Hyppää sisältöön

Tiedätkö vakuutusturvasi etätyössä? Nainen käveli etäkokouksessa kotipihalla ja kompastui – pakollinen vakuutus ei korvannut vahinkoja

Etätyötä tekevä on tapaturman sattuessa usein heikommassa asemassa kuin työpaikalla puurtava työkaveri.

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa etätyötä tekevälle vain tapaturmat, jotka sattuvat työtä tehdessä. Vakuutusturva on etätyössä suppea ellei työnantaja ole ottanut työntekijöilleen lisäksi vapaaehtoista vakuutusta. Kuva: Niko Mannonen / Yle
Marjatta Rautio

Nainen osallistui etäkokoukseen tabletilla ja käveli samaan aikaan kotipihallaan. Kokouksen aikana hän kompastui ja loukkasi ranteensa.

Vakuutusyhtiö ei maksanut tapaturmasta korvauksia. Se katsoi, että vaikka nainen teki työtä, tapaturma ei liittynyt varsinaiseen työntekoon. Kävely ei ollut naisen työtä.

Tämäntapaiset etätyössä sattuneet tapaturmat ja niihin liittyvät korvauskysymykset ovat lisääntyneet, kun etätyön tekeminen on koronapandemian vuoksi laajentunut.

Työnantajan vakuutusyhtiöltä ottaman pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen suoja kattaa vain osan etätyössä sattuvista haavereista.

Tämä on tullut monille etätyötä tekeville täytenä yllätyksenä. Moni luulee, että työtapaturma- ja ammattitautilakiin (siirryt toiseen palveluun) perustuvan vakuutuksen turva on etätyössä yhtä laaja kuin työpaikalla.

Pakollinen vakuutus suojaa etätyöläistä vain työtä tehdessä

Etätyö on usein toimistotyötä kotona ja vahingot ovat lieviä. Tavallisimmin vahinkoja sattuu, kun etätyöntekijä liikkuu paikasta toiseen.

Vakuutusyhtiöistä kerrotaan, että esimerkiksi liukkaat lattiat, matot ja villasukkien käyttö kotosalla ovat aiheuttaneet kaatumisia. Kompastumisten ja liukastumisten seurauksena on syntynyt venähdyksiä, ruhjeita ja jopa murtumia.

Koti voi olla vaaran paikka etätyöntekijälle. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteella etätyöläiselle tehty korvauspäätös on usein kielteinen.

Etätyössä lakisääteisen vakuutuksen turva on voimassa vain työtä tehdessä. Vakuutuksesta korvataan esimerkiksi työtuolin kaatumisesta tai siltä putoamisesta aiheutunut vahinko tai vaikkapa kannettavan tietokoneen putoaminen jalkaterän päälle.

Lakisääteisen vakuutuksen suoja loppuu, kun etätyöläinen lähtee tauolle – vaikkapa laittamaan ruokaa, syömään, keittämään kahvia tai käymään vessassa.

Myös esimerkiksi tietokoneen laturin tai työpuhelimen hakemisen toisesta huoneesta katsotaan aiheuttavan tauon työntekoon. Vakuutus ei liioin suojaa tauolta työpisteelle kiirehtivää etätyöntekijää, vaikka tarkoituksena olisi ehtiä vastaamaan työpuheluun.

Työpaikalla lakisääteisen vakuutuksen turva on voimassa varsinaisen työn tekemisen lisäksi myös muussa työpaikan tavanomaisessa toiminnassa ja tauoilla. Vakuutussuojaan sisältyvät myös ruokatauot työpaikan lähistöllä ja työmatkat.

Työmatkalla vakuutus kattaa pienen poikkeaman reitiltä esimerkiksi lasten kuljettamiseksi päiväkotiin tai kouluun ja niistä pois.

Kotona etätyötä tekevällä ei ole työmatkaa, joten lakisääteinen vakuutus ei korvaa vastaavilla matkoilla tapahtuvia havereita, esimerkiksi liukastumista päiväkodin pihalla.

