Hyppää sisältöön

Byrokratia vastaan ampumaharrastajat

Haulikkoampujat kokoontuvat Rajamäen ampumaradalle Laukaassa iloisissa tunnelmissa.

Yli seitsemän vuoden odotuksen jälkeen Keski-Suomen Ampujien haulikkoradat on saatu viimein auki.

Haulikkorataa kiertää nyt meluvalli, joka on reilu puoli kilometriä pitkä ja 15–25 metriä korkea. Valli on yhtä iso kuin kuusi ja puoli eduskuntataloa.

Taitaa olla Suomen suurin meluvalli. Siihen on tuotu arviolta yli 10 000 kuorma-autollista maata.

Kari Laitinen, Keski-Suomen Ampujien puheenjohtaja

Meluvalli piti rakentaa, jotta haulikkorata saisi ympäristöluvan.

Ilman vallia haulikkorataa ei saanut käyttää. Keski-Suomen Ampujien haulikkoradat suljettiin toistaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä helmikuussa 2013.

Kaikki sai alkunsa 2008 ympäristölupapäätöksessä olleesta kirjoitusvirheestä. Ely-keskuksen päätöksessä luki: melualueelle jää asuinrakennuksia, kun oikea meluraportissa ollut muoto oli: ei jää.

Keski-Suomen Ampujat pyysivät viranomaisia korjaamaan virheen. Korjaus viipyi seitsemän vuotta, ja ympäristölupa saatiin Laukaan kunnalta 2015.

Luvan edellytyksenä oli riittävän korkea meluvalli. Haulikkoradalla käynnistettiin meluvallin massiiviset rakennustyöt: vallia korotettiin ja jatkettiin.

Meluvallin rakennus oli aloitettu jo 1994 ampujien omasta aloitteesta ennen kuin mikään määräys sitä vaati. Tavoitteena oli melun vähentämisen lisäksi haulien kerääminen.

Alkujaan vallin korkeudeksi kaavailtiin 15 metriä. Laukaan kunta vaati korkeudeksi melumallinnuksen mukaisesti 25 metriä.

Meluvallin korkeutta määritti viereen suunnitteilla ollut asuinalue. Kunta kuitenkin muutti alueen kaavan asuinalueesta teollisuusalueeksi viikko sen jälkeen, kun ympäristölupapäätös oli annettu.

Kaavamuutosta ei huomioitu ympäristöluvassa.

Olisi pitänyt hakea lupaa viikkoa myöhemmin, jolloin meluntorjuntatoimien tarve olisi ollut pienempi. Olisi säästetty aikaa ja rahaa.

Kari Laitinen

Lupaprosessia vaikeutti muun muassa se, että 2015 luvan valitusta varten ei voitu tehdä melumittausta, koska haulikkoradalla ei ollut lupa ampua.

Vallin itäpään korottaminen luvan mukaiseksi kävi vaikeaksi, koska se oli kapea. Meluvallin päälle rakennettiin lupamuutoksen vaatima metrin korkuinen ja noin 70 metriä pitkä aita. Meluvallia jatkettiin vielä noin 60 metriä itäpäästä.

Keski-Suomen ampujat ovat käyttäneet ympäristölupiin, malleihin, mittauksiin ja suojauksiin kuusinumeroisen summan euroja. Päälle tulevat vielä meluvallin rakennuskustannukset.

Kaavamuutos asuinalueesta teollisuusalueeksi huomioitiin lopulta ympäristöluvassa, ja meluntorjuntatoimet on nyt viimein hyväksytty. Haulikkoampujat pääsivät jälleen harjoittelemaan radalle 23. kesäkuuta.

Tekijät

Titta Puurunen, Jarkko Riikonen

Julkaistu 30.7.2020 10:15