Hyppää sisältöön

Voiko koulukiusaaja rikkoa lakia? Onko kiusaamisvideon levittäminen somessa rikos? 4 kysymystä ja vastausta koulukiusaamisesta

Moni saattaa osallistua koulukiusaamiseen huomaamattaan, kun videoita kiusaamisesta levitetään omissa someryhmissä.

Koulukiusaaminen tapahtuu nykyisin myös netissä. Harva tajuaa syyllistyvänsä rikokseen jakaessaan someryhmissään kiusaamisvideoita. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Koulukiusaajien koetaan harvoin rikkovan lakia, sillä alle 15-vuotiaita ei voida tuomita rikoksesta, vaikka kiusaamiseen liittyisi jopa väkivaltaa.

Tällainen tapaus nähtiin viime viikon tiistaina Vantaan Kytöpuiston koulussa, missä neljä oppilasta pahoinpiteli välitunnilla koulun oppilaan.

Vantaan tapaus osoittaa myös sen, että kiusaaminen siirtyy nopeasti nettiin, kun välitunnin pahoinpitelystä lähti leviämään somekanavissa video.

Kokosimme tähän juttuun neljä kysymystä ja vastausta liittyen koulukiusaamiseen.

Voiko koulukiusaaja rikkoa lakia?

Kyllä voi.

Esimerkiksi väkivallan käyttäminen, uhkailu, toisen kunnian loukkaaminen ja omaisuuden tuhoaminen ovat kaikki lailla kiellettyjä ja rangaistavia tekoja.

Vaikka Suomen lain mukaan alle 15-vuotias ei joudu teoistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, eikä häntä voida näin ollen tuomita rikoksesta, hän voi silti rikkoa lakia ja joutua maksamaan vahingonkorvauksia.

Vahingonkorvausvastuulle ei ole alaikärajaa eikä vastuu siirry esimerkiksi kiusaajan vanhemmille.

Kiusaaja voi joutua maksamaan esimerkiksi rikotuista vaatteista ja tavaroista, fyysisistä vammoista ja niihin liittyvistä hoitokuluista mutta myös esimerkiksi kiusaamisen aiheuttamista ja lääkärin toteamista psyykkisistä haitoista ja lääkekuluista.

Lapsen tai nuoren maksut peritään häneltä aikuisena korkoineen palkasta. Tämän takia monet vanhemmat saattavatkin hoitaa maksun lapsen puolesta, vaikka he eivät ole siihen velvoitettuja.

Alle 15-vuotiaista koulukiusaajaa ei voida siis tuomita sakkoihin tai vankeuteen, vaikka hän joutuisikin maksamaan muita korvauksia kiusatulle.

Voinko syyllistyä rikokseen, jos levitän jonkun muun kuvaamaa videota kiusaamistilanteesta?

Kyllä voit. Saatat syyllistyä yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen ja/tai kunnianloukkaukseen.

Kunnianloukkaukseen ja yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen voi siis syyllistyä, vaikka ei ole ollut itse paikalla kiusaamistilanteessa.

Videon täytyy kuitenkin levitä lukuisten ihmisten saataville, joten esimerkiksi muutaman ihmisen Whatsapp-ryhmä ei todennäköisesti täytä rikoksen määritelmää.

Alaikäisenä saatat joutua maksamaan vahingonkorvauksia.

Joutuvatko kiusaajan vanhemmat vastuuseen, jos heidän lapsensa kiusaa?

Todennäköisesti eivät.

Vahingonkorvausvelvollisuuden siirtyminen lapselta vanhemmille on harvinaista ja tarkoittaisi käytännössä sitä, että vanhempi on osallistunut kiusaamiseen.

Alaikäisen lapsen vanhemmat eivät ole pääsäntöisesti vastuussa lastensa aiheuttamista vahingoista.

Jotta vanhempi joutuisi vastuuseen kiusaamisesta täytyisi hänen myös osallistua kiusaamiseen.

Jos vanhempi tietää lapsensa levittävän kiusausvideota somekanavissaan eikä puutu tähän, voi olla, että vanhempi joutuu korvausvastuuseen.

Voiko koulu olla vastuussa koulukiusaamisesta?

Kyllä voi.

Perusopetuslain mukaan kaikille oppilaille on turvattava turvallinen opiskeluympäristö. Siitä vastuussa on esimerkiksi koulun henkilökunta.

Koulun opettajat ja rehtori voivat siis syyllistyä virkavelvollisuuden rikkomiseen, mikäli he eivät puutu kiusaamiseen tai seuraa toimenpiteiden vaikutuksia.

Alaikäisten lasten kohdalla valvontavelvollisuus siirtyy koulupäivän aikana vanhemmilta koulun henkilökunnalle. Myös koulupäivän aikana tapahtuvaan nettikiusaamiseen puuttuminen on koulun henkilökunnan vastuulla.

Juttua varten on haastateltu Vaasan yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessoria Niina Mäntylää sekä Someturvan lakiasiantuntija Kaisa Rissasta.

Juttua oikaistu 24.9. klo 15.29: Jutun ensimmäisessä lauseessa luki aiemmin, että kouluikäisiä ei voida tuomita rikoksesta, koska he ovat alaikäisiä. Sana "alaikäisiä" on korvattu sanalla "alle 15-vuotiaita", sillä alle 18-vuotiaita voidaan tuomita rikoksesta, mutta alle 15-vuotiaat eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Aiheesta voi käydä keskustelua 24.9. klo 23:een asti.

Lisää aiheesta:

Vanhemmat huolissaan Suomen kouluväkivallasta: "Kenelläkään koulun aikuisella ei ole lupa katsoa pois"

Presidentti Tarja Halonen: Kouluväkivalta ja sosiaalinen media ovat pelottava yhdistelmä – "Vastuu on meidän kaikkien yhteinen"

Suosittelemme sinulle