Hyppää sisältöön

Poliisihallitus mielenosoittajien sumuttamisesta: Emme havainneet lainvastaista käytöstä poliisin puolelta – Helsingin poliisin päällikkö: Meille jäi vain huonoja vaihtoehtoja

Poliisihallituksen mukaan sumute voi joissakin tilanteissa olla esimerkiksi kantamisen sijaan ensimmäinen voimakeino.

Poliisi pyrki saamaan mielenosoittajat poistumaan ajoväylältä sumuttamalla heitä OC-kaasulla Helsingin keskustassa lauantaina 3. lokakuuta järjestetyssä Elokapinan mielenosoituksessa. Kuva: Elokapina, GIF-animaatio: Silja Viitala / Yle

Poliisihallituksen mukaan Helsingin poliisin toiminta Elokapina-ympäristöliikkeen mielenosoituksessa viime lauantaina oli poliisin toimivaltuuksien kannalta oikeaoppista. Poliisi sumutti OC-kaasulla mielenosoittajia, jotka katkaisivat liikenteen Helsingin Kaisaniemenkadulla.

– Me emme havainneet lain vastaista käytöstä poliisin puolelta, vaan poliisin tehtäviä on hoidettu säädetyin toimivaltuuksin. Tätä varmaan arvioidaan monesta kulmasta, toteaa poliisijohtaja Tomi Vuori Poliihallituksesta.

Poliisihallitus luovutti selvityksensa asiasta tänään sisäministeriölle. Selvitys perustuu Helsingin poliisilaitoksen antamaan lausuntoon mielenosoituksen tapahtumista.

– Asiaa pitää arvioida monelta suunnalta. Jos puhtaasti toimivaltuuksia tehtävän näkökulmasta arvioi, siinä olivat asiat kohdallaan. Isompi kysymys on se, onko kaasun käyttö ollut yleisesti hyväksyttävää. Meillä on täydellisen avoimuuden linja siinä. Kerromme myös sen toisen näkökulman tapahtumiin poliisin selvityksen myötä ja annamme yhteiskunnalliselle keskustelulle eväät, sanoo Vuori.

Poliisihallituksen selvitys tapahtumista on luettavissa kokonaisuudessaan poliisin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin poliisi aikoo kehittää toimintaansa

Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Lasse Aapio myöntää, että poliisilaitoksen toiminnassa on kehitettävää.

Poliisin täytyy Aapion mukaan varautua jatkossa paremmin vastaaviin tilanteisiin, hankkia tapahtumista enemmän ennakkotietoa ja resurssoida tilanteet paremmin myös siitä näkökulmasta, että kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.

– Tämä Elokapinan järjestämä mielenosoitus oli luonteeltaan toinen kuin he olivat ilmoittaneet. Tähän tietoon liiaksi luottaen olimme alimitoittaneet omat voimavaramme tilaisuuteen. Tämän takia jäi käteen ainoastaan huonoja vaihtoehtoja. Tämä ei ole normaali toimintatapamme. Jatkossa meidän täytyy toimia niin, että tällaista tilannetta ei pääse syntymään, Aapio toteaa.

Mielenosoituksessa työskennelleet poliisit ovat tehneet selvityksen toimistaan Helsingin poliisilaitoksen johdolle. He jatkavat työtehtävissään.

Voimakeinoilla ei ole käyttöjärjestystä

Poliisihallitus korostaa, että periaatteena poliisin toiminnassa on voimankäyttötilanteen välttäminen. Tarve voimakeinojen käytölle voi syntyä muun muassa silloin, jos kohdehenkilö ei noudata poliisin antamia neuvoja, kehotuksia tai käskyjä.

– Tarpeellisen voimakeinon valintaan vaikuttaa tilanteen kokonaisarviointi. Esimerkiksi, jos lievemmät keinot kuten neuvot, kehotukset ja käskyt osoittautuvat tehottomiksi, voidaan siirtyä käyttämään sitä voimakeinoa joka on lievin, mutta riittävän tehokas käsillä olevan virkatehtävän päämäärän saavuttamiseksi, toteaa poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksen tiedotteessa.

Poliisihallitus katsoo, että toimia ei voida yksiselitteisesti verrata joidenkin aiempien mielenosoitusten toimintamalleihin, koska olosuhteet ovat aina erilaisia

– Poliisi arvioi lievimmän, riittävän tehokkaan ja puolustettavissa olevan voimakeinon tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi fyysisten voimakeinojen, joita ovat esimerkiksi henkilön kantaminen tai siirtäminen, sijaan ensimmäiseksi voimakeinoksi voi tilanteesta riippuen valikoitua OC-sumutteen käyttäminen, Heikinheimo sanoo.

