Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Kuulo- ja viittomakielialan järjestöt huolissaan avustusten leikkauksista – vaarana yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen

Järjestöt arvioivat, että leikkaukset vaikuttaisivat eniten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointiin. 

nainen viittoo
Kuulo- ja viittomakielialan järjestöt tuottavat tukipalveluita, kuten neuvontaa ja vertaistukea. Kuva: Valeria Borovskaya / Yle
STT–Yle
Avaa Yle-sovelluksessa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kaavaillut leikkaukset huolettavat kuulo- ja viittomakielialan järjestöjä.

Järjestöjen mukaan valtiovarainministeriön vuoden 2021 budjettiesityksessä esitetään sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikattavaksi ensi vuonna 127 miljoonaa euroa, joka on kolmannes tämän vuoden avustussummasta.

Järjestöt arvioivat, että leikkaukset heikentäisivät merkittävästi järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttaisivat eniten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointiin.

Järjestöt ovatkin huolissaan kuulovammaisten ja viittomakielisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta ja syrjäytymisvaarasta.

– Suomessa arviolta joka kuudennella ihmisellä on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuuroja ja huonokuuloisia viittomakielisiä henkilöitä on noin 3 000. Kuurosokeita ja vaikeasti kuulonäkövammaisia on noin 1 200. Kuulovamma- ja viittomakielialan eri järjestöt ja niiden jäsenyhdistykset kohtaavat ja tukevat vuosittain noin 100 000 apua tarvitsevaa ihmistä, järjestöt sanovat tiedotteessa.

– Ilman kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten tuottamia tukipalveluja, kuten neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea, sekä oikeuksien valvontaa, moni kuulovammainen, viittomakielinen ja kuurosokea henkilö jää yhteiskunnan ulkopuolelle ja toimintaympäristön haasteet vaikeuttavat osallistumista monin tavoin. Yhteiskunnasta ja yhteisöstä ulos jääminen aiheuttaa syrjäytymistä, jota voidaan ehkäistä järjestöjen tarjoamalla tukiverkolla.

Järjestöt huomauttavat, että niiden toiminta myös säästää yhteiskunnan varoja, kun se tukee ennakoivasti ja vahvistaa heikossa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten toimintakykyä.

Järjestöjen yhteisessä kannanotossa ovat mukana Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto, LapCI ry, Kuurojen palvelusäätiö ja Suomen kuurosokeat.

Korjattu 7.9. klo 18.05 Kyseessä on järjestöjen yhteinen kannanotto, ei pelkästään Kuuloliiton.

Lue myös:

Kuulokoje voi suojata muistin heikentymiseltä ja masennukselta

Kuulovammaisalan järjestöt moittivat voimakkaasti Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden hankintaa

Suosittelemme