Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Ministeriö pyysi lausuntoja koirien pakkorekisteröinnistä – sai vaatimusvyöryn ulottaa sama velvollisuus myös kissoihin

Valmisteltava asetus velvoittaisi lemmikinomistajat koirien yksilölliseen tunnistamiseen ja rekisteröimiseen vuoden 2023 alkuun mennessä.

Koiran Mikrosirun lukeminen
Mikrosiruun ladatut tiedot koirasta saadaan ulos lukijalaitteella. Kuva: Kennelliitto / Jukka Pätynen
Pekka Pantsu
Avaa Yle-sovelluksessa

Valmisteltava asetus koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä saa laajan kannatuksen tuoreella lausuntokierroksella, mutta samalla lähes puolet lausunnon jättäneistä esittää saman velvoitteen ulottamista myös kissoihin.

Kissoja on Suomessa 0,6–1,0 miljoonaa, koiria noin 0,7 miljoonaa. Tarkkoja lukumääriä ei tiedä kukaan.

– Kissojen heitteille jättäminen on Suomessa huomattavasti suurempi ongelma kuin koirien. Myös kissojen pentutehtailu on ollut viime vuosina merkittävässä kasvussa. Tähän ongelmaan ei päästä käsiksi ilman, että myös kissat sisällytetään tähän asetukseen, Animalia huomauttaa lausunnossaan.

 • Kissat myös rekisteriin:
 • Animalia
 • Eläinsuojeluyhdistys Elämänlanka
 • Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue
 • Eläinten hyvinvointikeskus
 • Helsingin eläinsuojeluyhdistys
 • Kissankulma ry
 • Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys
 • Kuntaliitto
 • Lohjan eläinsuojeluyhdistys
 • Lounais-Suomen avi
 • Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
 • SEY Suomen Eläinsuojelu
 • Suomen Kissaliitto
 • Suomen riistakeskus

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY arvioi lausunnossaan, että löytöeläintaloihin päätyy vuosittain noin 10 000 kissaa ja 20 000 kissaa hylätään.

– Maamme löytöeläintaloihin päätyvistä eläimistä suurin osa on kissoja. Koirista haettiin koteihinsa 91 prosenttia, kissoista 26 prosenttia. Kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti olisi tehokas keino parantaa omistajien löytymistä, HESY näkee.

Yhdistyksen mielestä sama velvoite olisi syytä ulottaa kaikkiin seuraeläimiin, jotka voidaan tunnistusmerkitä mikrosirulla.

Tässä sirutetaan löytökissaa.
Tässä sirutetaan löytökissaa. Kuva: Heidi Leyser-Kopra

Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys muistuttaa lausunnossaan, että kissojen pakollinen mikrosirutus ja rekisteröinti on jo päätetty ottaa käyttöön Ruotsissa ja toivoo Suomen toimivan samoin.

Asetusta valmisteleva Maa- ja metsätalousministeriö on paaluttanut järjestyksen niin, että velvoite ulotetaan koiriin ensin ja kissoihin myöhemmin, mutta toteutumisvuotta ei luvata.

Laaja kannatus

Asetusluonnoksen ehdotuksia kannatetaan laajasti. Peräti 81 prosenttia lausunnonjättäneistä suhtautuu suopeasti uudistukseen..

Kanta koirien pakkorekisteröintiin
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Suomen Kennelliitto kertoo lausunnossaan, että sen rekisterissä on jo entuudestaan reilut 530 000 koiraa, siis valtaosa maan hauvoista. Kissoista on mikrosirutettu reilut 100 000, karkeasti joka kuudes.

Kennelliitto painottaa, että koirien tunnistamisen, rekisteröinnin ja omistajamuutosten tekemisen tulee olla mahdollisimman helppoa ja edullista.

Suomen eläinlääkäriliitto kannattaa uudistusta, mutta haluaa rajata tunnistusmerkinnän ensisijaisesti eläinlääkärin tehtäväksi.

– Julkisuudessa on ollut tapauksia, joissa siru on päätynyt jopa selkäydinkanavaan tai kallon sisälle ydinjatkokseen, liitto valottaa riskeistä.

Suomen Kissaliitto on jo aiemmin ilmoittanut kannattavansa sekä kissojen että koirien pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä.

Virkakoirat pois

15 prosenttia lausunnon jättäneistä suhtautuu kriittisesti asetusluonnokseen, muun muassa viralliseksi koirarekisterin pitäjäksi asetettava Ruokavirasto.

Puolustusministeriö näkee ongelmaksi asetusluonnoksessa etenkin sen, ettei koiran haltijaksi näyttäisi olevan mahdollista merkitä vain Suomen valtiota tai Puolustusvoimia, vaan aina luonnollinen henkilö.

– Operaatioturvallisuussyistä Puolustusvoimien omistamat virkakoirat tulisi kokonaan sulkea rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle, ministeriö esittää.

Laiminlyönnistä sakkoa

Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ennen kaikkea ehkäisemään pentutehtailua ja laitonta maahantuontia, sekä helpottamaan irrallaan tavattujen koirien palauttamista. Nämä voivat helpottaa myös muiden eläinsuojelutapausten selvittelyä.

Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on määrä toteuttaa eläimen nahan alle asennetun mikrosirun avulla. Mikrosirussa olisi radiotaajuustunnistus ja sirun asettaisi eläinlääkäri tai muu pätevöitynyt koiran lapaluiden väliin tai kaulan tai niskan alueelle.

Jos laiminlyö tunnistusmerkinnän tai rekisteröinnin, eikä kehotuksista huolimatta hoida asiaa kuntoon, voidaan siitä tuomita sakko ja jatkossa myös hallinnollinen seuraamusmaksu.

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on jo säädetty pakolliseksi suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita. Suomessa koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on tällä hetkellä vapaaehtoista.

Lue lisää:

Pentutehtailu, laiton maahantuonti ja karkailu halutaan kuriin – koiriin tulossa pakollinen mikrosiru

Suomalaiset hylkäävät joka vuosi 20 000 kissaa – nyt eläinsuojelu ja Kennelliitto pelkäävät hylättyjen koirien sumaa

Suosittelemme