Lasta päiväkotiin tai kouluun vievä vanhempi saa suojaa lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta silloin kun hän on matkalla työpaikalle tai sieltä pois. Kuva: Tommi Parkkinen/Yle

Vahinkoilmoitukset ovat lisääntyneet

Vahinkovakuutusyhtiö Ifin mukaan ilmoitukset etätyössä tapahtuneista vahingoista ovat moninkertaistuneet keväästä alkaen. Fenniassa vahinkoilmoitusten määrä on kasvanut noin kolmanneksella ja LähiTapiolassa jonkin verran.

Pohjola Vakuutuksesta kerrotaan, että toistaiseksi kasvua ei näy, mutta se voi tulla ilmi myöhemmin.

Pohjola Vakuutus on maksanut lakisääteisen vakuutuksen perusteella korvauksia noin kymmenestä vahingosta vuosittain keskimäärin 1 500 euroa.

Muut suuret vahinkovakuutusyhtiöt eivät ilmoittaneet yksityiskohtaisia tietoja lakisääteisen vakuutuksen perusteella maksetuista korvauksista.

Työnantaja ei voi valvoa etätyöntekijän työoloja

Vakuutusyhtiöiden lisäksi työssä tapahtuneita tapaturmia käsitellään kahdessa eri lautakunnassa.

Vakuutusyhtiöt voivat pyytää muun muassa tulkinnanvaraisissa ja poikkeuksellisissa tapauksissa ennen korvauspäätöksen tekemistä tapaturma-asiain korvauslautakunnan (siirryt toiseen palveluun) (Tako) lausuntoa. Lausunnoilla pyritään varmistamaan korvauskäytännön yhdenmukaisuus.

– Työtapaturmien korvaamisessa on kyse lakiin perustuvasta sosiaaliturvasta, jota toimeenpanevat yksityiset vakuutuslaitokset. On tärkeää, että yhtiöstä riippumatta asiakas saa samankaltaisessa tapauksessa samankaltaisen ratkaisun, korostaa Takon lakimies Mari Karttunen

Etätyöhön liittyvissä lausuntopyynnöissä on useimmiten kyse juuri siitä, ovatko tapaturmat sattuneet sellaisissa olosuhteissa, että ne voidaan katsoa työnteoksi.

Oikeuskäytännössä vakiintunutta linjaa lain tulkinnasta ei vielä ole.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan lakimies Mari Karttunen

– Rajanveto on hankalaa esimerkiksi niissä tilanteissa, missä on liikkumista, joka välillisesti liittyy työhön. Liikutaan työhön liittyen, mutta ei varsinaisesti tehdä työtä. Oikeuskäytännössä vakiintunutta linjaa lain tulkinnasta ei vielä ole.

Karttunen sanoo, että lakisääteisen korvaussuojan rajaaminen etätyössä vain itse työssä sattuneisiin tapaturmiin johtuu siitä, että työnantajan oikeus välittömään työn johtoon ja valvontaan ei ulotu kotiin. Koti on myös yksityisyyden suojan piirissä.

–Työnantaja ei voi määrätä siitä, miten ja missä työtä tehdään, millainen työskentely-ympäristö on ja minkälaisia riskejä siihen liittyy.

Tänä vuonna Tako todennäköisesti antaa etätyöhön liittyviä lausuntoja enemmän kuin vuosina 2016–2019 yhteensä, arvioi Karttunen.

Työnantaja ei voi määrätä siitä, miten ja missä työtä tehdään, millainen työskentely-ympäristö on ja minkälaisia riskejä siihen liittyy.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan lakimies Mari Karttunen

Tako on muun muassa pohtinut, olivatko kotitalouden etäoppituntia valmistelleen opettajan palovammat tapahtuneet työssä. Opettaja teki kuorrutetta ja otti eri työvaiheista valokuvia oppilaiden työkortteja varten. Hän sai palovamman rasvapalon vuoksi.

Lautakunta katsoi, että tapaturma sattui työnteon yhteydessä. Myös lausuntoa pyytänyt vakuutusyhtiö oli samaa mieltä.

Lautakunta ja vakuutusyhtiö olivat samaa mieltä myös tapauksessa, jossa koulutusohjaaja käveli ja ohjasi videopuhelulla toisaalla kävellyttä oppilasta. Ohjaajan nilkka nyrjähti, kun hän astui kuoppaan. Ohjaajan tapaturman katsottiin tapahtuneen työnteon aikana.

