Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Syyttäjä: Merivoimien entinen esikuntapäällikkö vahvisti esteellisenä oman poikansa palkankorotuksen ja sukulaismiehen päällikkönimityksen

Lippueamiraali kiistää syytteet. Puolustuksen mukaan Puolustusvoimissa kiinnitettiin huomiota esteellissyyssäännöksiin vasta esitutkinnan alettua.

Helsingin hovioikeus
Käsittely alkoi Helsingin hovioikeudessa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
STT
Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingin hovioikeudessa on alkanut käsittely jutussa, jossa Merivoimien entisen esikuntapäällikön syytetään tehneen esteellisenä läheisiään koskevia päätöksiä.

Syyttäjän mukaan lippueamiraali Timo Hirvonen oli esteellinen muun muassa silloin, kun hän rannikkolaivaston komentajana toimiessaan hyväksyi oman poikansa palkankorotuksen.

Hirvosta syytetään yhteensä neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta vuosina 2016–2018. Loput kolme syytettä koskevat Hirvosen aikaa Merivoimien esikuntapäällikkönä ja liittyvät hänen vaimonsa siskon aviopuolisoon.

Syyttäjän mukaan Hirvonen oli esteellinen muun muassa silloin, kun hän vahvisti tämän nimityksen osastopäälliköksi sekä myöhemmin kävi tämän kanssa kehityskeskustelun ja teki palkkausta koskevan suoritusarvioinnin.

Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että teko on tehty huolimattomuudesta. Syyttäjä vaatii Hirvoselle rangaistukseksi sakkoja.

Puolustus: Puolustusvoimista puuttui esteellisyyskoulutus

Hirvonen kiistää syytteet. Hänen asianajajansa Mats Welinin mukaan Hirvonen on toteuttanut asemansa nojalla palvelustehtäviinsä kuuluvia, Puolustusvoimissa palvelevia henkilöitä koskevia rutiiniluontoisia toimenpiteitä.

Esimerkiksi poikaa koskevassa tapauksessa Hirvonen allekirjoitti massalistan, jossa hänen poikansa nimi oli mainittuna, asianajaja Mats Welin sanoi.

Welinin mukaan tapahtuma-aikaan Puolustusvoimissa tai Merivoimissa ei myöskään ollut ohjeistusta tai mainintaa esteellisyyssäännöksistä, koulutusta esteellisyyden tunnistamisesta tai toimintaohjeita esteellisyystilanteiden varalle.

– Asettukaa Hirvosen kenkiin. Hänellä ei ole juridista koulutusta eikä hänen koulutukseensa ole liittynyt hallintolain esteellisyyssääntöjen opettelua. Millaiset eväät hänellä on ollut selviytyä tilanteesta ja toimia toisin ja huolellisemmin, kuten syyttäjä sanoo, Welin kysyi istunnossa.

Puolustus nosti esiin, että Pääesikunnan oikeudellinen osasto antoi vasta joulukuussa 2019 - Hirvosen esitutkinnan aikana - käskyn hallintolain esteellisyyssäännösten huomioon ottamisesta virkamiehen toiminnassa.

Welinin mukaan Hirvosen toimilla ei myöskään ollut vaikutusta jo päätettyihin asiantiloihin. Hirvonen ei esimerkiksi päättänyt poikansa palkanosaprosenttia tai muuttanut asian lopputulosta, Welin sanoi.

Puolustuksen mukaan Hirvosella ei ollut mitään vaikutusta siihenkään, että hänen vaimonsa siskon mies valittiin osastopäälliköksi, vaan miehen nimi oli kirjattu keskitettyyn seuraajasuunnitelmaan kyseiseen tehtävään jo vuonna 2012.

Hirvosen sotilasarvon takia asia käsitellään hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeuden sijaan.

Komentajapaikka jäi saamatta rikosepäilyn takia

STT:n tietojen mukaan Hirvosta ei marraskuussa 2018 valittu Merivoimien komentajaksi esteellisyysepäilyn takia.

Hirvonen toimi myös sotilasjäsenenä korkeimman oikeuden sotilasasioiden käsittelyssä, mistä hänet Lännen Median mukaan hyllytettiin esitutkinnan takia.

Tasavallan presidentti määräsi Hirvosen vuoden 2019 alusta Merivoimien esikuntapäällikön tehtävästä koordinoimaan Puolustusvoimien valmistautumista Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen. Tällä hetkellä Hirvonen työskentelee Pääesikunnassa.

Lue myös:

Korkea-arvoiselle upseerille syyte Merivoimien virkarikosepäilystä

Merivoimien virkarikosepäilyt etenevät syyteharkintaan

27.8.2020 klo 18.25 Juttua ja otsikkoa päivitetty

Suosittelemme sinulle