Hyppää sisältöön

Kysely: Savon ammattiopiston korona-ajan arjen pyöritys sujui maan keskiarvoa paremmin

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus teki kyselyn suomalaisille koulutuksenjärjestäjille. Kyselyjä oli kaksi, joista toiseen vastasivat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä kuraattorit ja toiseen opiskelijat.

Kuva: Yle

Savon ammattiopisto suoriutui kevään korona-arjesta maan keskiarvoa paremmin. Tämä käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekemästä kyselystä.

Sekä Savon ammattiopiston henkilöstön että opiskelijoiden antamat arvosanat olivat maan keskiarvoa parempia.

Oppilaitoksen henkilökunta oli erityisen tyytyväinen, että työnantaja järjesti mahdollisuuksia työyhteisön yhteisiin palavereihin. Henkilöstö koki myös, että etätyön vaatimiin laitteisiin ja ohjelmistoihin tarjottiin laajasti ohjeita ja tukea.

Myös valtaosa opiskelijoita kertoi, että heillä oli käytössään riittävät välineet etäopetukseen osallistumiseksi.

Kyselyyn vastanneet Savon ammattiopiston opiskelijat kokivat myös saaneensa opiskelijahuollosta tarvitsemaansa apua maan keskiarvoa paremmin.

Suosittelemme sinulle