Puiston tuottama sähkö johdettaisiin Lestijärveltä Alajärvelle rakennettavan uuden voimalinjan kautta. Lestijärvelle suurta tuulivoimapuistoa valmisteleva rakennusyhtiö YIT uskoo, että voimalinjan rakentaminen alkaisi tämän vuoden puolella.

Aiheesta lisää:

ELY-keskus: Isompi tuulivoimapuisto haittaisi Halsualla maakotkia, metsäpeuroja ja Töppösen luolikon maisemia

Halsualle suunniteltu tuplasti nykyistä tehokkaampia tuulivoimaloita – voimaloiden kokonaiskorkeus voisi nousta jopa 300 metriin

Halsualle suunniteltu tuplasti nykyistä tehokkaampia tuulivoimaloita – voimaloiden kokonaiskorkeus voisi nousta jopa 300 metriin

Suosittelemme