Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan – 1,5 miljardin investointi on alueelle "aikamoinen jättipotti", yhtiö lupailee päätöstä alkuvuodesta

Lupaviranomainen tiukensi päästöjen raja-arvoja yhtiön hakemasta tasosta.

Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan
Tiinamaija Rantamartti,
Kyösti Vaara,
Kimmo Hiltula
Avaa Yle-sovelluksessa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle. Aluehallintovirasto on myöntänyt yhtiölle oikeuden aloittaa biotuotetehtaan toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristöluvan nyt varmistuttua Metsä Fibren odotetaan tekevän lopullisen investointipäätöksen lähiviikkoina. Investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa.

Tehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan yhtiössä ei vielä ole ehditty perehtyä tarkemmin lupapäätöksen sisältöön, tai sen vaikutuksiin tehdasprojektille. Lupaviranomainen kiristi muun muassa ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvoja yhtiön hakemista.

– Lupapäätös on aika tuore asia, tänä aamuna tullut ulos. Alamme nyt perehtyä siihen tarkemmin, Johansson sanoo.

Hänen mukaansa Metsä Group valmistautuu edelleen siihen, että lopullinen investointipäätös voitaisiin tehdä pian.

– Tällä hetkellä ja näillä tiedoilla vaikuttaisi siltä, että investointipäätös voitaisiin tehdä alkuvuodesta 2021, Johansson sanoo.

Pääluottamusmies Juha Kentän mukaan Metsä Groupin Kemin tehtailla iloitaan tuoreesta päätöksestä.

– Päätös oli odotettu ja toivottu, pitkä prosessi on takana. Valmistelevia töitä on tehty ja tietysti uutta tehdasta ajatellen henkilöstökin on ollut jo monenlaisessa neuvottelussa mukana.

Kenttä on vakuuttunut siitä, että nyt saatu päätös biotuotetehdashankkeen etenemisestä tuo piristysruiskeen koko seutukuntaan.

– Tämä on aikamoinen jättipotti koko seutukunnan alueelle.

Seutupäällikkö: Joululahja koko alueelle

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikkö Sari Moisasen mielestä tehdashankkeen eteneminen on melkoinen joululahja.

– Meille tämä avaa uusia näkymiä. Kolmen vuoden rakentamisen lisäksi tämä luo jatkumoa nykyisen puunjalostusklusterin elinvoimaisuuteen, Moisanen sanoo.

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kuntajohtajien puheenjohtaja, Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska painottaa, että uutinen luo tulevaisuudenuskoa koko seutukunnalle.

– Tehtaalla on merkitystä paitsi Kemissä, myös laajemmin alueella puunhankinnan ja logistiikan ansiosta.

Metsä Groupin Kemin Pajusaaren tehdas
Jätti-investoinnin valmistelevat työt ovat jo pitkällä Kemissä. Lopullista rakentamispäätöstä odotetaan kuitenkin vielä. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Tehtaan rakentamisen valmistelu on jo pitkällä. Tehdasalueella on tehty valmistelevia töitä toista vuotta ja elokuusta alkaen toteutusuunnittelussa on ollut mukana nelisensataa henkilöä.

Kemin tehtaan on suunniteltu tuottavan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä valmistavan lukuisia muita biotuotteita. Kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen sellutehtaan.

Lue myös: Metsä Group on sopinut Kemin biotuotetehtaan ja Rauman sahan päälaitteista – korkea kotimaisuusaste piristää maan taloutta

Biotuotetehdas nosti Keski-Suomen taantumasta – puolentoista miljardin tehdashanke herättää tulevaisuustoivoa myös Kemissä

AVI: Ympäristölupaan kirjoitettiin tiukat päästörajoitukset

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöylitarkastaja Mari Kangasluoman mukaan ympäristöluvassa (siirryt toiseen palveluun) on tiukennettu päästörajoja Metsä Groupin esittämästä.

