Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Kovan linjan hiippakunnassa sateenkaaripareja vihkivä pappi voi saada jopa potkut: "Jos tulee tieto tällaisesta vihkimisestä, asiaan tulee puuttua"

Mikkelin hiippakunta on antanut varoituksen yhdelle papille, joka on vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin.

Sormuksia pujotetaan sormiin.
Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan vuonna 2007. Kuvituskuva.
Mirjam Tahkokorpi
Avaa Yle-sovelluksessa

Sateenkaariparien vihkiminen voi johtaa jopa papin erottamiseen.

Korkein hallinto-oikeus linjasi viime viikolla, että tuomiokapitulilla on oikeus antaa varoitus papille, joka vihkii samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Esimerkiksi Mikkelin hiippakunnasta kerrotaan, että pappi voi menettää virkansa, jos hän rikkoo toistuvasti annettuja ohjeita. Kirkko ei hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon.

Lue lisää: Kiristääkö kirkko linjaansa sateenkaariparien vihkimisestä KHO:n päätöksen takia? Tätä pelkää varoituksen saanut pappi, Helsingissä asiaa selvitetään

Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä oli tapaus, joka koski Oulussa työskentelevää pastoria Árpád Kovácsia. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli oli päättänyt lokakuussa 2017 antaa Kovácsille kirkkolain mukaisen kirjallisen varoituksen, koska hänen katsottiin toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

KHO kumosi näin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen, jonka mukaan kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen ei kuulu kirkkolain mukaan tuomiokapitulin vaan kirkolliskokouksen toimivaltaan.

Hiippakunnilla eri puolilla Suomea on ollut vaihtelevia käytäntöjä suhtautumisessa sateenkaaripappeihin.

Esimerkiksi Helsingissä papit ovat voineet vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja ilman seuraamuksia. Sen sijaan esimerkiksi Mikkelin hiippakunta aikoo jatkossakin noudattaa tiukkaa linjaa: niskuroiville papeille annetaan varoitus.

"Päätös yllätti"

Haminalainen teologian tohtori, pastori Martti Muukkonen on ilmoittautunut julkisesti sateenkaaripapiksi.

Sateenkaaripappi Martti Muukkonen
Haminalainen Martti Muukkonen on ilmoittautunut sateenkaaripapiksi. Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Vaikka Muukkonen asuu Mikkelin hiippakunnan alueella Kymenlaaksossa ja on eläkkeellä, hän kuuluu Espoon hiippakuntaan, jossa on aiemmin työskennellyt. Hänen mukaansa Espoon hiippakunnassa asiaan suhtaudutaan myötämielisemmin kuin monessa muussa hiippakunnassa. Ainoastaan Helsingissä on tehty selkeä päätös, ettei pappeja rangaista.

– Espoossa se on vähän lievemmin sanottu, mutta on annettu ymmärtää ettei sielläkään rangaista, Muukkonen sanoo.

Hänen mielestään hiippakuntien erilaiset kannat eriarvoistavat sekä pappeja että seurakuntalaisia. Papit voivat varoitusten seurauksena menettää pappisoikeutensa ja jopa virkansa.

Muukkonen on yllättynyt korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta, joka koski tuomiokapitulin oikeutta antaa sateenkaaripapille varoitus.

– Päätös yllätti lähinnä sen takia, että KHO ei käsitellyt lainkaan asiaa seurakuntalaisen oikeuksien näkökulmasta.Kirkkojärjestys säätää, että seurakunnan jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkollisista toimituksista sillä tavalla kuin kirkkolaki ja kirkkojärjestys määräävät. Siellä on säädetty, että rippikoulu ja kirkon jäsenyys riittävät, Martti Muukkonen sanoo. ** **

Toinen yllättävä seikka hänen mielestään oli se, ettei KHO ottanut ratkaisussaan huomioon sitä, että luterilainen pappi on myös virkamies.

– Eräs perustuslain keskeisiä kohtia on se, ettei virkamies saa noudattaa lakia alempaa säädöstä tai ohjetta, jos se on lain tai perustuslain vastainen. Se, ettei KHO käsitellyt lainkaan tätä, oli täysi yllätys.

"Kyse Raamatun tulkinnoista"

Martti Muukkonen tunnustaa, ettei vielä kymmenen vuotta sitten ajatellut sateenkaariparien vihkimisasiaa sen kummemmin. Sitten kun sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan vuonna 2017, hän rupesi tutkimaan Raamattua tarkemmin ja tuli siihen tulokseen, että avioliitto kuuluu kaikille.

