Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Merivoimien entinen esikuntapäällikkö sai sakot neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta

Hovioikeuden mukaan Hirvonen hyväksyi oman poikansa palkankorotuksen.

Timo Hirvonen
Merivoimien ex-esikuntapäällikkö, lippueamiraali Timo Hirvonen häntä koskevan sotilasrikosasian pääkäsittelyssä Helsingin hovioikeudessa elokuussa. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva
STT
Avaa Yle-sovelluksessa

Merivoimien entinen esikuntapäällikkö on tuomittu sakkoihin neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Helsingin hovioikeuden tuomion mukaan lippueamiraali Timo Hirvonen teki esteellisenä päätöksiä, jotka koskivat hänen läheisiään. Tapahtumat ajoittuvat vuosiin 2016–2018.Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että teko on tehty huolimattomuudesta.

Hovioikeus langetti Hirvoselle kurinpitorangaistuksen sijasta 20 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan sakkosumma on 2 200 euroa.

Hirvosen sotilasarvon takia asia käsiteltiin hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeuden sijaan.

Hovioikeuden mukaan Hirvonen oli esteellinen, kun hän rannikkolaivaston komentajana toimiessaan hyväksyi oman poikansa palkankorotuksen helmikuussa 2016. Hirvonen hyväksyi tuolloin esityksen kantahenkilökunnan henkilökohtaisista palkanosaprosenteista. Esitys koski useita henkilöitä, muiden muassa Hirvosen samassa joukko-osastossa palvellutta poikaa. Pojan palkka nousi hyväksymisen myötä.

Lisäksi Hirvonen hyväksyi Merivoimien esikuntapäällikkönä syyskuussa 2016 vaimonsa siskon miehen nimityksen Merivoimien esikunnan kanslian osastopäälliköksi. Vuonna 2018 Hirvonen kävi tämän kanssa kehityskeskustelun ja teki palkkausta koskevan suoritusarvioinnin. Hirvonen myös esitti miehelle Vapaudenristin kunniamerkkiä, jota ei kuitenkaan myönnetty.

Hovioikeus: mikään teoista ei ollut vähäinen

Hovioikeuden mukaan Hirvonen toimi huolimattomuuttaan palvelusvelvollisuutensa vastaisesti osallistuessaan asioiden käsittelyyn esteellisenä.

Hovioikeus katsoi, ettei mikään neljästä teosta ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen, kun otetaan huomioon Hirvosen asema ja tehtävä korkea-arvoisena upseerina sekä toiminnan vaikutus puolustusvoimien asianmukaiseen toimintaan, päätöksenteon puolueettomuuteen ja niitä kohtaan tunnettavaan luottamukseen.

Hirvosen puolustus nosti oikeudenkäynnissä esiin sen, että Pääesikunnan oikeudellinen osasto antoi vasta joulukuussa 2019 – Hirvosen esitutkinnan aikana – käskyn hallintolain esteellisyyssäännösten huomioon ottamisesta virkamiehen toiminnassa.

STT:n tietojen mukaan Hirvosta ei marraskuussa 2018 valittu Merivoimien komentajaksi esteellisyysepäilyn takia.

Lue lisää:

Syyttäjä: Merivoimien entinen esikuntapäällikkö vahvisti esteellisenä oman poikansa palkankorotuksen ja sukulaismiehen päällikkönimityksen

Suosittelemme sinulle