Hyppää sisältöön

Asetus ollut voimassa jo 26 vuotta, nyt poliisi alkaa laskuttaa osasta virka-apua – poliisitarkastaja: "Asiassa on oltu huolimattomia"

Poliisin virka-avusta laskuttaminen tuo valtion kassaan 2–3 miljoonaa euroa vuosittain.

Valtaosa poliisin virka-aputehtävistä koskee mielenterveyspotilaita tai lastensuojelua. Kuva: Eleni Paspatis / Yle
Sanna Savela

Poliisi laskuttaa tästä päivästä lähtien osasta muille viranomaisille tai yksityisille ihmisille antamastaan virka-avusta. Poliisi lähettää laskun esimerkiksi lastensuojeluviranomaisten tai eläinlääkärin tarvitsemasta virka-avusta, mutta mielenterveyspotilaisiin tai ulosottoon liittyvät tehtävät ovat maksuttomia.

Poliisin maksuasetus on ollut voimassa jo vuodesta 1994 lähtien, mutta tulovirta annetusta virka-avusta on lähes pyöreä nolla. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan tähän mennessä poliisilaitoksilta on lähetetty vain yksittäisiä laskuja.

– Aikaisemmin on toimittu ehkä turhan huolimattomasti. On haluttu vaalia viranomaisten yhteistyötä ja ajateltu, ettei virka-avusta tarvitse laskuttaa. Tehtävä on nähty myös byrokraattisena, vaikka asetuksen mukaan poliisi on velvollinen laskuttamaan virka-avusta, sanoo Arvelin.

Arvelin korostaa, että maksullisuudella myös katetaan poliisin kulut, jotka virka-avusta syntyvät: virka-aputehtävissä oleva partio on pois poliisin varsinaisesta työstä.

Poliisi ottaa vuosittain vastaan noin 70 000 virka-apupyyntöä, ja niistä noin puolesta poliisi jatkossa laskuttaa. Arvelinin mukaan laskutettavista tehtävistä karttuu jatkossa valtion kassaan 2–3 miljoonaa vuosittain.

Poliisia tarvitaan esimerkiksi turvaamaan terveydenhuoltohenkilöstöä tai avaamaan ovia, kun lastensuojelun viranomaiset etsivät kadonneita nuoria.

Kunnanjohtaja: "Asetusta pitäisi muuttaa"

Useissa laissa on mainittu poliisin velvollisuus antaa virka-apua, mutta maksuttomia niistä on vain pieni osa. Jatkossa maksullisista tehtävistä lähetetään lasku, joka pohjautuu omakustannusarvoon. Esimerkiksi kahden poliisin partion, jolla on käytössään poliisiajoneuvo, omakustannusarvo yhdeltä tunnilta on 165 euroa.

Myös yksityiset ihmiset voivat joissakin tilanteissa saada poliisilta virka-apua, mutta niiden saamisessa on korkea kynnys ja apu on aina maksullista. Tyypillinen esimerkki sellaisesta tilanteesta on parisuhteen ero, jossa toinen osapuoli estää toista hakemasta omia tavaroitaan.

Maksullisista virka-aputehtävistä valtaosa koskee kuntien järjestämää sosiaalihuoltoa, kuten lastensuojelua. Joroisten kunnanjohtaja Joonas Hänninen ei silti pidä virka-avusta koituvia kustannuksia taloudellisesti merkittävinä kuntien kannalta. Hänen mielestään oleellisempaa olisi välttää turhaa hallinnollista työtä.

– Yllätyin kyllä aika kovasti, kun kuulin tästä. Laskutusperusteessa puhutaan aika pienistä rahamääristä, mutta samalla lisätään byrokratiaa. Viranomaisten välinen laskujen lähettäminen on turhaa työtä, sanoo Hänninen.

Hänninen ymmärtää, että poliisi ei voi asetukselle mitään. Hänen mielestään asia pitäisikin saada eduskunnan hallintovaliokuntaan asetusmuutosta varten.

Suosittelemme sinulle