Hyppää sisältöön

Seinäjoen Pajuluoman kunnostustarve tutkitaan vihdoin

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vaatinut VR-Yhtymää ja Väylävirastoa puhdistamaan Pajuluoman pohjasedimenttiä noin kilometrin matkalta ensi vuoden loppuun mennessä.

Pajuluoma virtaa Seinäjoen keskustan ja Pohjan kaupunginosan läpi. Kuva: Hanne Leiwo/Yle

Väylävirasto käynnistää Seinäjoen läpi virtaavan Pajuluoman kunnostamisselvitykset. Vesistön nykytilaa tutkitaan, jotta Pajuluoman kunnostustarpeesta ja -tavasta sekä kunnostamisen laajuudesta voidaan päättää.

Alueella tehdään tällä viikolla maaperäkairauksia kantavuuksien selvittämiseksi. Ensi viikolla luomasta otetaan pohjasedimentti- ja vesinäytteitä. Alueella liikkuvia kehotetaan valppauteen työmaa-alueiden läheisyydessä.

Kairauksia tehdään Pajuluoman rannoilla Seinäjoen kaupungin omistamilla kiinteistöillä ja ratapiha-alueella. Sedimentti- ja vesinäytteitä otetaan pääasiassa ratapiha-alueen ja Pohjan valtatien väliseltä alueelta.

Haitta-aineita valui luomaan aikanaan ratapihalta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vaatinut VR-Yhtymää ja Väylävirastoa puhdistamaan Pajuluoman sedimenttiä noin kilometrin matkalta ensi vuoden loppuun mennessä.

Pajuluoman pohjasedimentistä on löytynyt haitta-aineita, jotka ovat kulkeutuneet luomaan ainakin Seinäjoen ratapihan vanhoista toiminnoista. Pajuluomasta on löytynyt muun muassa PAH-yhdisteitä, mineraaliöljyjä ja haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä.

Väyläviraston nettisivujen mukaan ratapiha-alueella on sijainnut öljysäiliöitä, tankkauspaikkoja sekä vanha kaasutehdas eli rakennus, jossa on tuotettu karbidikaasua. Kaasutehtaan rakennus ja maapäälliset öljysäiliöt on Väyläviraston mukaan purettu noin kymmenen vuotta sitten. Samassa yhteydessä alueella tehtiin mittavia maaperän puhdistustöitä.

Pajuluoman kunnostamisselvitystä tekee Väyläviraston kanssa Senaatin asema-alueet Oy. Seinäjoen kaupunki on myös hankkeessa mukana, koska kaupunki omistaa tutkittavat maa-alueet.

Pajuluoma on Seinäjoen sivuhaara. Luoma virtaa Seinäjoen kautta Kyrönjokeen.

Lue vielä:

Öljyä tai kemikaalia vuotanut Seinäjoen Pajuluomaan jo kuukauden

Suosittelemme sinulle