Hyppää sisältöön

Kaivoslain uudistaminen siirtyy ainakin vuodella eteenpäin

Sähkön siirtohintojen korotuskatto putoaa mahdollisesti alle kymmenen prosentin.

Gruvan i Talvivaara sett högt uppifrån. Det ryker från dammiga vägar.
Muun muassa Talvivaaran aiheuttamat vesistöongelmat antoivat vauhtia kaivoslain uudistamiselle. Kuva: Talvivaara
Timo Keränen

Vilkasta keskustelua herättäneen uuden kaivoslain käsittely siirtyy vuoden 2022 puolelle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan kaivoslain valmisteluun tarvitaan lisää aikaa, koska eduskunnan talousvaliokunta edellyttää lain hyötyjen ja haittojen vertailua. Lintilä arvioi, että laki menee eduskunnan käsittelyyn aikaisintaan ensi vuoden lopulla.

Alunperin Työ- ja elinkeinoministeriö suunnitteli tuovansa lakiehdotuksen eduskunnan käsittelyyn jo tämän vuoden puolella.

Kaivoslain uudistamisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Lain uudistamista valmistelevat Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ja ministeriön asettama työryhmä.

Kaivoslain uudistamisesta on myös tehty kansalaisaloite. Se sai riittävästi allekirjoituksia jo vuosi sitten, ja aloite annettiin eduskunnalle lokakuussa 2019.

Kaivoslakia pyritään uudistamaan niin, että se ottaisi nykyistä paremmin huomioon luontoarvot sekä kuntien ja maanomistajien kannan.

Työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksessa ehdotetaan, että kaivoksen avaaminen edellyttäisi jatkossa kuntakaavaa. Toisin sanoen, kaivostoimintaa ei voisi aloittaa sellaisella alueella, jota kunta ei ole kaavoittanut kaivostoimintaan.

Myös malminetsintälupien voimassaoloaikaa aiotaan lyhentää.

TEMin luonnoksessa esitetään lisäksi, että saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella olisi valitusoikeus varsinaisia varauksia koskeviin päätöksiin.

Luonnoksessa ehdotetaan myös vakuuksien tiukentamista niin, että vastuu ympäristöstä hoidetaan kaikissa tilanteissa.

Sen sijaan TEMin ehdotuksessa ei oteta kantaa verotukseen, joka työryhmän mukaan kuuluu valtiovarainministeriölle.

Siirtohintojen korotuskatto putoaa tuntuvasti

Sen sijaan niin ikään suurta huomiota herättänyt sähkömarkkinalaki saadaan eduskuntaan marraskuussa, Lintilä sanoo.

Sähkömarkkinalain uudistuksessa pyritään hillitsemään sähkön siirtohintojen korotuksia. Ylen selvityksen mukaan siirtohinnat ovat nousseet viime vuosina rajusti, koska energiaviraston valvontamalli on sallinut suuret korotukset.

Siirtoyhtiöt ovat perustelleet maksujen nostoa maakaapeloinnin kalleudella. Se selittää kuitenkin vain pienen osan hintojen noususta, todetaan Ylen selvityksessä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi torstaina, että uudessa lakiehdotuksessa hintojen maksimikorotus putoaa alle kymmenen prosentin.

Nykyisen lain mukaan sähkön siirtohintoja saa korottaa korkeintaan viisitoista prosenttia vuodessa.

Lisää aiheesta:

Yle tutki: Sähkön siirtohintojen raju nousu johtui yllättävästä syystä – valvojan tekemä muutos koitui kalliiksi kuluttajille

Suomesta on tulossa EU:n ainoa uraanintuottaja – Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle luvan uraanin hyödyntämiseen

Marja Sannikka: Annamme Suomea ilmaiseksi pala palalta

Suosittelemme sinulle