Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntapalveluihin iskee kova säästökuuri – kaupunkilaisille luvassa maksukorotuksia ja karsittuja palveluita

Kulttuuri- ja liikuntapalveluista on määrä säästää 750 000 euroa.

Yleiskuva Jyväskylän kaupunginkirjastosta
Muun muassa Jyväskylän kirjastopalveluihin kohdistuu ensi vuonna kova säästöpaine. Kuva: Eveliina Matikainen / Yle
Tuukka Lukinmaa
Avaa Yle-sovelluksessa

Jyväskylän kaupunki valmistautuu ensi vuonna ankaraan vyönkiristykseen. Keskiviikkona kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esiteltiin sivistyksen toimialan budjetin valmistelutilannetta. Samalla tuotiin esiin eri vaihtoehtoja säästötavoitteisiin pääsemikseksi.

Yhteensä kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille on asetettu 12,5 miljoonan euron sopeutustavoite.

Noin kolmannes säästöistä eli 4,25 miljoonaa euroa on määrä hankkia sivistyspalveluista. Siitä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osuus on 750 000 euroa.

Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten eri säästövaihtoehtoja etsitään ja puntaroidaan tulevina viikkoina kuumeisesti.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden sopeutustavoite on 380 000 euroa. Tähän päästäisiin esimerkiksi muuttamalla lasten ja nuorten vuorot maksullisiksi liikuntapalvelujen omissa tiloissa, mikä toisi kaupungille 150 000 euroa lisätuloja. Maksuttomuus säilyisi vielä junioreiden harjoitusvuoroilla koulujen ja päiväkotien saleissa.

150 000 euron säästöt liikuntapalveluista voitaisiin saada hallintoa tiivistämällä ja hyödyntämällä eläkepoistumaa. Eläköityvien työntekijöiden tilalle ei siis palkattaisi uutta henkilöstöä.

Lisäksi palveluista pitäisi vielä säästää 80 000 euroa. Siihen päästäisiin mahdollisesti toimintoja karsimalla, aukioloaikoja lyhentämällä ja tinkimällä talvikunnossapidosta tai uimarantojen määrästä. Liikuntapeuhulan ja uimahallikuljetusten tapaisista ostopalveluista voitaisiin luopua.

Kirjastot

Kirjastopalveluiden sopeutustavoite on 100 000 euroa. Kirjastolla henkilöstö- ja kiinteistömenot ovat yhteensä 80 prosenttia budjetista, joten säästöjä on kaupungin mukaan vaikea tehdä koskematta niihin. Säästöjen aikaansaamiseksi pohditaan useita vaihtoehtoja.

Palveluaukiolon muuttaminen omatoimiaukioloksi tai palveluajan supistaminen voisi vähentää henkilöstöä, mikä toisi noin 40 000 euroa säästöjä yhtä henkilöä kohti.

Lopettamalla yksi kirjasto tai kirjastoauto menot pienenisivät 50 000–90 000 euroa vuodessa. Kirjaston johtamisjärjestelmää uudistamalla ja esimiehiä vähentämällä yhden esimiehen palkkakuluista syntyvä säästö olisi noin 50 000 euroa vuodessa.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston 70 000 euron sopeutustavoitteeseen pääsemiseksi esillä ovat kurssimaksujen korotukset yhteensä 30 000 eurolla, käsityöneuvonnan itsepalvelun lisääminen ja palveluajan supistaminen sekä eläkepoistuman hyödyntäminen 20 000 eurolla. Hankinnoista voitaisiin säästää 20 000 euroa.

Museot

Museoiden 50 000 euron säästötavoitteeseen päästään, jos tulopuolella hankitaan 20 000 euroa lisää museoiden nykytuloihin verrattuna. Kokoelmanhallintajärjestelmää uudistamalla saataisiin 25 000 euron säästöt. Lisäksi käyttömenoja supistettaisiin 5000 eurolla.

Sinfonia

Sinfonian sopeutustavoite on 50 000 euroa, johon pääsemiseksi esitetään väliaikaisratkaisuna uuden kontrabassovakanssin täyttämättä jättämistä ja eläkepoistuman hyödyntämistä. Vaihtoehtoinen kertaratkaisu olisi lomauttaa henkilöstö kahdeksi viikoksi.

Vaihtoehtona voisi olla myös konserttikohtaisten lisäsoittajien käytön vähentäminen 25 000 eurolla, kapellimestari- ja solistivierailijoiden palkkioiden leikkaus 10 000 eurolla ja sinfonian käyttömenoista, kuten markkinointikuluista, nuottimateriaaleista, henkilöstön pysäköintikuluista ja koulutusmäärärahoista, tinkiminen 15 000 eurolla.

Teatteri

Teatterin sopeutustavoite on niin ikään 50 000 euroa. Vaihtoehtoina pohditaan produktioiden koon pienentämistä ja tuntityöntekijöiden määrän vähentämistä 20 000 eurolla. 30 000 euron säästö voisi syntyä tuotantoja uudelleenlämmittämällä eli tuomalla joitakin aiemmin esitettyjä produktioita uudelleen näyttämölle.

10 000–35 000 euroa säästyisi, jos esityskaudelta vähennettäisiin yksi oma produktio. Avoimien tehtävien täyttämättä jättäminen voisi säästää jopa 50 000 euroa, mutta vastaavan työn ostaminen ostopalveluna syö tätä säästöä. Myös lipunmyynnin uudelleenjärjestelyissä uskotaan olevan säästöpotentiaalia.

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa tavoitteena ovat 50 000 euron säästöt. Tavoitteeseen pääsemiseksi avustuksia voitaisiin vähentää 10 000–40 000 eurolla.

Esillä ovat myös taloussihteerin vakanssista luopuminen, mikä toisi 20 000 euron säästöt, tilakustannuksista leikkaaminen noin 7 500 eurolla ja käyttömenojen supistaminen 10 000 eurolla.

Suosittelemme