Hyppää sisältöön

Kelan tilasto: Vain harvalle pitkä sairauspäivärahakausi koronadiagnoosilla – tartuntatautipäivärahan korvaukset usein suurempia

Päivärahakausia on eniten korvattu 50–60-vuotiaille.

Sairastuneiden ja altistuneiden mahdolliseti menetettämiä ansioita korvataan tartuntatautipäivärahalla sekä sairauspäivärahalla. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva
Jarmo Koponen

Kun koronavirustesti antaa positiivisen tuloksen tai muutoin näyttö sairaudesta on riittävä, tulee lääkärintodistukseen diagnoosiksi kansainvälisen ICD-sairausluokituksen mukainen U 07 -alkuinen koodi.

Vaikka covid-19 -tauti on vakava, ja monille jopa hengenvaarallinen, ei se kuitenkaan ole noussut terveysperusteisten päivärahojen maksatuksessa kovinkaan merkittäväksi tekijäksi.

– Koronavirusdiagnoosi ei kaiken kaikkiaan näytä mitenkään kasvattaneen kovasti Kelan sairauspäivärahapäiviä tai kustannuksia. Yhteenlaskettuna osuus kaikista Kelan korvaamista päivistä maalis-heinäkuun välillä on ollut 0,1 prosentin luokkaa, eli aika pienestä osuudesta on kyse, kertoo tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren Kelasta.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin- sekä psyykkisten sairauksien osuus on huomattavasti suurempi. Kaikkiaan Kela maksoi maalis-heinäkuussa sairauspäivärahoja 354 miljoonan euron edestä.

Vaaka ei juurikaan heilahda, vaikka koronaperusteisten sairauspäivärahojen kanssa kuppiin pantaisiin myös saman diagnoosin, epäilyn tai altistumisen perusteella tilitetyt tartuntatautipäivärahat.

– Vaikka mukaan otettaisiin koronadiagnoosilla myönnetyt tartuntatautipäivärahat, osuus on vain 0,6 prosenttia päivärahoista.
Maksetuista etuuksista osuus on ollut 0,2 prosenttia, laskee Blomgren.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa paitsi koronadiagnoosin saaneille, myös esimerkiksi henkilöille, jotka on määrätty karanteeniin muusta syystä kuin oman sairautensa takia.

Käytännössä, jos sairastuttuaan saa määräyksen karanteeniin koronan takia, etuus kannattaakin hakea nimenomaan tartuntatautipäivärahana eikä sairauspäivärahana.

– Tartuntatautipäiväraha on paljon edullisempi etuus saajalle kuin sairauspäiväraha koska tartuntatautipäiväraha alkaa heti ensimmäisestä päivästä ja lisäksi korvaus on sata prosenttia palkasta. Sairauspäivärahan osuus on noin 70 prosenttia.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Monien työntekijöiden kannalta asialla ei kuitenkaan ole välitöntä vaikutusta, sillä usein työehtosopimusten mukaan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa työntekijälle 1 –3 kuukaudelta. Työnantajalle tartuntatautipäiväraha on kuitenkin tuolloinkin parempi.

– Se on silloin työnantajapuoli, joka hyötyy siitä että Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, koska silloin työnantaja saa täyden palkkakompensaation Kelalta, toteaa Blomgren.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Vaikka terveysperusteisten päivärahojen osalta koronan vaikutus on ollut toistaiseksi varsin pieni, on muiden etuuksien puolella tuntuvampia muutoksia.

– Kelassakin on näkynyt selkeästi työttömyysturvaetuuksien hakijoiden määrän kasvu ja toimeentulotuen saajien määrän kasvu koronakevään ja kesänkin aikana. Enemmän ne koronaepidemian vaikutukset ovat tulleet laajemmin yhteiskuntaan ja eri väestöryhmiin kuin vain sairastuneisiin, tiivistää Blomgren.

Suosittelemme sinulle