Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Kirkon sisällä heräsi huoli homoparien vihkimisen saamasta tuesta – liittoja vastustavat hakevat tukea tiukemmille otteille

Arkkipiispan mukaan ratkaisua vihkimiseen ei voi pakottaa millään keinoin.

Miespari (kakkukoristeet) seisoo matkalaukun päällä
Evankelisluterilaisen kirkon sisällä on syvä juopa koskien homoparien vihkimistä. Kuva: Tuomo Björksten
Kari Ikävalko
Avaa Yle-sovelluksessa

Joukko evenkelisluterilaisen kirkon edustajia on vedonnut kirkon johtoon ja vaatii tiukempia otteita homopareja vihkiviä kohtaan.

Edustajat ovat vedonneet käynnissä olevassa kirkolliskokouksessa kirkon sääntöihin, joiden mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen. Heidän mukaansa kirkon sääntöjä rikotaan tällä hetkellä järjestelmällisesti ja kirkkohallituksen pitää puuttua toimintaan.

Edustajat vaativat myös alueellisten hiippakuntien tuomiokapitulien rankaisevan homoparien vihkijöitä.

Aloitteen takana on noin kolmannes kirkon korkeimman päättävän elimen eli kirkolliskokouksen edustajista.

Arkkipiispa Tapio Luoman kirkolliskokouksessa antaman vastauksen mukaan hiippakuntien pitää pidättäytyä rankaisemasta vihkiviä pappeja. Arkkipiispan vastaus on samoilla linjoilla tuoreen piispainkokouksen suosituksen kanssa samasta asiasta.

Luoman mukaan ratkaisua vihkimiseen ei voi pakottaa rangaistuksilla tai muilla toimilla. Kirkon ratkaisun pitää Luoman mukaan lähteä siitä, että asiasta voidaan olla erimielisiä.

Homopareja vihkivien pappien määrä kasvussa

Homopareja vihkivien pappien määrä on kasvanut syksyn aikana, erityisesti sen jälkeen kun korkein hallinto-oikeus piti laillisena sitä, että tuomiokapitulit saavat rangaista homoparien vihkimistä tekeviä pappeja. Lähes 150 pappia on tällä hetkellä ilmoittanut tukensa internetin Sateenkaaripapit -sivustolla. Lisäksi sosiaalisessa mediassa on sivusto, jossa on vielä enemmän vihkimistä kannattavia ja tekeviä pappeja.

Yksi kirkollista vihkimistä tukevista papeista on Kuopion seurakuntayhtymän pappi Sanna Mertanen. Hänestä kysymys on tasavertaisuudesta. Hän sanoo noudattavansa kirkon sääntöjä, joiden mukaan kaikki rippikoulun käyneet täysi-ikäiset ja seurakunnan jäsenet saavat halutessaan kirkkovihkimisen.

Mertanen pitää pappien julkista tukilistaa ja vihkimistä tekevien pappien määrän kasvua hyvänä asiana. Varmaa lukua siitä, kuinka moni pappi on valmis vihkimiseen ei ole, koska kaikki eivät kerro nimeänsä julki. Heitä on Sateenkaaripappien arvioiden mukaan noin joka kymmenes pappiskunnasta eli noin 400.

– Vertaistukea suurempi asia vihkimisessä on oma vakaumus, sanoo Mertanen.

Piispainkokouksen suositusta hän pitää osoituksena siitä, että asia ei ole kirkossa itsestään selvä eikä ratkaisen rangaistuksilla. Hän ei usko, että kirkolliskokous saa enemmistöpäätöstä vihkimiskysymyksestä puolesta tai vastaan vielä pitkään aikaan. Asia on lopulta ratkaistava kirkolliskokouksessa.

Mertanen on ollut valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja siitä lähtien, kun avioliittolaki muuttui asian kannalle yli kolme vuotta sitten.

Itsenäisten tuomiokapitulien kannat vaihtelevat

Kirkolliskokouksen vihmistä vastustavien mielestä kirkkohallituksen pitää puuttua järjestelmälliseksi muuttuneeseen homoparien vihkimiseen.

Kirkkohallituksen kansliapäällikön erityisavustaja Jari Pulkkisen mukaan asia ei kuulu heille. Pappien toimintaa valvoo hiippakuntien tuomiokapitulit, joissa alueen piispa on yksi jäsen.

Arkkipiispa Luoman vastauksessa tiukempia otteita vaativille korostetaan sitä, että kirkkohallitus tai piispainkokous eivät päätä kirkon käytöstä eikä pappien toiminnasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä huolimatta tuomiokapituleilla ei ole velvollisuutta rangaista pappeja.

Tuomiokapitulit eroavat siinä, miten niissä toimitaan. Esimerkiksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ei anna tällä hetkellä varoituksia vihkimisistä.

Lue myös:

Papeilla on vahvat mielipiteet homoparien vihkimisestä kirkossa – iso osa papeista hyväksyy asian, mutta vastustusta on etenkin maaseudulla

Kiristääkö kirkko linjaansa sateenkaariparien vihkimisestä KHO:n päätöksen takia? Tätä pelkää varoituksen saanut pappi, Helsingissä asiaa selvitetään

Tasa-arvoinen avioliittolaki täytti kolme vuotta, sateenkaaripapeista meneillään neljä oikeusjuttua – arkkipiispa Luoma: "Määrä tuntuu aika vähäiseltä"

Viidelle papille piiskaa sateenkaariparien vihkimisestä – Professori: "Kirkko on jumittunut henkisen halvautumisen tilaan"

Suosittelemme