Hyppää sisältöön

Naapurinvaara on mahdollisesti Suomen viides valtakunnallinen maisemanhoitoalue – katso videoita paikasta ja rauhoitu luonnon äänien äärelle

Paikalliset asukkaat luottavat siihen, että Naapurinvaarasta tulee Suomen viides valtakunnallinen maisemanhoitoalue.

Kyllä vaaroja kauniita Kainuussa on, mutta Naapurinvaara on kaunein. Näin kuuluvat Eemil Parraksen säveltämän ja sanoittaman Naapurinvaaran laulun sanat. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Naapurinvaaralta avautuu kauniit näkymät peltojen, niittyjen, järvien ja asutuksen yli. Sotkamon Naapurinvaaran perinnemaisema on valtakunnallisesti arvokas juuri sen monipuolisen luontonsa ja runsaan kasvistonsa vuoksi. Syksyn aikana selviää, myönnetäänkö sille valtakunnallisen maisemanhoitoalueen titteli. Päätöksen asiasta tekee ympäristöministeriö.

Naapurinvaaran luonto on monipuolinen, minkä vuoksi se on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kuvaus ja editointi: Timo Sihvonen / Yle

Matka tämän hetkiseen tilanteeseen on ollut pitkä. Vuonna 1995 Suomessa tehtiin maisemainventointeja, joissa kartoitettiin arvokkaita luonnonympäristöjä. Valtioneuvosto valitsi tarkkojen kriteereiden avulla lähes kaksisataa paikkaa, joiden kehittymistä päätettiin alkaa seurata.

Naapurinvaara oli yksi näistä paikoista. Sen katsottiin olevan harvinainen yhdistelmä tasapainoista rakentamista, arvokkaita luonnonympäristöjä sekä laajoja biotooppeja.

Naapurinvaaralta on näkymä Vuokatin vaaroille. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Vuonna 2013 Naapurinvaaralla tehtiin valtakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventointi, jossa todettiin, että Naapurinvaara on säilyttänyt arvonsa.

Idea maisemanhoitoalueeksi pyrkimisestä lähti paikallisten asukkaiden yhteisestä halusta. Luonnonsuojelulain mukaan luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa maisemanhoitoalue. Naapurinvaaran kyläyhdistys päätti hakea vuonna 2013 alueelle valtakunnallisen maisemanhoitoalueen titteliä.

– Saadaan olla kiitollisia siitä, että Naapurinvaara aikoinaan kohosi tälle listalle, toteaa ely-keskuksen alueidenkäytönasiantuntija Liisa Korhonen.

Naapurinvaaralla laiduntaa monenlaisia kotieläimiä, kuten maitokarjaa, lampaita sekä hevosia. Kuvaus ja editointi: Timo Sihvonen / Yle

Naapurinvaara on paketti jokaista maisemaa

Suomessa valtakunnallisiksi maisemanhoitoalueiksi ovat yltäneet Raaseporin Skärlandetin, Kauhajoen Hyypänjoen, Pelkosenniemen Kairalan-Luiron sekä Simon maisemanhoitoalueet. Viimeisin näistä perustetuista maisemanhoitoalueista on Simossa. Sille myönnettiin titteli vuonna 2015. Ensimmäisenä valtakunnalliseksi maisemanhoitoalueeksi pääsi Skärlandet vuonna 2007. Maakunnallisia maisema-alueita on Suomessa kaksi: Suomussalmen vienalaiskylien ja Saijan maisema-alueet.

Maisemia Naapurinvaaran lepikon lenkin varrelta. Kuvaus ja editointi: Timo Sihvonen / Yle

Valtakunnallisissa maisemanhoitoalueissa kulttuuriympäristö ja ihmisen kädenjälki ovat merkittävässä roolissa. Naapurinvaaralla maatalous on muovannut ympäristöjä. Alueella lehmiä, lampaita ja hevosia on laidunnettu luonnonmaisemissa. Alueelle on muodostunut arvokkaita perinnebiotooppeja, eli ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia.