Muukkonen vertaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisongelmaa naispappeuskysymykseen. Suomessa evankelisluterilaisen kirkon ensimmäiset naispapit vihittiin virkaansa vasta vuonna 1988.

Hän nostaa historiasta esille myös pari muuta esimerkkiä.

– Aikoinaan esimerkiksi kuurot eivät saaneet mennä Suomessa naimisiin. Sitten kun he saivat mennä, kirkko rupesi heitä vihkimään. Sodan jälkeen kirkolliskokous teki melkein yksimielisen päätöksen, ettei kirkko vihi eronneita. Presidentti J. K. Paasikivi torppasi tämän eikä vienyt asiaa hallituksen kautta eduskunnan käsittelyyn, ja se raukesi silloin.

Muukkonen kertoo olevansa ensimmäiseltä koulutukseltaan raamattutieteilijä ja siksi ihmettelevänsä kirkon erilaisia tulkintoja Raamatusta.

–Kummeksun sitä tapaa, että joissain kohdissa ollaan niin viimeisen päälle kirjaimellisia ja joissain toisissa sen ei ole niinkään väliä. En ole kovin monen kuullut nousevan barrikadeille esimerkiksi valanteosta, vaikka se on hyvin yksiselitteisesti Uudessa testamentissa Jeesuksen kieltämä.

Hän kertoo vihkineensä vasta yhden samaa sukupuolta olevan parin. Muukkonen toivoo kirkon hyväksyvän jatkossa sen, että papit saavat vihkiä sateenkaaripareja niin halutessaan. Hän ei kannata kuitenkaan sateenkaariparien vihkimispakkoa.

"KHO:n ratkaisu selkeyttää tilannetta"

Mikkelin hiippakunta aikoo jatkossakin noudattaa tiukkaa linjaa. Alueeseen kuuluu Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Päijät-Häme.

Piispa Seppo Häkkisen mukaan Mikkelin hiippakunnassa on lähdetty monien muiden hiippakuntien tapaan siitä, että pappi lupaa pappisvihkimyksessä noudattaa kirkon lakia ja järjestystä ja että tuomiokapitulin ja piispan tehtävä on valvoa, että papit toimivat näin.

Seppo Häkkisen mukaan Mikkelin hiippakunnassa on tähän mennessä annettu varoitus yhdelle papille samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Tapaus on parhaillaan hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Lue lisää: Tuomiokapituli antoi homoparin vihkimisestä kirjallisen varoituksen sateenkaaripappi Heikki Karastille – "Tiesin varoituksen tulevan"

– Varoitus on aina varoitus, mutta jos pappi toistuvasti rikkoo annettuja ohjeita, niin pahin mahdollinen seuraus papin kannalta on viran menettäminen, Seppo Häkkinen sanoo.

Hän korostaa, että ei puhu ainoastaan samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, vaan ylipäänsä siitä, jos pappi toimii vastoin annettuja ohjeita.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Arkistokuva. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Häkkisen mukaan jokainen tapaus käsitellään aina erikseen. Mitään ennakkoratkaisuja rangaistuksista ei ole.

Mikkelin hiippakunnan piispalla on tiedossa, että jotkut alueen papit ovat ilmoittautuneet sateenkaaripapeiksi. Hän ei silti aio lähteä heitä "laajemmin etsiskelemään".

– Jos meille tulee tieto tällaisesta vihkimisestä, niin sitten asiaan tulee puuttua, Seppo Häkkinen sanoo.

Hiippakunnilla ei ole vielä täysin yhtenäistä linjaa suhtautumisessa sateenkaaripappeihin. Häkkinen toivoo, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta kirkon sisällä pitkään jatkuneessa keskustelussa ja sitä, että käytännöt yhtenäistyisivät.

Piispainkokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan lokakuussa.

– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on vielä hyvin tuore, emmekä me piispat ole vielä toisiamme tavanneet eikä meillä ole ollut mahdollisuutta yhteistä keskustelua tästä käydä. Se jää nyt nähtäväksi, että millä tavalla tässä asiassa edetään, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen sanoo.

Tekstiin vaihdettu tasa-arvoinen avioliittolaki -termi muotoon sukupuolineutraali avioliittolaki 23.9. kello 9:19.

Suosittelemme