Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Sorayhtiön mukaan poron papanat pilasivat betonin – yhtiö vaatii paliskunnalta mittavia korvauksia

Paliskunta ei halua kommentoida tapausta. Yli sadantuhannen euron riita-asiaa käsitellään Lapin käräjäoikeudessa aikaisintaan ensi keväänä.

Poron papanoita.
Korvausvaatimuksissaan yhtiö vaatii Hammastunturin paliskuntaa korvaamaan yli 100 000 euroa betonista, joka yhtiön mukaan meni pilalle papanoiden vuoksi. Kuva: Kaija Länsman / Yle
Kaija Länsman
Avaa Yle-sovelluksessa

Inarilainen Sorakukkola Oy vaatii Inarin merkkipiiriin kuuluvaa Hammastunturin paliskuntaa korvaamaan betonit, jotka yhtiön mukaan ovat menneet pilalle poron papanoiden vuoksi. Yhtiö on toimittanut asiasta Lapin käräjäoikeuteen kaksi eri haastehakemusta.

Riita-asia juontaa juurensa Ivalon lähistöllä sijaitsevaan yhtiön varastointialueseen. Yhtiön korvausvaatimuksen perusteella Hammastunturin porot ovat kesällä 2019 ulostaneet yhtiön varastointialueella soran päälle.

Varastoidusta sorasta valmistettiin betonia. Asiakkaat valittivat betonin laadusta ja yhtiön omissa tutkimuksissa selvisi, että papanat ovat päätyneet valmiiseen betoniin. Yhtiö korjasi betonin laadusta valittaneiden asiakkaiden lattiat ja korvasi asiakkaille koituneet vahingot.

Korvausvaatimuksissaan yhtiö vaatii Hammastunturin paliskuntaa korvaamaan yli 100 000 euroa betonista, joka yhtiön mukaan meni pilalle papanoiden vuoksi.

Paliskunta ei halua kommentoida

Haastehakemuksien tiedoista selviää, että paliskunta on useina kesinä hakenut porot pois sorayhtiön alueelta. Kantajan eli Sorakukkola Oy:n mukaan esimerkiksi viime kesänä paliskunta ei poistanut poroja alueelta heidän pyynnöstään huolimatta.

Hammastunturin paliskunta ei halua kommentoida korvausvaatimusta ja riita-asiaa tässä vaiheessa mitenkään. Alustavien tietojen mukaan paliskunta vastustaa korvausvaatimuksia, kertoo paliskunnan asiamies, varatuomari Kalle Varis. Paliskunta on myös hakenut jatkoaikaa oman vastineensa toimittamiseen.

Käräjäoikeus ei ole vielä arvioinut, milloin yhtiön ja paliskunnan välistä riita-asiaa käsitellään. Pääkäsittely lienee aikaisintaan keväällä 2021.

Arvioimislautakunta: Paliskunta ei ole velvollinen korvaamaan

Haastehakemuksien mukaan riita-asiaa on käsitelty tänä keväänä kahteen otteeseen arvioimislautakunnassa. Arvioimislautakunnan päätösten mukaan paliskunta ei ole korvausvelvollinen. Yhtiö haluaa, että käräjäoikeus kumoaa nämä päätökset ja velvoittaa paliskunnan korvaamaan vahingot.

Lautakunta perustaa päätöksensä poronhoitolain 31 ja 34 §:ään. Lautakunta katsoo, että poronhoitolain 31 §:n mukaan saamelaisten kotiseutualueella on korvattava vain porojen maa- ja metsätaloudelle aiheuttamat vahingot.

Puheenjohtajana toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämä henkilö. Muista jäsenistä toinen edustaa paikallisia maataloustuottajia ja toinen sitä paliskuntaa, jota ratkaistava asia koskee.

Tämän asian käsittelyssä toimi puheenjohtajana Risto Niemi. Hänellä on kymmenen vuoden kokemus arvioimislautakuntien puheenjohtajana. Hän on toiminut niin maanviljelijänä, metsurina kuin poromiehenäkin.

– Näin me tulkitsimme lakia ja totesimme, ettei aitaaminen ja vahinkojen korvaaminen kuulu paliskunnalle. Saamelaisten kotiseutualueella on eri pykälät kuin alempana, siksi paliskunta ei ole korvausvelvollinen, kertoo Niemi lyhyesti ja viittaa 31 §:ään.

Arvioimislautakunta on poronhoitolain mukainen lautakunta, jonka tehtävänä on ratkaista muun muassa porojen maa- ja metsätaloudelle aiheuttama vahingot. Mikäli on tyytymätön arvioimislautakunnan päätökseen, tyytymättömyytensä ilmoittaneen asianosaisen on pantava asia vireille alioikeudessa haasteella.

Sorayhtiö hakenut rakennuslupaa aidatakseen alueen

Inarin kunnan teknisen lautakunnan pöytäkirjasta selviää, että yhtiö on hakenut ja saanut rakennusluvan aidatakseen kiviainesvarastonsa niin, etteivät porot pääse sinne.

Kunta on myöntänyt rakennusluvan sillä ehdolla, että veräjiä ei lukita, koska aidan sisälle jäisi alueita, jotka eivät ole yhtiön vuokraamia tai yhtiön omistuksessa.

Suosittelemme sinulle