Hyppää sisältöön

Seksuaalisen häirinnän esiin nostanut kampanja paransi toimintatapoja taidekouluissa, Teatterikorkeakoulussa tullut ilmi pari tapausta

Taideoppilaitokset pyrkivät ehkäisemään häirintää jo etukäteen.

Kuvituskuva Kuva: Tuomas Jaakkola / Yle

Taideoppilaitokset ovat parantaneet toimintatapojaan, mitä tulee puuttumisessa seksuaaliseen häirintään. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaanin Maarit Ruikan mukaan muutos tapahtui parin vuoden takaisen Me Too -kampanjan myötä. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt kampanja nosti esiin seksuaalisen häirinnän taidealoilla.

– Meiltä löytyy Kohtele minua hyvin -ohjeistus ja hyvän vuorovaikutuksen periaatteet sekä eettiset ohjeet. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että ilmoituskynnys olisi mahdollisimman matala, Ruikka sanoo.

– Prioriteettina on myös epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisy jo etukäteen. Kyse on lisäksi työkulttuurista: jos näkee epäasiallista käyttäytymistä, siihen pitäisi puuttua. Jokainen meidän yhteisömme jäsen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että opiskelu ja työnteko tapahtuu turvallisessa ilmapiirissä.

Yle uutisoi torstaina, että seksuaalinen häirintä rehottaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Oppilaitos on käsitellyt vuosina 2018–2020 seitsemästä opettajasta tehtyjä häirintäilmoituksia. Yksi tapauksista johti irtisanomiseen.

Teatterikorkeakoulussa dekaani Ruikan tietoon on tullut viime kahden vuoden aikana muutamia epäasiallisen kohtelun tapauksia. Ruikka ei pysty avaamaan tapauksia, koska ne ovat vahvan yksityisyydensuojan alaisia.

Epäasiallinen kohtelu jakautuu Teatterikorkeakoulussa kiusaamiseen, syrjintään ja seksuaaliseen häirintään.

– Jos kyseessä on seksuaaliseen häirintään liittyvä tapaus, meillä on periaatteena, että se otetaan heti käsittelyyn, vähintään kahden viikon kuluessa ilmoitustilanteesta. Lähtökohtana on, ettei minkäänlainen epäasiallinen käyttäytyminen tai häirintä ole hyväksyttävää.

Epäasiallisesta käyttäytymisestä voi Ruikan mukaan seurata suullinen huomautus tai kirjallinen varoitus.

– Mikäli epäasiallinen kohtelu on vakavaa tai jatkuvaa, se voi johtaa työsuhteen päättymiseen. Tämä voi tapahtua irtisanomisella tai työsuhteen purkamisella. Jos tapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, kyseessä on poliisiasia.

Pitkään teatterialalla työskennellyt ja vaikuttanut Maarit Ruikka ei ole itse kokenut häirintää.

– Tätä on kysytty minulta aiemminkin. Henkilökohtaisesti, toimiessani ohjaajana tai työryhmän jäsenenä, en ole saanut osakseni epäasiallista kohtelua.

Toimintakulttuuri takaa työrauhan

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanin Tuomas Auvisen mukaan hänen johtamassaan opinahjossa ei viimeisten vuosien aikana ole tullut tietoon sukupuoliseen häirintään liittyviä tapauksia.

– Meillä on asian suhteen hyvin tiukka nollatoleranssi ja toivomme myös, että ilmoituskynnys on matala. Ylioppilaskunnassa on myös häirintäyhteyshenkilöitä.

Syynä häirintätapausten puuttumiseen Auvinen pitää muihin taideoppilaitoksiin verrattuna erilaisia opetusmetodeja.

– Meillä ei ole yksilöopetusta eikä vastaavaa fyysistä läheisyyttä edellyttävää opetusta, kuten esimerkiksi teatterin ja musiikin saralla. Voisin kuvitella, että tämä omalta osaltaan vaikuttaa meidän tilanteeseemme. Toivon myös, että meillä on toimintakulttuurissa piirteitä jotka vaikuttavat tällaisiin asioihin.

Auvinen on aiemmin toiminut Sibelius-Akatemian rehtorina ja dekaanina.

– Tärkeää on, että hyvää työtä turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön eteen jatketaan edelleen Sibelius-Akatemiassa ja muissakin taidekorkeakouluissa.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on 2500 opiskelijaa. Henkilökuntaa on 500, josta opetushenkilökuntaa noin 260–270. Tässä luvussa on mukana paljon tuntiopettajia.

Pienemmässä porukassa ei häirintää

Myöskään Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmasta eli Nätystä ei ole tullut tietoon häirintätapauksia.

– Olemme purkaneet todella paljon sitä, kuinka toisiin suhtaudutaan ja mikä on kontaktiasia. Käytämme myös turvasanaa ja meillä on selkeät ohjeistukset vieraileville opettajille, teatterityön professori Pauliina Hulkko kertoo.

Hulkon mukaan häirinnässä voi olla kyse myös siitä, kuinka yksittäiset opiskelijat voivat erilaisiin tilanteisiin suhtautua.

– Kyse ei ole ainoastaan seksuaalisesta häirinnästä, vaan häirinnästä ylipäänsä, ja siitä, mikä kullekin on ok. Me tutkimme näyttelijänkoulutuksessa myös rajoja.

Hulkon mukaan Nätyssä puututaan epäasialliseen käytökseen ajoissa ja myös omia toimintatapoja puretaan.

– Voisi ajatella, että tämä olisi parasta ennaltaehkäisyä häirintään. Silläkin voisi olla merkitystä, että olemme naisvaltainen ja -johtoinen työyhteisö.

Toisaalta noin kolmestakymmenestä opiskelijasta ja opettajasta koostuva Näty on esimerkiksi 1400:n opiskelijan Sibelius-Akatemiaan verrattuna pieni yhteisö.

– Pienen porukan etuna on se, että jos ja kun asioita tehdään, ne näkyvät heti hyvin lähellä.

Suosittelemme sinulle