Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

HUSin toimitusjohtaja esittää koronatestaukseen sadan miljoonan euron hankintaa ilman kilpailutusta – julkisoikeuden professori kritisoi tapaa

HUSin hallitus palautti esityksen, sillä hankinnalle halutaan valtion lupaus rahoituksesta ja perusteet suorahankinnalle.

Kuvassa on koronavirustestestausasema Helsingissä elokuun lopulla vuonna 2020.
Koronavirustestausasema Helsingissä elokuun lopulla. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle
Tuomas Rimpiläinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus on palauttanut valmisteluun toimitusjohtaja Juha Tuomisen esityksen 100–150 miljoonan euron suorahankinnasta, joka tehtäisiin kilpailuttamatta.

Sopimuksessa HUS vuokraisi kansainväliseltä laboratoriotoimija Synlabilta koronavirusanalytiikan automaatiolinjaston laitteistokapasiteettia kymmeneksi kuukaudeksi. Sopimus sisältäisi option vuokrasopimuksen jatkamiseksi vuoden 2021 loppuun.

Vuokrattu laitteisto toimisi osana HUSin Koronaviruskeskusta. Merkittävä osa henkilökunnasta olisi HUSin henkilökuntaa.

Hankkeen hinta voisi kokonaisuudessaan nousta 200–300 miljoonaan euroon. Synlabilta tehtävän suorahankinnan hinta olisi 100–150 miljoonaa, sillä yritykseltä hankittaisiin laitteita ja tiloja kymmenellä miljoonalla eurolla kuussa.

Loput kustannuksista ovat toiminnasta aiheutuvia kuluja. Tuomisen mukaan on varauduttava jopa 30 miljoonan euron kuukausikustannuksiin.

Tuominen perusteli esityksessään suorahankintaa sillä, että HUS on selvittänyt Suomessa toimivien laboratorioiden kapasiteettia, eikä yhdenkään kapasiteetti yllä tavoitellulle tasolle 10 000 testiä vuorokaudessa.

Äärimmäinen kiire

Suorahankintaa perustellaan hankintalaissa mainitulla ennalta arvaamattomalla, äärimmäisellä kiireellä. Kiire johtuu Tuomisen mukaan valtioneuvoston 9. syyskuuta antamista linjauksista rajat ylittävien matkailijoiden testaamisesta.

Esityksen mukaan kilpailuttaminen koronatilanteessa vaadittavalla aikataululla on mahdotonta.

Päätösesitykseen oli kirjattu ehto, jonka mukaan valtion on ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista annettava sitoumus analyysitoiminnan kulujen korvaamisesta HUSille vuokrasopimuksen ajalta.

Professori kritisoi esitystä

HUSin hallitus päätti kokouksessaan 14. syyskuuta palauttaa asian uuteen valmisteluun. Hallitus edellyttää, että päätöksestä tulee käydä ilmi valtioneuvoston sitoumus täysimääräiseen rahoitukseen. Valtioneuvoston pyynnön tulee sisältää lisäksi perusteet suorahankinnan välttämättömyydelle ja kiireellisyydelle.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta pitää hankintaesitystä monin kohdin ongelmallisena.

Voutilainen huomauttaa, että HUS ei voi tehdä päätöksiä ilman, että sillä olisi tähän määräraha. Valtioneuvosto puolestaan ei voi tehdä HUSille sitoumuksia, jos tähän ei ole olemassa eduskunnan päättämää määrärahaa. Budjettiriihessä on ollut vasta keskusteluja aiheesta.

Voi mennä kuukausia ennen kuin tällaisia sitoumuksia voidaan antaa. HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen myöntää, että Voutilainen on oikeassa.

– Eduskunnan päätöstä ei kenties saada, mutta on mahdollista saada muita riittävän varmoja sitoumuksia kuten budjettivarauksia, jotta hallitus uskaltaa tehdä päätöksen, Tuominen sanoo.

Voutilainen ihmettelee myös sitä, miksi asiaa ei ole lähdetty valmistelemaan tarjouskilpailuna, koska aikaa kuluu joka tapauksessa. Päätösesityksessä mainitaan selvitys eri toimijoiden kapasiteetista, mutta se ei Voutilaisen mukaan ole riittävä.

– Näyttäisi siltä, että markkinakartoitusta ei ole tehty lainmukaisesti vaan on vain otettu yhteyttä johonkin toimittajaan. Markkinakartoitus on tehtävä avoimesti, Voutilainen sanoo.

Esityksessä mainittu kymmenen kuukauden sopimus on Voutilaisen mukaan ehdoton maksimi suorahankinnan kestolle.

– On ihan selvä, että mitään jatko-optioita ei voi olla, vaan tämän kymmenen kuukauden aikana mahdollinen lisähankinta pitää kilpailuttaa hankintalain mukaisesti, Voutilainen sanoo.

– HUSin hallitus teki ihan oikean päätöksen siinä, että palautti tämän valmisteluun. Päätösehdotuksessa on heikkouksia.

Tuomisen mukaan markkinakartoituksen ja kilpailutuksen ohittaminen johtuu äärimmäisestä kiireestä.

– Meidän näkökulmamme mukaan kokonaisharkinta eli nopeus, volyymi ja hinta edellyttävät suorahankinnan tekemistä. Tällä hetkellä emme pysty tunnistamaan ketään muuta toimijaa, joka pystyisi tämän tällä vauhdilla tekemään, Tuominen sanoo.

Kilpailija olisi halunnut mukaan

Vita Laboratoriot Oy:n toimitusjohtaja ja ylilääkäri Jukka Hurme kertoo, että myös Vita on kiinnostunut palvelun tarjoamisesta. Hän otti asiasta yhteyttä Yleen HUSin hallituksen kokouksen jälkeen.

Vita tuottaa laboratoriodiagnostiikkaa HUSille, samoin kuin Synlab. Hurmeen mukaan heidän halukkuutensa oli HUSin tiedossa.

– Vita voisi yltää samalle tasolle siinä missä kilpailijansakin. Vitalla on riittävät tilat ja mahdollisuus hankkia tarvittava laitteisto, Hurme sanoo.

Tuomisen mukaan heidän selvityksissään on lähdetty siitä, että tarvitaan automaatiolaboratorio.

– Vitan toimintamallilla on vaikea saada rajavalvonnan tarpeisiin sellaista järjestelyä, joka toimisi kuin rasvattu, Tuominen sanoo.

Hurmeen mukaan vaatimus on keinotekoinen, sillä he voisivat päästä omalla toimintamallillaan samaan lopputulokseen. Sopimus on hänen mielestään Synlabille lottovoitto.

Hurme kuvaa laskelmaa 10 miljoonan euron kuukausittaisista laite- ja tilavuokrista järjettömäksi. Hänen mukaansa se on käypään vuokraan nähden jopa yli kaksikymmenkertainen.

Aiheesta voi keskustella torstai-iltaan 17.9. klo 23.

Lue lisää:

HUS suunnittelee uuden koronalaboratorion perustamista rajatarkastuksia varten – edellytys on, että valtio maksaa kulut

Suosittelemme sinulle