Hyppää sisältöön

Syöpäseulontojen laajennus saataneen sittenkin, vaikka rahoitus onkin vielä osin auki

Viime hallitusohjelmaan kirjattiin esitys suolistosyövän seulonnan kansallisesta käynnistämisestä vuonna 2022. Hallitus linjaa asiasta budjettineuvottelujen yhteydessä tänä syksynä.

Jalkatukilaveri gynekologisiin tutkimuksiin.
Seulonnoilla pyritään löytämään syövän esiasteita ja syöpiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuvituskuva. Kuva: Antti Kolppo / Yle
Pauliina Happo

Syöpäseulontoja koskevaa asetusmuutosta ja sen aikataulua pohditaan lähiaikoina, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020–2023 seulontaohjelman laajentamiseen varattiin 10 miljoonaa euroa. Lisärahaa luvattiin myös tulevaisuusinvestoinneista, mutta koronakriisin vuoksi monia määrärahoja arvioidaan vielä uudelleen.

– Odotamme luonnollisesti hallituksen linjauksia vielä budjettineuvottelujen yhteydessä. Jos rahoitus säilyy, en näe syytä viivästymiselle. Pidän todennäköisenä, että asetusmuutos toteutuu toivotusti, sanoo ylilääkäri Soila Karreinen STM: stä.

Suomessa suolistosyövän seulontaa on tehty paikallisesti parin vuoden ajan, ja tavoitteena on käynnistää seulonta valtakunnallisesti vuonna 2022. Seulonta koskisi kaikkia 60–74-vuotiaita. Ohjelman kustannusarvio on yli 14 miljoonaa euroa vuodessa.

– Se on kustannustehokasta toimintaa. Meillä on pilotti meneillään 12 kunnassa ja tulokset ovat lupaavia, sanoo seulontajohtaja Tytti Sarkeala Suomen Syöpärekisteristä.

STM:n seulontatyöryhmä on esittänyt suolistosyöpää mukaan seulontaohjelmaan aiemmin vuonna 2016. EU on suosittanut suolistosyövän seulontaa jo vuodesta 2003 lähtien.

Seulontojen yläikärajoja haluttaisiin nostaa

Syöpäjärjestöt ovat esittäneet rintasyövän ja kohdunkaulansyövän seulontojen yläikärajojen nostamista samassa yhteydessä, kun suolistosyövän seulonta on tarkoitus ottaa osaksi lakisääteisiä seulontoja. Tämä vaatisi muutoksen Valtioneuvoston asetukseen seulonnoista.

Syöpärekisterin seulontajohtajan mukaan ikärajaa olisi tarvetta nostaa rintasyövän osalta nykyisestä 69:stä vuodesta 74:ään vuoteen ja kohdunkaulan syövän osalta nykyisestä 60:sta vuodesta 65:een vuoteen.

Myös ikärajojen nostaminen riippuu poliittisista linjauksista, sanoo Karreinen.

– Tästä käymme syksyn aikana keskustelun poliittisten linjausten perusteella. Seulontaohjelmaa arvioidaan ja kehitetään nyt yhdessä valtakunnallisessa yhteistyössä alueellisten syöpäkeskusten kanssa. En pysty antamaan tarkkaa aika-arviota ikärajojen laajennuksesta.

Tällä hetkellä useat pääkaupunkiseudun kunnat kutsuvat jo 65-vuotiaita kohdunkaulan syövän seulontoihin vapaaehtoisesti. Helsingissä näin on tehty jo 90-luvun alusta lähtien.

Kohdunkaulansyövän kuolleisuudessa on seurannassa havaittu merkittäviä eroja seulontoihin kutsuttujen ja ei-kutsuttujen välillä, sanoo Sarkeala.

– Kun Helsinkiä ja muuta maata on verrattu keskenään, on todettu, että seulontaan osallistuvilla naisilla kuolleisuus kohdunkaulansyöpään on lähes puolet pienempi kuin niillä, joita ei ole kutsuttu seulontoihin.

Seulonta tähtää kuolleisuuden vähentämiseen

Väestöseulonnoissa olennaista on, että niillä pystytään vähentämään tautiin kuolleisuutta tietyssä ikäryhmässä.

Kohdunkaulan syöpä on Suomessa vähentynyt seulonnan myötä. Syövässä esiintyy esiasteita, joita voidaan hoitaa ennen kuin ne kehittyvät syöväksi.

Näin seulonta alentaa sekä esiasteiden kehittymistä syöväksi, että syöpätautiin kuolleisuutta. Myös suolistosyövässä on selkeä esiaste, jonka varhaisella havaitsemisella voidaan ehkäistä syövän syntymistä.

Väestötutkimusten mukaan kohdunkaulansyöpätapaukset ovat yleistyneet yli 60-vuotiailla naisilla ja näyttöä on myös syöpäkuolleisuuden lisääntymisestä. Rintasyövässä puolestaan ilmaantuvuus ja kuolleisuus ovat viime vuosina lisääntyneet myös 70–74 -vuotiailla.

Ikärajan alentaminen ei vielä ajankohtaista

Rintasyöpä on yleisin naisten sairastama syöpä. Sen ilmaantuvuus alkaa Syöpärekisterin tilastojen mukaan kohota jyrkästi 40-vuoden iässä. Silti syöpää ei seulota väestötasolla tuossa ikäryhmässä. Naisia, joiden tiedetään perinnöllisen geenivirheen perusteella kuuluvan rintasyövän riskiryhmään, kutsutaan riskiseulontoihin.

mammografiatutkimus
Rintasyövän seulontaiän nostamisesta hyötyisivät 70-74 vuotiaat naiset. Nykyisin mammografiaseulontaan kutsutaan 50-69 vuotiaat naiset. Kuva: Mika Kanerva / Yle

Syöpärekisterin seulontajohtajan mukaan on olemassa alustavaa näyttöä siitä, että 45-vuotiailla seulontaa voitaisiin jo harkita. Eurooppalaista suositusta seulontojen ulottamisesta alle 50-vuotiaisiin ei toistaiseksi kuitenkaan ole tehty.

– Ongelmana on muun muassa se, että 45-vuotiailla naisilla on keskimäärin vielä tiivis rintakudos ja mammografia erottaa paremmin rintasyöpiä vähän vanhemmasta kudoksesta. Myös kustannusvaikuttavuutta tulisi vielä selvittää, Sarkeala sanoo.

Osa naisista jättäytyy pois seulonnasta

Kohdunkaulansyöpä on maailmalla naisten toiseksi yleisin syöpä. Suomessa se on seulontojen vuoksi vähentynyt. Suomessa todetaan vuosittain 160–170 uutta tapausta.

Nuorille suunnatun HPV-papilloomavirusrokotteen uskotaan vähentävän tuntuvasti nuorten kohdunkaulansyöpätapauksia, mutta rokotusten vaikutukset tuntuvat vasta kymmenien vuosien päästä. Rokottamattomia ovat lähes kaikki suomalaisnaiset noin 25 ikävuodesta ylöspäin.

Seulonnan järjestäminen ei kuitenkaan yksin riitä. Seulontaan täytyy myös mennä.

– 30–40-vuotiaiden naisten seulonta-aktiivisuus on ollut aika heikkoa ja maahanmuuttajien keskuudessa heikompaa kuin muilla, kertoo Sarkeala.

Voit keskustella aiheesta 10.9. kello 23:een asti.

Lue myös:

Turun yliopisto otti merkittävän edistysaskeleen syöpälääkkeen kehittämisessä

Suosittelemme sinulle