Poliisin voimakeinoilla ja voimankäyttövälineillä ei ole erikseen säädettyä tai määrättyä käyttöjärjestystä. Heikinheimon mukaan ainoastaan ampuma-aseen käytölle on säädetty poliisilaissa erilliset käytön edellytykset.

Poliisihallitus korostaa, että poliisin tehtävänä on turvata mielenilmaisun vapaus ja samalla muidenkin kansalaisten oikeudet. Mielenilmaisun vapaus ei tarkoita vapautta rikkoa lakia.

Elokapina-liikkeen mielenosoitusta koskevia asioita on vireillä tällä hetkellä valtakunnansyyttäjän toimistossa sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

– On korrektia antaa heidän selvittää, onko poliisi toiminut lain mukaisesti. Meillä on siitä oma käsityksemme, Vuori toteaa.

Ohisalo: Ohjeistusta olisi hyvä tarvittaessa tarkentaa

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, että selvitykseen perehdytään ministeriössä huolella.

– Selvitys on julkinen ja siitä voidaan käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua.

Ohisalo korostaa, että poliisin voimankäytölle on oltava aina painavat perusteet ja tarvittaessa myös sitä ohjaavaa ohjeistusta olisi hyvä tarkentaa.

– Voimankäytön on aina oltava viimeinen keino.

Ministeri Ohisalon mukaan viikonloppuna medioissa käyty vilkas mielipiteenvaihto osoitti, että kokoontumisvapaus on tärkeä arvo.

Mielenosoitusta suitsimassa 24 poliisipartiota

Helsingin poliisilaitos on jo aiemmin tiedottanut (siirryt toiseen palveluun) omasta näkökulmastaan tapahtumien kulkuun. Poliisin mukaan Elokapina-liikkeen mielenosoittajien kanssa oli sovittu, että Hätäjarru-mielenosoitus kulkee Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen. Sovitusta poiketen noin 150 mielenosoittajan joukko teki kuitenkin tiesulun Unioninkadulle.

Poliisi pyysi joukkoa hajaantumaan, mutta mielenosoittajat eivät totelleet. Sen sijaan osa mielenosoittajista siirtyi Unioninkadulta vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle autojen eteen.

Mielenosoitukseen liittyvissä tehtävissä olivat poliisin mukaan mukana 24 partiota eli lähes kaikki Helsingin poliisin partiot. Mielenosoituksen jatkuttua jo tunteja lauantai-illan muut hälytystehtävät alkoivat kasautua. Siksi poliisin oli tehtävä uusi tilannearvio.

Poliisi yritti ennen sumutteen käyttöä poistaa ihmisiä kadulta neuvoin, käskyin ja kehotuksin useaan otteeseen. Poliisi kantoi heitä pois ajoväylältä, mutta osa palasi sinne istumaan.

Helsingin poliisin mukaan OC-sumutetta pystyttiin käyttämään nimenomaisesti heihin, jotka eivät totelleet poliisin käskyjä ja heitä varotettiin selkeästi ennen kaasun käyttämistä.

– Ylipäätään voimakeinojen käyttö ei ole hyvä asia. On erittäin valitettavaa, että siihen on jouduttu varsinkin, kun osallisena oli myös alaikäisiä. On hyvä, että Helsingin poliisi on laatinut hyvän selvityksen, niin nähdään kokonaisuus myös poliisin silmin, Vuori sanoo.

Poliisi kantoi Elokapinan mielenosoitukseen osallistuneita pois kadulta Helsingin Kaisaniemessä viikonloppuna. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Valtakunnansyyttäjän toimistossa selvitetään esitutkinnan aloittamista

Valtakunnansyyttäjä on aloittanut esiselvityksen (siirryt toiseen palveluun)poliisin voimankäytöstä mielenosoituksessa. Esiselvitys koskee sitä, aloitetaanko asiassa esitutkinta. Poliisin toiminnasta on tehty yksi rikosilmoitus poliisille ja yksi tutkintapyyntö on toimitettu suoraan valtakunnansyyttäjän toimistoon.

Tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjän toimistoon ovat tehneet voimakeinojen käytön kohteiksi joutuneet. Rikosilmoituksen poliisille on tehnyt ulkopuolinen henkilö.

Poliisirikosyksikkö selvittää ketkä käyttivät voimakeinoja, kuka antoi määräyksen niiden käyttöön ja minkälainen suunnitelma niiden käytön taustalla oli.

– Toistaiseksi kerätään materiaalia esitutkintalain mukaiseen esiselvitykseen eli päätöstä esitutkinnan aloittamisesta ei ole tehty. Poliisin osalta ilmoitukset koskevat nimenomaan voimankäyttöä, muiden henkilöiden kuin poliisin osalta tutkintavastuu on poliisilla, kertoo valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikön erikoissyyttäjä Heidi Savurinne.

