Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutos ajaa maatiloja elvyttämään köyhtyneitä peltoja – uudistava viljely auttaa kasveja kestämään kovat sääolot

Maatalous pyrkii sitomaan hiiltä aiempaa paremmin uudistavalla, eli regeneratiivisella viljelyllä. Yksi hiilitiloista on tuuloslaisen Jari Eerolan nautatila.

Uudistavassa viljelyssä pyritään pitämään pellon pinta kasvipeitteisenä mahdollisimman suuren osan vuotta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Jari Eerola on kokeillut parisataapäisellä nautatilallaan uudistavaa viljelytapaa jo pari vuotta. Setälä-Eerolan tilalla tämä tarkoittaa viljelykierron monipuolistamista ja maan muokkauksen keventämistä.

– Olen luopunut kynnöistä käytännössä kokonaan. Lisäksi kasvinsuojeluaineiden käyttämistä on vähennetty.

Tilalla on lisätty orgaanisen aineen käyttöä. Eerolan tapauksessa se tarkoittaa muun muassa eläinten lantaa ja teollisuuden sivuvirtoja.

Kevennetyllä maan muokkauksella pyritään palauttamaan maaperän luontaista voimaa. Huokoisessa maassa kasvit tekevät vahvan juuriston ja maa kestää paremmin sään äärioloja.

Carbon Action -hankkeessa on reilut sata maatilaa

Mukana hankkeessa olevilla tiloilla kokeillaan erilaisia tapoja sitoa hiiltä paremmin. Esimerkiksi maanmuokkauksen ja lannoitteiden vähentämisellä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia hiilensidontaan. Uudistavan viljelyn ratkaisuja testataan hiilitiloilla ihan käytännössä.

Hiilitiloilla huolehditaan maan pieneliöistä, koska ne edistävät viljelykasvien hyvinvointia ja kykyä sitoa hiiltä. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Tavoitteena on kerätä lisää tietoa maaperän kyvystä sitoa hiiltä ja siten saada tukea ilmastokeskusteluun sekä poliittiseen päätöksentekoon. Hankkeessa on tuottajien lisäksi mukana tutkijoita, yrityksiä ja päättäjiä.

Tietoa on kerätty pelloilta kolmen vuoden ajan. On käynyt ilmi, että kasvien jatkuva yhteyttäminen, mikrobien lisääntynyt toiminta ja maan muokkauksen minimointi ovat toimivia keinoja hiilen sidontaan.

Uudistavan viljelyn menetelmä on työkalupakki, josta voi löytää kullekin tilalle sopivia työtapoja.

Koulutuspäällikkö Sanna Söderlund Baltic Sea Action Groupista toteaa, että uudistavan viljelyn menetelmä on työkalupakki, josta voi löytää kullekin tilalle sopivia työtapoja. Hyvä esimerkki on nurmen niittokorkeus, josta on saatu positiivisia tuloksia.

– Jos nurmen niittokorkeutta nostetaan viidestä sentistä viiteentoista sentiin, hiilen varastoituminen on huomattavasti suurempaa. Voi tehdä melko pieniä asioita, joilla on silti myönteinen vaikutus.

Hiilitilalliset ovat lähteneet mukaan hankkeeseen kasvattaakseen työstä saamaansa korvausta. Taustalla on myös tarve huolehtia maaperästä.

– Jo yhden vuoden jälkeen olen yllättynyt siitä, miten paljon maan kyky kestää sateita ja kuivuutta paranee. Tämä on yllättänyt enemmän kuin uskoinkaan, sanoo viljelijä Jari Eerola.

Suosittelemme sinulle