Hyppää sisältöön

Sivutoiminen palomies saa varallaolosta jopa yli 130 000 euron korvauksen – pitkäaikaiseen kiistaan syntymässä sopu

Saatavien määrä henkilöä kohden 6 000 – 133 000 euroa.

Lappeenrannan kaupunki on asiassa vastaajana, koska Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii osana Lappeenrannan kaupungin organisaatiota. Kuva: Mikko Savolainen/Yle
Ulla Ylönen

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sivutoimisten palomiesten varallaoloriidassa on syntymässä sopu. Näillä näkymin asiaa ei tarvitse ratkoa käräjäoikeudessa.

Sivutoimiset palomiehet ovat ehdottaneet Lappeenrannan kaupungille, että asia sovitaan oikeudenkäynnin ulkopuolella.

Sivutoimiset palomiehet he ehdottavat, että kaupunki maksaa heille peruspalkan 1.9.2010 – 31.8.2016 väliseltä ajalta, sunnuntai- ja ylityökorvaukset 1.1.2014 – 31.8.2016 väliseltä ajalta sekä koron edellä mainituille palkkaerille.

Palkkaeristä vähennetään kantajille jo maksetut varallaolokorvaukset.

Sovintoehdotuksen mukaan kumpikin oikeudenkäynnin osapuoli maksaa omat asianosais- ja oikeudenkäyntikulunsa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii osana Lappeenrannan kaupungin organisaatiota. Siitä syystä kaupunki on asiassa vastaajana.

Saatavat vaihtelevat

Sovintoehdotuksen mukaan Lappeenrannan kaupunki maksaa sivutoimisille palomiehille 1,05 miljoonan euron suuruiset palkkasaatavat. Korkojen kanssa summa nousee noin 1,55 miljoonaan euroon.

Saatavien määrä henkilöä kohden vaihtelee reilusta 6 000 eurosta ja 133 000 euroon.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esittää syyskuun 28. päivänä kokoontuvalle kaupunginhallitukselle sovintoehdotuksen hyväksymistä.

Kantajien vaatima summa oli alunperin suurempi

Sivutoimiset palomiehet ja Lappeenrannan kaupunki ovat kiistelleet varallaolokorvauksista vuosia.

Tuntipalkkaisina työntekijöinä Joutsenon ja Luumäen palokunnissa toimineet 26 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sivutoimista palomiestä ovat vaatineet Lappeenrannan kaupungilta täyttä palkkaa varallaolosta.

Kantajien vaatimat saatavat kohdistuvat vuosiin 2010–2016 ja niiden yhteismäärä oli Lappeenrannan kaupungin tiedotteen mukaan korkoineen on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Palkkariitaa puitiin ensin Etelä-Karjalan käräoikeudessa, joka päätti, ettei varallaolo ole työikaa.

Sivutoimiset palomiehet valittivat tuomiosta Itä-Suomen hovioikeuteen, joka puolestaan päätti, että heidän varallaoloaikansa on normaaliin palkkaan oikeuttavaa työaikaa, ja siitä on maksettava täysi palkka.

Lappeenrannan kaupunki olisi valittanut hovioikeuden päätöksestä, mutta ei saanut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.

Lisätty otsikkoon sana sivutoiminen sekä kahteen muuhun lauseeseen sana sivutoimiset sanan palomiehet eteen. 22.9.2020 klo 12.18

Suosittelemme sinulle