Savurinne arvioi, että esiselvityksen tekemiseen kuluu joitakin viikkoja.

Oikeusasiamiehelle 14 kantelua

Poliisin voimankäytöstä on tehty kaikkiaan 14 kantelua myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kanteluiden tekijät eivät itse olleet mukana mielenosoituksessa.

– Kanteluista ei ilmennyt, että kantelijat olisivat olleet mukana mielenosoituksessa. Kanteluissa viitattiin mediassa esillä olleisiin tietoihin ja kuviin, kertoo esittelijäneuvos Juha Haapamäki eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta.

Osa kanteluista koskee poliisin kaasusumuttimen käyttöä ja osa sitä, että poliisi vei mielenosoittajilta pois vesipullot, joten he eivät voineet huuhdella silmiään sumutuksen jälkeen.

Yksi kantelu on tehty myös siitä, että poliisi ei puuttunut liikennettä häiritsevään mielenosoitukseen riittävän nopeasti.

– Nyt odotamme, aloittaako valtakunnansyyttäjä tapahtumista esitutkinnan. Jos esitutkinta aloitetaan, emme selvitä samoja asioita koskevia kanteluja. Jos esitutkintaa ei aloiteta, arvioimme miten etenemme kunkin kantelun kanssa, Haapamäki sanoo.

Kaikkiaan poliisi antoi sakot 53 henkilölle ja otti kiinni 51 henkilöä. Kaikki kiinniotetut päästettiin vapaiksi lauantai-illan aikana. Kiinniotettujen joukossa oli kolme alaikäistä.

Poliisin käyttämä OC-kaasu tunnetaan myös paprikasumutteena tai kansankielisemmin pippurisumutteena. Kuva: Elokapina

Elokapina toivoo laajoja ympäristötoimia

Elokapina-liike on osa kansainvälistä Iso-Britanniassa vuonna 2018 perustettua Extinction Rebellion -liikettä.

Sekä kansainvälisen liikkeen että Elokapinan toimintaperiaatteisiin kuuluu väkivallaton kansalaistottelemattomuus. Tavoitteena liikkeellä on saada huomiota ilmastoasialle erilaisilla mielenilmauksilla ja tapahtumilla.

Keinovalikoimaan mielenilmauksissa voi kuulua myös lain rikkominen, kuten liikenteen pysäyttäminen ajoväylällä istuen.

Viime lauantain mielenosoitus oli yksi Elokapinan Syyskapina-viikon päätapahtumista. Syyskapinalla viitataan lokakuun ensimmäiseen viikkoon, jonka aikana ympäristöliike järjestää erilaisia tapahtumia ja tiedottaa toiminnastaan.

Lisää aiheesta:

Testasimme pippurisumutetta, jota poliisi käytti mielenosoittajiin Helsingissä – koekaniini Toivo Haimi: "En toivoisi tätä kenellekään"

26-vuotias Anton Keskinen jätti opintonsa ja liittyi Elokapinaan: "Olen valmis rikkomaan lakia, mutta en kuolemaan"

Sisäministeri Maria Ohisalo pitää lain rikkomista ilmastoaktivismin nimissä "tuomittavana"

Rikosoikeuden professori: Liikenteellinen haitta kevyt peruste voimankäytölle, poliisi saattoi sortua ylilyöntiin

Valtakunnansyyttäjä selvittää poliisin voimankäyttöä Elokapina-mielenilmauksessa – poliisin mukaan mielenosoittajia varoitettiin etukäteen kaasusumutteesta, tavoitteena oli väkijoukon hajottaminen

Muusikko Kimmo Pohjonen koetti estää poliisia sumuttamasta nuoria, mutta saikin itse kaasusta, joutui putkaan ja sai 700 euron sakot

Lentokoneen nousun estäminen, rekkaliikenteen tukkiminen – Elokapinan kokouspöytäkirjat paljastavat, millaista kapinointia liikkeessä suunnitellaan

Asiantuntija: Kaasusumuttimen käyttö rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan oli ylimitoitettua, poikkeaa poliisin aiemmasta linjasta

Kaikki Helsingin ilmastomielenosoituksessa kiinni otetut vapautettu – "Poliisin voimankäyttö arvioidaan", sanoo sisäministeri Ohisalo

Helsingin poliisi yhä vaitonainen lauantain tapahtumista: Alkuviikosta selviää, kuka päätti kaasusumuttimen käytöstä mielenosoittajia vastaan

Suosittelemme sinulle