Hyppää sisältöön

Kaikkien henkilötunnus ei vaihdu sittenkään – katso, mitä muutoksia uusiin tunnuksiin on kuitenkin tulossa

Henkilötunnuksen muoto on pysymässä ennallaan, mutta sukupuolisidonnaisuudesta ollaan luopumassa.

kaksi passia
Ehdotetun muutoksen oli arvioitu aiheuttavan miljardiluokan kustannukset. Kuva: Timo Jaakonaho / Lehtikuva
Varpu Kiviranta,
Esa Koivuranta

Suunniteltu henkilötunnusuudistus ei toteudu ehdotetussa laajuudessa. Valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessa, että se jatkaa uudistuksen valmistelua rajatumpana niin, että henkilötunnuksen nykyinen muoto säilytettäisiin.

Ministeriö asetti vuonna 2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista. Työryhmä ehdotti tänä vuonna uuden muotoisen henkilötunnuksen käyttöönottoa. Ehdotuksen mukaan uudesta tunnuksesta ei olisi käynyt ilmi ihmisen ikää, syntymäaikaa, sukupuolta tai muuta häneen liittyvää tietoa.

Ehdotus olisi tullut voimaan vuodesta 2027 eteenpäin, ja siitä lähtien jokaisella Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröidyllä ihmisellä olisi ollut käytössään uusi henkilötunnus, joka olisi korvannut nykyisen tunnuksen.

– Työryhmän esitys oli kunnianhimoinen. Ehdotettu henkilötunnuksen muodon muuttamiseen tähtäävä laaja kokonaisuudistus olisi kuitenkin aiheuttanut huomattavia kustannuksia. Ainakaan nykyisessä taloustilanteessa tällaiseen ryhtyminen ei ole perusteltua, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Pankki- ja vakuutusalan etujärjestö Finanssiala on arvioinut, että kokonaisuudistuksen vaatimat järjestelmämuutokset aiheuttaisivat miljardiluokan kustannukset julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Uusista henkilötunnuksista ei näe sukupuolta

Ministeriössä jatketaan työtä uudistuksen kanssa saatujen lausuntojen perusteella. Ylen tavoittama kuntaministeri Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen sanoo, että käytännössä henkilötunnus on säilymässä nykyisessä muodossaan: siitä käy jatkossakin ilmi ihmisen ikä.

Uutta on kuitenkin se, että tulevista henkilötunnuksista ei voi päätellä kenenkään sukupuolta, toisin kuin nyt.

Tässä esimerkki siitä, miltä uudistuksen jälkeinen henkilötunnus voi näyttää:

Animaatio uudistettavasta henkilötunnuksesta.
Esimerkki nykyisestä ja uudistuksen jälkeisestä henkilötunnuksesta. Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen on kirjattu aiemmin myös hallitusohjelmaan. Aaltosen mukaan sen on tarkoitus toteutua viimeistään vuonna 2027.

Tulevaisuudessa henkilötunnuksia myönnettäisiin numerojärjestyksessä sukupuoleen katsomatta. Nykyisin välimerkin jälkeinen kolminumeroinen yksilötunnus on naisilla parillinen ja miehillä pariton.

Kiireisin syy henkilötunnusten uudistustyölle on ollut tunnusten loppuminen. Tarkoitus on lisätä tunnukseen uusia välimerkkejä, jolloin käytettävissä olevien tunnusten määrä kasvaa.

Valtteri Aaltonen sanoo, että se, millaisia välimerkkejä ollaan ottamassa käyttöön, selviää myöhemmin.

Työryhmän keväisessä ehdotuksessa olisi uudistettu nykyisiäkin henkilötunnuksia. Onko nyt niin, että kenenkään henkilötunnuksia ei lähdetäkään muuttamaan?

– Kyllä. Kenenkään olemassa olevaa henkilötunnusta ei ole tarkoitus muuttaa. Myöskään uusien henkilötunnusten varsinaista muotoa ei ole tarkoitus muuttaa, Aaltonen vastaa.

Suunnittelutyö jatkuu

Valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessa, että henkilötunnuksen uudistamista miettineen työryhmän loppuraporttia koskevien lausuntojen yhteenveto on nyt valmistunut. Ministeriö sai kaikkiaan 132 lausuntoa.

Ministeriön mukaan Suomeen esimerkiksi työn takia muuttavien elämää helpotetaan laajentamalla henkilötunnuksen myöntämistä siten, että tunnus korvaisi niin sanotut keinotunnukset, joita viranomaiset ovat myöntäneet asiointia varten.

Osa lausunnonantajista näki ongelmia siinä, ettei sukupuoli kävisi enää ilmi tunnuksesta. Esille nousivat muun muassa sosiaali- ja terveysala sekä vakuutussektori, joissa tiedolla sukupuolesta on merkitystä.

Seuraavaksi valtiovarainministeriön virkamiehet tekevät ehdotuksen siitä, mitä olisi tehtävä, jotta henkilötunnusten riittävyys varmistetaan. Lisäksi siellä tehdään suunnitelma asiaan liittyvän lainsäädännön muuttamisesta.

Vaiheittainen henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen alkaa ensi vuonna suunnitelman pohjalta.

Lue myös:

Henkilötunnukset uhkaavat loppua kesken jo tällä vuosikymmenellä – 7 olennaista kysymystä hetu-uudistuksesta

Keskustelu on avoinna 10.10. klo 23 asti.

Suosittelemme sinulle