Hyppää sisältöön

Piispat eivät löytäneet yksimielisyyttä, voiko homopareja vihkiä kirkossa – Arkkipiispa yhdistäisi nykyisen avioliittokäsityksen ja pappien omantunnonvapauden

Papit ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja, vaikka kirkon kannan mukaan avioliiton osapuolina voivat olla vain nainen ja mies.

Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma kannattaa perinteisen avioliiton ja pappien omantunnonvapauden rinnakkaiseloa. Kuva: Paula Collin / Yle
Terhi Toivonen

Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on lausunut kirkon avioliittokäsityksestä. Piispojen pääviesti kirkolliskokoukselle on, että ratkaisua on etsittävä erilaisten näkemysten hyväksymisestä kunnioittavan keskustelun kautta.

Homoparien vihkiminen on jakanut kirkon jäseniä siitä saakka, kun Suomessa hyväksyttiin sukupuolineutraali avioliittolaki.

Kirkon virallisen kannan mukaan kirkollisessa vihkimisessä avioliiton osapuolina voivat olla vain nainen ja mies.

Piispat tarjoavat erimielisyyden ratkaisuksi tilaa, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä.

Piispat eivät kuitenkaan löytäneet yksimielisyyttä parhaasta vihkimiskäytännöstä. Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan piispoilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä asiasta.

Osa kannatti nykyistä mallia, jossa avioliitto on rajattu miehen ja naisen väliseksi. Samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rukouksella tai siunauksella.

Osa piispoista sallisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.

Arkkipiispa ei rankaisisi homopareja vihkiviä pappeja

Arkkipiispa Luoma kertoo kannattavansa rinnnakkaismallia, jossa kirkko säilyttäisi nykyisen avioliittonäkemyksensä, mutta antaisi luvan papeille, jotka haluavat vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

– Olisin taipuvainen siihen, että kirkon kannalta olisi hyvä, jos ennen pitkään papeille suodaan oikeus vihkiä samaa sukupuolta, vaikka avioliittokäsitys säilyy entisellään.

Käytännössä papeille tulisi omantunnonvapaus asiassa.

– Kun pappi haluaa palvella samaa sukupuolta olevia pareja, kirkko sen sallisi. Tämä tarkoittaisi sitä, että pappi, joka näin menettelee ei saisi siitä seuraamuksia.

Piispoilta ei pyydetty varsinaista esitystä asiasta, mutta heidän selvityksessään on kuusi vaihtoehtoista mallia (siirryt toiseen palveluun)samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Ne ovat käytössä kristillisissä kirkoissa eri puolilla maailmaa.

Avioliittoasia siirtyy kirkolliskokouksen pöydälle

Kirkolliskokous pyysi pari vuotta sitten, että piispainkokous edistäisi kunnioittavaa keskustelua kirkossa ja selvittäisi vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Piispojen lausunto annetaan ensi viikolla kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tiedoksi. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet avioitua maaliskuusta 2017. Kirkolliskokous päätti keväällä 2018, että kirkko ei muuta avioliittokäsitystään eikä vihi homopareja.

Lainmuutoksen jälkeen kymmenet papit ovat kuitenkin vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Tuomiokapitulit ovat rankaisseet heistä useita, ja osa papeista on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi viime vuoden kesäkuussa homoparien vihkimisestä papille annetun varoituksen laittomaksi, ja jutun käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lue lisää:

Päivi Räsäsen ja arkkipiispan kirjeenvaihto toi taas pintaan kirkon ristiriidat avioliitosta – tutkija ei usko pikaisiin muutoksiin

Viidelle papille piiskaa sateenkaariparien vihkimisestä – Professori: "Kirkko on jumittunut henkisen halvautumisen tilaan"

Homopareja vihkineen kohupappi Sadinmaan rangaistusta ei peruta

Sateenkaariparin vihkinyt pastori tiesi toimivansa vastoin piispojen ohjeita: "Nyt kuitenkin päädyin tähän"

Suosittelemme sinulle