Hyppää sisältöön

Otitko vakuutuksen keskinäisestä vahinkovakuutusyhtiöstä? Tiesitkö, että sinusta saattoi tulla samalla yhtiön osakas

Vain harva keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön asiakas käyttää valtaansa yhtiökokouksessa.

Lähi-Tapiolan yhtiöryhmän johtaja Jari Eklund toivoo lisää asiakkaita yhtiökokouksiin. Kuva: Markku Pelkonen / Yle

Jopa miljardien eurojen sijoituksia hallinnoivien suurimpien keskinäisten vahinkovakuuttajien yhtiökokoukset eivät juurikaan tunnu kiinnostavan vakuutuksenottajia.

Esimerkiksi 1,6 miljoonan asiakkaan Lähi-Tapiolan yksittäisen yhtiön yhtiökokouksessa on jouduttu tekemään päätöksiä jopa vain noin kymmenen paikalla olleen asiakkaan voimin. Vaikka mukaan otettaisiin myös valtakirjan antaneet, jää osallistumisaste silti alhaiseksi.

– Asiakkaat osallistuvat valitettavan vähän meidän yhtiökokouksiin, sanoo Lähi-Tapiolan yhtiöryhmän johtaja Jari Eklund.

Hän kuitenkin korostaa, että koronapandemian takia kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen, mikä on myös näkynyt yhtiökokouksissa.

Äänimäärä verrannollinen vakuutusmaksuihin

Lähi-Tapiolan keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa vakuutuksenottajalla on yksi ääni kutakin edellisenä vuonna maksettua 170 euron suuruista vakuutusmaksua kohti.

Käytännössä tavallisen kotitaloudenkin vakuutukset voivat tuottaa asiakkaalle useita ääniä.

Suurasiakkaiden, kuten yritysten ja yhteisöjen, äänimäärät ovat huomattavasti suuremmat. Yhtiöjärjestyksen mukaan kukaan ei silti saa äänestää enemmällä kuin kymmenellä prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Kun asiakkaat eivät ole kovin aktiivisia vallan käyttäjiä, kenellä sitten lopulta on Lähi-Tapiolassa valta, kuka sitä käyttää?

– Kyllä sitä edelleenkin käyttävät asiakkaat, juuri tällä että he osallistuvat meidän hallinnon kokouksiin ja ovat edustettuina meidän hallinnossa ja he ovat ylin päättävä elin meillä, Eklund toteaa.

Alueyhtiöt mukaan lukien Lähi-Tapiolan hallintoelimissä on Eklundin mukana noin tuhat henkilöä. Verkosto koostuu 20 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä, mikä nostaa yhtiökokouksien yhteenlasketun osallistujamäärän muutamaan sataan.

Yhtiökokous kuitenkin ylimpänä

Nimenomaan yhtiökokous on kuitenkin juuri se elin, joka valitsee muun muassa hallintoneuvoston jäsenet.

Valinnat hallintoneuvostoon tehdään vakuutuksenottajien ja Lähi-Tapiola -ryhmän hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan ehdotusten perusteella.

Tämän lisäksi kullakin Lähi-Tapiola -ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä tulee olla vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Tällä hetkellä Lähi-Tapiola vahinkovakuutuksen hallintoneuvostoon kuuluu 43 jäsentä.

Hallintoneuvosto puolestaan muun muassa valitsee hallituksen jäsenet ja päättää yhtiökokoukselle tuotavista merkittävimmistä asioista. Sellainen voisi olla esimerkiksi yhtiömuodon muutos.

Mutta voisiko Lähi-Tapiolassa käydä niin kuin 1980-luvulla silloin keskinäisessä Sampo-yhtiössä, joka muutettiin osakeyhtiöksi ja vietiin pörssiin.

– Semmoinen ei ole suunnitelmissa. Tietenkin asiakkaat lopulta päättävät, mutta se ei ole ihan yksinkertaista. Ja semmoista ei tosiaan ole suunnitteilla, korostaa Eklund.

Suosittelemme sinulle