Takossa on edustajat työntekijä- ja työnantajajärjestöistä eivätkä Takon lausunnot sido vakuutusyhtiöitä niiden tehdessä korvauspäätöksiä.

Lapsi voi yllättäen karjaista tietokoneella etätyötä tekevän vanhempansa korvaan ja tämä voi aiheuttaa korvien soimista ja tinnitusta. Tällaisessa tapauksessa tapaturma-asian korvauslautakunta on katsonut, että tapaturma on aiheutunut työssä. Kuvan henkilöt eivät liity tapaukseen. Kuva: AOP

Vakuutusyhtiön päätökseen ei tarvitse tyytyä

Jos tapaturman uhri ei ole tyytyväinen vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi valittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (siirryt toiseen palveluun). Muutoksenhakulautakunnan päätökset ovat sitovia, jos niistä ei haeta muutosta vakuutusoikeudelta.

Lautakunnan johtava esittelijä Päivi Suominen kertoo, että etätyössä sattuneiden vahinkotapaturmien korvattavuutta koskevia valituksia on tänä vuonna tullut vireille yksitoista.

Suomisen mukaan valitukset, joissa on kyse siitä, onko tapaturma sattunut työnteon yhteydessä vai ei, ovat jonkin verran lisääntyneet.

Lautakunta on tänä vuonna määrännyt vakuutusyhtiön maksamaan korvauksia työtapaturmasta, jossa etätyöläinen käveli vahingon sattuessa keittiön pöydän äärestä sohvalle kannettava tietokone käsissään. Hän luki kävellessään työsähköposteja.

Lautakunta totesi, että työntekijä oli liikkunut lyhyen matkaa eri työntekopaikkojen välillä tehden samalla töitä.

Sen sijaan valittaja, joka haki työpuhelimensa asunnon eri kerroksesta, ei lautakunnan mielestä tehnyt tapaturman sattuessa työtään.

Vaikka työntekijä piti etätyösopimuksen mukaisesti huolta siitä, että hän oli kahvitauollaan tavoitettavissa, puhelimen hakemisen katsottiin olevan tauon järjestämiseen eikä itse työntekoon liittyvä tapahtuma.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä voi valittaa vakuutusoikeuteen (siirryt toiseen palveluun).

Vakuutusyhtiöt toivovat, että tyytymättömyyttä aiheuttaviin korvauspäätöksiin haettaisiin muutosta. Näin saataisiin lisää oikeuskäytäntöä etätyöpäivän korvaussuojan laajuuteen ja työtehtävien ja yksityiselämään kuuluvien toimien välisen rajan arviointiin.

Etätyötä tekevän kannattaa miettiä, millä tavoin hän osallistuu etäkokouksiin. Pakollinen työtapaturmavakuutus ei korvaa vahinkoja, jos työntekijä lähtee liikkeelle ja liikkuminen aiheuttaa tapaturman. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Puolella miljoonalla työntekijällä kattavin vakuutussuoja myös etätyössä

Työnantajilla on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen etätyötä varten lakisääteistä työtapaturma- ja ammattitautisuojaa laajempi vakuutussuoja.

Parhaan suojan etätyössä antaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vapaa-ajan vakuutus, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen lakimies Elina Holmas.

Tällöin vakuutuksesta korvataan ne laissa säädetyt vahingot (siirryt toiseen palveluun), joissa tapaturman ei lain mukaan katsota sattuneen itse työnteossa. Holmaksen mukaan korvaukset ovat kattavat ja laajat, eikä niitä ole etukäteen rajattu esimerkiksi tiettyyn euromäärään tai aikaan.

Tapaturmavakuutuskeskuksen arvion mukaan tällaisen lakisääteistä vakuutusta täydentävän vakuutuksen piirissä oli ennen koronapandemiaa arviolta noin puoli miljoonaa palkansaajaa.

Tapaturmavakuutuskeskus kerää vakuutustiedot taannehtivasti kerran vuodessa, joten tietoja ei vielä ole tältä vuodelta saataavissa.

Tilastopäällikkö Juha Hemmingin mukaan vakuutuksenottajat ovat olleet aiemmin lähes yksinomaan yksityisiä työnantajia.

Valtaosa otetuista vakuutuksista näyttäisi meidän tietojemme perusteella kattavan koko henkilöstön.

