Hyppää sisältöön

Yrittäjä läjitti jätemaata laskettelurinteeseen ja vaaransi pohjaveden Vihdissä, sanoo syyttäjä – vedenottamo jouduttiin sulkemaan kuukausiksi

Maata kuljetettiin Vihdissä sijaitsevan hiihtokeskuksen rinteisiin syyttäjän mukaan laittomasti. Syytetyt kiistävät rikoksen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa syytetään useita yrityksiä törkeästä ympäristön turmelemisesta Vihdissä. Kuva: Yle/ Lukas Rusk
Katri Kirsi

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa syytetään kolmea Uudellamaalla sijaitsevaa yritystä törkeästä ympäristön turmelemisesta. Rangaistuksia vaaditaan yritysten kahdelle vastuuhenkilölle.

Kahden Länsi-Uudenmaan alueella toimivan matkailualan yrityksen vastuuhenkilönä toiminut mies on syyttäjän mukaan tahallaan tai ainakin törkeästä huolimattomuudesta vienyt suuren määrän jätemaata Vihdin kunnan vesihuollolle tärkeälle Isolähteen pohjavesialueelle. Tekoon on osallistunut kuljetusalan yrittäjä.

Alue on paikallisen vedenottamon suoja-aluetta. Syytteessä olevan matkailualan yrittäjän omistama hiihtokeskus sijaitsee samalla alueella.

Jätemaasta vaaraa terveydelle

Syyttäjän mukaan jätemaata oli viety pohjavesialueelle kaikkiaan jopa 115 978 tonnia eli lähes 116 miljoonaa kiloa aikavälillä 1. lokakuuta 2015 – 11. marraskuuta 2016. Määrä vastaa yli 2 300 kasettikuorma-autollista jätemaata. Yhden kasettimallisen kuorma-auton kahdelle lavalle mahtuu yhteensä noin 40 tonnia eli 40 000 kiloa maata.

Hiihtokeskusyrittäjä ja kuljetusalan yrittäjä ovat rikkoneet syyttäjän mukaan ympäristönsuojelulakia, vesilakia ja jätelakia toimittaessaan jätemaata vedenottamon suoja-alueelle ilman lain edellyttämiä lupia.

Jätemaa on voinut aiheuttaa alueella ympäristön pilaantumista ja jopa vaaraa ihmisten terveydelle. Syytteen mukaan yrittäjien laittomasti läjittämä ylijäämämaa on vaarantanut alueen pohjaveden laadun.

Vihdin vesilaitoksen Isolähteen vedenottamo jouduttiin sulkemaan tapauksen vuoksi useiden kuukausien ajaksi. Tilanne on aiheuttanut Vihdin vesilaitokselle ylimääräistä työtä ja huomattavia kustannuksia.

Maata käytettiin laskettelurinteen rakentamiseen

Ylijäämämaa oli peräisin kahdesta Espoossa tehdystä suuresta rakennusprojektista. Hiihtokeskusyrittäjä oli syyttäjän mukaan sopinut kuljetusalan yrittäjän kanssa, että jätemaa kuljetetaan hiihtokeskuksen alueelle Vihdissä.

Tarkoituksena oli käyttää jätemaata laskettelurinteiden rakennusprojektiin. Syyttäjän mukaan laittomaan maankaatopaikkatoimintaan osallistui myös hiihtokeskusyrittäjän omistama toinen Somerolla sijaitseva matkailualan yritys.

Se sai kuljetusalan yritykseltä korvauksia ylijäämämaan vastaanottamisesta. Yhteensä matkailualan yritys laskutti kuljetusalan yritykseltä 130 590 euroa.

Toiminta päättyi, kun ympäristötarkastajat puuttuivat asiaan. Ympäristöviranomainen oli saanut vihjeen laittomasta maankaatopaikasta ulkopuoliselta henkilöltä.

Yrittäjät kiistävät syytteet

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen toimitettujen kirjallisten vastausten mukaan syytetyt kiistävät syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Yrittäjien mukaan pohjavesialueelle kuljetettu maa-aine ei ole ollut pilaantunutta, joten se ei ole aiheuttanut ympäristölle haittaa. Yrittäjät kiistävät myös laittoman maankaatopaikkatoiminnan.

Heidän mukaansa he ovat olleet yhteydessä Vihdin kuntaan useita kertoja maan siirtämisestä laskettelurinteille. Syytettyjen mukaan Vihdin kunta ei ole vaatinut toiminnalle erityistä lupaa. Syytetyt eivät siten mielestään ole toimineet tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Syyttäjä vaatii hiihtokeskusyrittäjälle ja kuljetusalan yrittäjälle vähintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja tuntuvaa sakkoa.

Asian käsittely jatkuu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 13. lokakuuta. Syyte asiassa nostettiin jo 4. huhtikuuta 2019.

Suosittelemme sinulle