Hyppää sisältöön

Vapolla nyt ympäristölupa aktiivihiilitehtaaseen Seinäjoelle – rakentamispäätöksiä tehdään mahdollisesti ensi vuoden aikana

Vapo on rakentanut aktiiviihiilitehtaan Ilomantsiin ja uskoo kysyntää olevan. Seuraava tehdas voisi nousta Seinäjoelle – tai ulkomaille.

Turpeelle kehitellään epävarmasta tulevaisuudesta huolimatta uusia liiketoiminta-alueita, kuten aktiivihiiliteollisuus. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Vapo voi suunnitella nyt aktiivihiilitehtaan rakentamista Seinäjoelle, sillä Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt ympäristölupapäätökseen tulleet valitukset.

Vapo on saanut aluehallintovirastolta ympäristöluvan rakentaa teknistä hiiltä tuottavan laitoksen, joka tuottaisi 60 000 tonnia aktiivihiiltä ja muita hiilituotteita vuodessa Seinäjoella. Raaka-aineena se käyttäisi jyrsinturvetta.

Lupa on myönnetty Kapernaumiin – paikalle, joka sijaitsee puolentoista kilometrin päässä Seinäjoen keskustasta ja neljänsadan metrin päässä lähimmästä asutuksesta.

Luvasta valittivat lähialueen asukkaat, yksityishenkilö sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri.

Pääosin valitukset hylättiin, mutta hallinto-oikeus määräsi lupaan lisättäväksi jätteen enimmäisvarastomäärän sekä jätevesilietteen tarkemman selvityksen.

Asukkaat ja luonnonsuojelijat huolissaan ympäristöhaitoista

Lähialueen asukkaat olivat huolissaan lähelle tulevan laitoksen pöly-, melu- ja hajuhaitoista, sekä lisääntyvän rekkaliikenteen haitoista. Myös hiilidioksidipäästöt huolettavat. Luonnonsuojeluliitto olisi vaatinut lupaviranomaisilta tiukempia määräyksiä; esimerkiksi jätevesien käsittelyä ja pohjavesien käyttöä ei ollut lupapäätöksessä tarpeeksi tarkasti määritelty. Selvitys haitta-aineiden pitoisuuksista puuttui.

Hallinto-oikeus määräsikin, että typen, fosforin, kadmiumin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin ja elohopean määrä on tutkittava ja ilmoitettava valvontaviranomaisille.

Luonnonsuojeluliitto oli lisäksi huolissaan myös Seinäjoen alueen talousveden kulutuksesta laitoksella: "Pitkällä tähtäimellä se vaarantaa Seinäjoen alueen talousvedeksi tarkoitetun veden käyttöä". Tähän hallinto-oikeus ei ottanut kantaa.

Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri harkitsee valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vapon aktiivihiilitehdas Ilomantsissa. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Teknisen hiilen aika – ensi vuonna ratkaisuja uusista laitoksista

Vapo on rakentanut jo yhden aktiivihiilitehtaan Ilomantsiin ja suunnittelee toisen rakentamista. Haapavesi ja Seinäjoki ovat olleet esillä vaihtoehtoina, mutta myös jokin muu maa kuin Suomi. Seinäjoella Kapernaumin lisäksi keskusteluissa on ollut Haukinevan alue Peräseinäjoella.

Päätöksiä uusista laitoksista ei vielä ole.

Turpeen energiakäytön hiipuessa Vapo on etsinyt turpeelle muita käyttömuotoja. Jyrsinturpeesta valmistettavaa aktiivihiiltä käytetään muun muassa erilaisissa ilmansuodattimissa tai veden puhdistamisessa. Teknisellä hiilellä on kysyntää maailmalla ja Vapo uskoo rakentavansa laitoksia lisää.

– Nyt ensin katsotaan, miten Ilomantsi lähtee käyntiin ja minkälaisia kokemuksia markkinoilta saadaan. Mahdollisesti päätöksiä tehdään ensi vuoden aikana, sanoo Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka.

Mikä on turpeen tulevaisuus?

Tempakan mukaan suuntaa näyttää se, millaisiin ratkaisuihin energiaturpeen suhteen päädytään – ja ennen kaikkea, pysyykö keskustelu energiaturpeessa vai laajeneeko se kaikkeen turpeen käyttöön.

– Sitten lähdemme Suomen rajojen ulkopuolelle, sanoo Tempakka.

Toinen liiketoimintaan epävarmuutta tuova tekijä on se, joudutaanko energiaturpeesta luopumaan "liian nopeasti". Mikäli alasajo tapahtuu Vapon näkökulmasta nopeasti, se vaikuttaa yrityksen kassavirtaan ja vähentää mahdollisuuksia tehdä uusia investointeja.

Lue myös: Aktiivihiilitehdas nousee Ilomantsiin, Vapossa pohditaan jo laajennusta

Suomen ensimmäinen aktiivihiilitehdas valmistuu Ilomantsiin – seuraavan Vapo uhkaa rakentaa naapurimaahan, mikäli turpeen käyttö kiristyy

Suosittelemme sinulle