Tapaturmavakuutuksen tilastopäällikkö Juha Hemminki

Julkishallinnon työnantajia on ollut vain muutamia kymmeniä, lähinnä kaupunkeja ja kuntia sekä työttömyys- ja eläkekassoja.

– Valtaosa otetuista vakuutuksista näyttäisi meidän tietojemme perusteella kattavan koko henkilöstön. Joitakin poikkeuksia isommissa yrityksissä näyttäisi olevan, kertoo Hemminki.

Työntekijöille on otettu myös muita vapaaehtoisia tapaturmavakuutuksia. Niissä voimassaolon laajuus määritellään vakuutusehdoissa. Vakuutus voi olla myös erityinen etätyövakuutus. Näistä vakuutuksista Tapaturmavakuutuskeskus ei saa tietoa.

Työnantajat ovat heränneet hakemaan lisäturvaa työtekijöilleen

Vakuutusyhtiöt kertovat, että niiden asiakkaista pakollisen työtapaturmavakuutuksen lisäksi vapaaehtoisia vakuutuksia hankkineiden työnantajien osuus on kasvanut.

Vahinkovakuutusyhtiö Ifin arvion mukaan noin 16-18 prosenttia sen asiakkaana olevista työnantajista on ottanut työntekijöilleen vapaaehtoisia vakuutuksia. Vakuutuksia on otettu etenkin sellaisille työpaikoille, joihin on hankala löytää uusia päteviä työntekijöitä.

If on antanut kaikille työtapaturmavakuutusasiakkailleen maksuttoman turvan etätöissä tapahtuville tapaturmille vuoden loppuun asti. Sen vapaaehtoisissa etätyövakuutuksissa keskimääräinen vahinko on noin 1 000 euroa. Lääkärikäynnin ja hoidon lisäksi korvauksia maksetaan sairauslomapäivistä.

LähiTapiolan arvion mukaan noin 25 prosentilla vakuutetuista työntekijöistä on lakisääteisen turvan lisäksi joko vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus tai etätyövakuutus.

LähiTapiolan tilastojen mukaan etenkin isot työnantajat hankkivat pieniä yrityksiä useammin lisäturvaa työntekijöilleen.

Pohjola Vakuutuksesta kerrotaan, että yli kolmasosa yritysasiakkaista on ottanut lakisääteisen vakuutuksen lisäksi työntekijöilleen myös vapaaehtoisen vakuutuksen. Etätyövakuutuksella on vakuutettu noin 40 000 työntekijää.

Pohjola Vakuutuksesta vapaaehtoisia vakuutuksia ovat hankkineet etenkin yritykset, joissa etätöitä on mahdollisuus tehdä laajasti.

Myös Fenniassa arvioidaan, että noin kolmasosalla työnantajista on lisänä jokin täydentävä vapaaehtoinen vakuutus. Vapaa-ajan vakuutuksia otetaan ennen kaikkea aloilla, joissa työskentelee paljon asiantuntijoita.

Tietoja suurimmista vahinkovakuutusyhtiöstä ovat antaneet varatoimitusjohtaja Pekka Puustinen Pohjola Vakuutuksesta,
yritysten henkilövakuutusten tuotejohtaja Tiina Pajamo If Vahinkovakuutusyhtiöstä, lakimies Teemu Kastula LähiTapiolan yritysten korvauspalveluista sekä tuotepäällikkö Iida Ouni ja vastaava asiantuntija Outi Wuoristo Fenniasta.

Voit keskustella aiheesta 7.10. klo 23 asti.

Lue myös:

Ennen sovittiin etätöistä, nyt sovitaan milloin pitää olla läsnä – etätyö tuli jäädäkseen ja kyselyn mukaan se on monelle hyvä uutinen

Etänä, konttorilla vai hybridinä? Työntekijällä on nyt loistotilaisuus vaikuttaa työhönsä, sillä tilanne on toinen kuin keväällä

Pääsisipä jo konttorin kahvikoneelle – Ylen kysely: Suurin osa haluaa palata etätöistä työpaikoille, mutta etätyöt ovat tulleet jäädäkseen

Ylen kysely: Yli miljoona suomalaista siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana – heistä noin puolet haluaa jatkaa etätöissä koronan jälkeenkin

Suosittelemme sinulle