– Ilmaan johdettavia päästöjä on rajoitettu huomattavasti enemmän kuin oli hakemuksessa esitetty. Ne kasvavat tehtaalta aika paljon, koska uusi tehdas on suurempi kuin nykyinen, Kangasluoma sanoo.

Rajoituksia on määrätty esimerkiksi savukaasupäästöjen raja-arvoihin. Myös hiukkaspäästöissä on Kangasluoman mukaan haettu sellaisia raja-arvoja, jotka olisivat uudella tehtaalla saavutettavissa.

– Uudella tehtaalla voidaan edellyttää kaikkein tehokkainta puhdistustekniikkaa. Ne ovat meidän mielestä toteutettavissa, Kangasluoma painottaa.

"Päätös oli aika selvä meidän kannalta"

Tehtaan ympäristövaikutukset ovat puhuttaneet paikallisesti, mutta myös lisääntyvän puunkäytön vaikutuksia Suomen hiilinieluihin on puitu. Kangasluoman mukaan ne eivät kuulu ympäristölupaharkinnan piiriin.

– Päätöksen perusteluissa on tarkasteltu yhteisvaikutuksia puunhankinnassa ja itse tehdastoiminnassa. Hiilinieluasiat ja ilmastomuutokseen liittyvät asiat eivät tällä hetkellä ole sellaisia, joita voisimme lupaharkinnassa ottaa huomioon, Kangasluoma sanoo.

Hänen mukaansa käsittelyn aikana ei tullut niin suuria ongelmia eteen, että olisi ollut kovin realistinen mahdollisuus luvan epäämiseen.

– Kyllä tämä aika selvä tämä meidän kannalta oli.

Lapin ely-keskus on ympäristölupaprosessin aikana vaatinut tarkennuksia lupahakemukseen. Ymäristönsuojeluyksikön päällikön Eira Luokkasen mukaan päätökseen perehdytään nyt tarkemmin, mutta mitään suuria yllätyksiä ei luvassa ollut.

– Viranomaisilla on kuukauden muutoksenhakuaika, kuten kaikilla osallisilla. Sinä aikana käydään läpi, että onko luvassa mitäään sellaista, mihin meidan on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota. Vesistövaikutukset ovat olleet se isoin kysymys, mihin me olemme kiinnittäneet huomiota.

Metsä Group järjestää ympäristöluvasta yleisötilaisuuden 29.12. Projektijohtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan yhtiö kertoo luvan sisällöstä omalta kannaltaan tarkemmin silloin ja tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä lupaa koskien.

Metsä Groupin Kemin Pajusaaren tehdas
Lupaviranomainen kiristi muun muassa ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvoja Metsä Groupin hakemasta tasosta. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Lupa jäähdytysvesien johtamiseen Kurimonhaaraan

Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jätevesien johtamista mereen Kemin tehtaan nykyiseen purkupaikkaan ja jäähdytysvesien johtamista Kurimonhaaraan.

Luvan saajalle on määrätty istutusvelvoite ja kalatalousmaksu kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Biotuotetehtaan päästöistä vesistöön aiheutuvat kiinteistökohtaiset vahingot käsiteltyjen jätevesien purkualueella sekä kalataloudellisen tuoton menetykset on määrätty selvitettäväksi erikseen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimitettavalla hakemuksella.

Aluehallintovirasto on samalla päätöksellä myöntänyt luvan saajalle vesilain mukaisen luvan biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämiin vesialueiden täyttöihin tehdasalueen välittömässä läheisyydessä. Se on myöntänyt valmisteluluvan vesialueiden täyttötöiden aloittamiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan rakentaa uuden vedenottopumppaamon nykyisen viereen tehdasalueelle. Sen valmistelu voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lisäksi yhtiö voi loppusijoittaa biotuotetehtaan toiminnasta johtuen nykyistä suuremman määrän soodasakkaa kaatopaikalle.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23 asti.

Suosittelemme