Hyppää sisältöön

Säästöhöylä viiltää kipeästi Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluihin – leikkausten kohteena heikossa asemassa olevat

Talousahdingossa kamppaileva Jyväskylä valmistelee ensi vuodeksi tuskallista säästöohjelmaa eri toimialoille.

Kaupungin ensi vuoden säästöohjelma leikkaa suunnitelmien mukaan myös lastensuojelusta. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Tuukka Lukinmaa

Jyväskylän kaupunki valmistelee ensi vuodeksi ankaraa säästökuuria sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esiteltiin torstaina virkamiesten ensi vuodeksi valmistelemia säästösuunnitelmia. Säästötavoite on 4,4 miljoonaa euroa, kun kuluvan vuoden budjetti on noin 412 miljoonaa euroa.

Säästöihin pyritään höyläämällä menoja laajasti eri palvelualoilta. Seuraavassa joitakin virkamiesten esittämiä säästötoimia.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa lastensuojelun ostettua perheiden laitoskuntoutusta ja määrärahaa vähennetään ja palveluiden kestoja lyhennetään ja korvataan osittain lastensuojelun kotikuntoutuksella omana toimintana, millä saadaan 400 000 euron säästöt.

Kehitysvammaisten asiakkaiden laitosasumiseen perustuvaa kuntoutusta puretaan muilla ostetuilla asumispalveluilla, millä saadaan 388 000 euron säästöt.

Lastensuojelun jälkihuollon ostopalveluita vähennetään 200 000 eurolla muun muassa tukijaksojen kestoja rajaamalla.

Lastensuojelun ostettua intensiivistä perhetyötä ja määrärahaa vähennetään ja asiakaskiertoa tehostetaan priorisoimalla ja lyhentämällä työskentelyn kestoa, millä tavoitellaan 150 000 euron säästöjä.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahaa leikataan 120 000 eurolla.

Aikuissosiaalityön sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa vähennetään 100 000 eurolla.

Ikääntyneiden palvelut

Tehostetusta palveluasumista ja pitkäaikaishoidosta on määrä säästää 775 000 euroa siten, että säästöjä tuova kokonaisvaikutus talousarvioon on vuositasolla miljoona euroa.

Tehostetussa palveluasumisessa muistisairaiden ryhmäkoti Jokihoviin perustetaan vaikeasti muistisairaiden asiakkaiden erityismuistiyksikkö. Korpilahden vanhainkoti Iltatähti muutetaan kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi heinäkuussa 2021 ja Korpilahden hoivakoti lakkautetaan ensi vuoden kesäkuussa.

Pitkäaikaista laitoshoitoa tarjotaan vain niille, joilla on siihen lääketieteelliset tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Kotihoidon toiminnan tehostaminen ja etähoivan lisääminen pienentävät menoja vuositasolla 600 000 euroa.

Omaishoidosta säästetään 200 000 euroa tiukentamalla ei-lakisääteisten palveluiden myöntämistä.

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut

Perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa digitaalisilla palvelumuodoilla, laajennetuilla palveluajoilla ja neuvolaverkon harventamisella tavoitellaan 107 500 euron säästöjä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminta-avustussopimuksen poistuminen palveluiden rahoitusta koskevan lakimuutoksen myötä säästää 162 200 euroa.

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollossa lisätään etä- ja digipalveluita, mikä säästää 450 000 euroa.

Automaattisen puheentunnistuksen käyttöönotto lääkäreiden työvälineeksi säästää 220 000 euroa. Käytännössä ihmistyövoimassa pyritään säästämään, kun puheentunnistus muuntaa lääkäreiden sanelun suoraan tekstiksi.

Vapaaehtoisten suolistosyöpäseulontojen pilottihanke päättyy, mikä tuo 220 000 euron säästöt.

Keskussairaala

Kyllön terveysaseman yksi osasto suljetaan vuodeksi 2021, millä säästetään 370 000 euroa.

Kolme kotisairaalan tälläkin hetkellä täyttämättä olevaa sairaanhoitajavakanssia jätetään täyttämättä myös ensi vuonna, mikä säästää 150 000 euroa.

Suosittelemme sinulle