Näissä biotoopeissa kasvaa rikas kasvilajisto, joista esimerkkinä ovat alueella harvinaiset valkovuokot. Tälläkin hetkellä alueella laiduntaa kyyttöjä, lampaita sekä hevosia. Niiden avulla perinnebiotoopit saadaan pidettyä kunnossa.

Naapurinvaaralla on vanhoja rakennuksia, jotka antavat arvokasta tietoa alueen entisaikaisesta asutuksesta. Kuva: Timo Sihvonen / Yle
Ristijärveläisen lampurin lampaat liikkuvat Naapurivaaran laella. Kuvaus ja editointi: Timo Sihvonen / Yle

Tämän lisäksi alueen rakennukset ja arkeologia olivat syitä sille, miksi Naapurinvaara on maisemallisesti niin merkittävä. Alueen vanhat rakennukset antavat arvokasta tietoa siitä, millainen historia alueella on mahdollisesti ollut aiemmin.

– Kaikki mahdolliset maisemat ovat paketoitu Naapurinvaaraan, ely-keskuksen alueidenkäytönasiantuntija Liisa Korhonen kuvailee.

Kyseisessä kohdassa Naapurinvaaralla on kuvattu Metsolat-sarjaa. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Perinnemaisema on tulos kyläyhteisön aktiivisesta tiimityöstä

Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa. Naapurinvaaran kyläläiset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä, jotta yhteinen tavoite saada Naapurinvaarasta maisemanhoitoalue toteutuisi. Naapurinvaaran kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Koski kertoo, että maisemaa ollaan hoidettu talkoovoimin jo pitkään.

Maitohorsmien seassa kasvava ruskolilja värittää polunvartta Naapurinvaaralla. Kuvaus ja editointi: Timo Sihvonen / Yle

Alueelta on kerätty haitallista vieraslajia jättipalsamia pois niin talkoolaisten kuin myös koululaisten voimin. Laji on haitallinen, sillä se voi muodostaa laajoja yhden lajin kasvustoja, jotka vievät tilaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta.

15-vuotiaan Matti Heikkilän mielestä on hienoa, että kotiseudulta löytyy näin arvokas maisema. Heikkilän luokka kitki Naapurinvaaralta vieraslajeja pois kahtena vuonna peräkkäin, ja samalla he kartuttivat luokkaretkikassaansa. Myös vieraslajin määrä alueella saatiin vähenemään merkittävästi. Luokkaretkirahastoon kertyi yhteensä reilusti yli tuhat euroa.

– Koronan vuoksi ei tullut lähtöä mihinkään, mutta rahat jaettiin luokan kesken, Heikkilä kertoo.

Naapurinvaaran huvikeskuksessa järjestetään aktiivisesti tansseja. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Maisemanhoito jatkuu myös ilman statusta

Maisemaa halutaan ylläpitää, mutta ilmaista se ei ole. Mikäli Naapurinvaaralta tulee valtakunnallinen maisemanhoitoalue, ympäristöministeriöstä myönnetään sille vuosittain rahallista avustusta maisemanhoitoon. Tämä oli kimmoke sille, miksi maisemanhoitoalueen titteliä Naapurinvaaralle lähdettiin alun perin tavoittelemaan.

Lepikon lenkin varrella on kota, josta näkee Huuskolanniemen. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Naapurinvaaran kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kosken mukaan rahallisen avustuksen lisäksi maisemanhoitoalueeksi pääseminen olisi myös merkittävä statussymboli, jota arvostetaan matkailussa.

Kyläläisillä on vahva luotto siihen, että paikka saavuttaa maisemanhoitoalueen statuksen. Mikäli se jää saamatta, ei se kuitenkaan ole takapakki alueen asukkaille.

– Maisemanhoitoa on tehty pitkään ja tehdään jatkossakin, vaikkei statusta olisikaan.

Naapurinvaaran kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Koski kertoo videolla, millainen matka Naapurinvaaralla on ollut tämän hetkiseen tilanteeseen. Kuvaus ja editointi: Timo Sihvonen / Yle

Millainen on sinun mielestäsi kaunis maisema? Keskustele aiheesta 6.7. klo 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle