Hyppää sisältöön

Hituran nikkelikaivoksen mittavat sulkemistyöt jo loppusuoralla – 16 miljoonan urakkaan ei ole saatu vielä rahaa kaivosyhtiön konkurssipesältä

Alueen ojissa on mitattu töiden aikana kohonneita nikkelipitoisuuksia, mutta vedet on saatu puhdistettua.

Hituran nikkelikaivoksen alue Nivalassa on laaja. Kuva: Belvedere Mining Oy
Iina Kluukeri

Hituran nikkelikaivoksen mittavista sulkemistöistä jo valtaosa on saatu valmiiksi Nivalassa.

Urakasta on selvitty toistaiseksi ilman suuria yllätyksiä. Laajaa ympäristön pilaantumista ei ole havaittu, mutta alueen ojissa on mitattu hieman kohonneita nikkelipitoisuuksia.

– Maita myllättäessa vesien nikkelipitoisuudet ovat hieman kohonneet, mutta vedet on ohjattu käsittelyyn ja puhdistettu. Tilanne on hallinnassa, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ylijohtaja Jonas Liimatta.

Parhaillaan selvitetään, löytyykö nikkelikaivoksen alueelta pilaantuneita maita. Työ valmistuu tänä syksynä.

– Sen jälkeen selvitetään, onko mahdollisesti pilaantuneista maista vaaraa kaivosalueen ulkopuolelle ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet, kertoo Liimatta.

Valtaosa 90 hehtaarin rikastehiekkakasoista on peitetty. Myös nikkelikaivoksen valtavat sivukivikasat on muotoiltu jyrkimpiä rinteitä lukuun ottamatta.

Kaivostoiminta loppui viitisen vuotta sitten, kun kanadalaisen Belvedere Miningin omistuksessa ollut kaivos ajautui konkurssiin vuonna 2015.

Vesiä käsitellään alueella vielä pitkään

Sulkemistöiden tehokkuus nähdään vasta vuosien päästä. Olennaisinta ympäristön suojelemisessa on, kuinka tehokkaasti nikkelin liukeneminen alueelta tuleviin sadevesiin voidaan estää.

– Nähtäväksi jää, kuinka sulkeminen vaikuttaa vesien nikkelipitoisuuksien laskuun. Sitä seurataan vielä pitkään.

Hituran sulkeminen tapahtuu uudella tavalla, jota ei ole kaivosten sulkemisessa ennen käytetty, kertoo Jonas Liimatta.

– Peittomateriaaleina on käytetty moreenia ja bentoniittia eli luonnon savea.

Sulkemistyöt valmistuvat syyskuussa 2021. Tämän hetkisten arvioiden mukaan työhön varatut 16 miljoonaa euroa riittävät. Kanadalaisen kaivosyhtiö Belvedere Miningin konkurssipesän selvitys on vielä kesken ja yhtiö kauppaa parhaillaan omaisuuttaan, muun muassa kiinteistöjään.

Sulkemistyöt ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä konkurssipesän kanssa.

– Jää nähtäväksi, minkä verran sieltä palautuu valtiolle. Summa on vielä auki, kertoo Elyn ylijohtaja Jonas Liimatta.

Hituran kaivos ehti toimia Nivalassa 45 vuotta.

Suomen suurin aurinkovoimala joutuu odottamaan Nivalassa kaivoksen sulkemistöitä ja varmistusta niiden onnistumisesta

Hituran nikkelikaivoksen mittavat sulkemistyöt sujuneet ilman yllätyksiä: "Vuotoja tai ympäristön turmelemista ei ole havaittu"

Hituran nikkelikaivoksen sulkemisesta yli 16 miljoonan lasku – kaivos ehti toimia 45 vuotta Nivalassa

Hituran nikkelikaivos konkurssiin Nivalassa

Suosittelemme sinulle