Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Maakotkan pesintätulos pohjoisimmassa Lapissa erittäin huono

Yli tuhat kotkien ja haukkojen pesää käytiin läpi.

merikotka taivaalla
Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijat sekä viisikymmentä vapaaehtoista lintuharrastajaa kävivät läpi yli tuhat maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan pesää ja tarkisti pesinnän onnistumisen. Kuva: Anna Wikman / Yle
Karoliina Kotala
Avaa Yle-sovelluksessa

Maakotkan pesiminen onnistui erittäin huonosti ja merikotkan pesiminen huonosti pohjoisimmassa Lapissa. Asiasta kertoo Metsähallitus.

Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijat sekä viisikymmentä vapaaehtoista lintuharrastajaa kävivät läpi yli tuhat maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan pesää ja tarkisti pesinnän onnistumisen. Maakotkan pesintätulos oli hyvä lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä tulos oli erittäin huono.

Myös merikotkien pesintätulos oli pohjoisimmassa Lapissa huono. Pohjois-Suomen merikotkien pesintätulos oli muutoin keskinkertainen. Tarkastetuista reviireistä asuttuja oli 122 ja 71 pesässä pesintä onnistui. Rengastusikäisiä poikasia oli 102. Pohjois-Suomen pesivän merikotkakannan koko on 134-148 paria.

Tunturihaukan pesintätulos oli puolestaan keskimääräinen. Tarkastuksissa löydettiin 13 asuttua reviiriä ja kymmenen onnistunutta pesintää. Niissä oli 22 poikasta. Tunturihaukkojen pesintätulos riippuu vahvasti riekkojen määrästä ja vuosien väliset vaihtelut ovat suuria. Riekkoja oli nyt aiempia vuosia enemmän ja se paransi pesintätulosta. Tunturihaukkaa esiintyy vain pohjoisimmassa Tunturi–Lapissa ja sielläkin vähälukuisena.

Suosittelemme