Hyppää sisältöön

KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen papille, joka vihki samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon

Ratkaisullaan KHO kumosi hallinto-oikeuden aiemman päätöksen.

Pastori Árpád Kovácsille annettu varoitus oli laillinen, toteaa KHO. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi perjantaina päätöksen (siirryt toiseen palveluun) niin sanotussa sateenkaaripapin tapauksessa. Tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille.

KHO katsoo vuosikirjapäätöksessään, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei toiminut lainvastaisesti, kun se antoi samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille varoituksen. KHO kumosi näin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen.

Tuomiokapituli oli päättänyt lokakuussa 2017 antaa pastori Arpad Kovacsille kirkkolain mukaisen kirjallisen varoituksen, koska tämän katsottiin toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuomiokapituli katsoi, että avioliittolakia muutettaessa ei tarkoitettu muuttaa kirkollisen vihkimisen edellytyksiä. Avioliittolain muutos oli tullut voimaan maaliskuussa 2017.

Lue myös: Näin kommentoi varoituksen saanut sateenkaaripappi KHO:n tuoretta päätöstä: "Tämä ei ole päätös siitä, mitä kirkko tekee tulevaisuudessa"

KHO totesi selvityksessään että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitystä ja vihkimistä koskevaa säännöstöä ei ollut lainmuutoksen vuoksi muutettu. Tuomiokapituli ei toiminut asiassa lainvastaisesti, sillä perustuslaki turvaa kirkon sisäistä autonomiaa.

– Kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja, ratkaisussa todetaan.

– Tuomioistuimessa voitiin tässä varoituksen antamista koskevassa asiassa tutkia ainoastaan sitä, onko tuomiokapituli voinut hiippakunnan papistoa ohjatessaan ja valvoessaan katsoa, että pappisvirassa olevan papin toiminta on ollut kirkon omissa toimivaltaisissa elimissä kirkkolain nojalla määritellyn avioliittokäsityksen ja sen perusteella annetun ohjeistuksen vastaista.

KHO päätyi ratkaisuunsa äänin 4–1.

Piispojen mukaan ratkaisu selkeyttää tilannetta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kommentoivat KHO:n ratkaisua tuoreeltaan tiedotteessa perjantaina.

Piispat toteavat, että KHO:n ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta pitkään jatkuneessa keskustelussa kirkon vihkikäytännöistä.

– KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana, piispat sanovat tiedotteessa.

Piispainkokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21. lokakuuta.

Aiheesta aiemmin:

Tasa-arvoinen avioliittolaki täytti kolme vuotta, sateenkaaripapeista meneillään neljä oikeusjuttua – arkkipiispa Luoma: "Määrä tuntuu aika vähäiseltä"

Oikeus kumosi kirkon antaman varoituksen papille, joka oli vihkinyt homoparin – varoituksen saanut pappi: "Muunlainen päätös olisi ollut järjetön"

Suosittelemme sinulle