Hyppää sisältöön

Tässä firmassa ei ole johtajan titteleitä muilla kuin toimitusjohtajalla: Nyt se on tutkittu, millaista on tehdä töitä ilman pomoa

Itseohjautuvassa työpaikassa työtyytyväisyys ja työn imu ovat korkealla, mutta mikään itsestäänselvä onnela sekään malli ei ole.

Tuoreen tutkimuksen mukaan työn imu on keskimääräistä parempaa itseohjautuvilla työpaikoilla. Kuva: Arttu Suomalainen

Yksi firma, yksi johtaja. Rakennusalan yrityksessä Vertiassa toimitusjohtaja Topi Jokinen on ainoa pomo.

– Meillä ei ole titteleitä. Meillä on erilaisia rooleja, mitä ihmiset tekevät, Jokinen kuvaa.

Yrityksessä on parikymmentä työntekijää, ja he ovat jakaantuneet soluihin esimerkiksi myynnin ja asiakaspalvelun ympärille. Kuka tahansa voi tehdä päätöksiä, kunhan noudattaa yhdessä sovittua mallia eli käytännössä kysyy asiasta myös muilta.

Pääkaupunkiseudulla ja Turussa toimivat työntekijät voivat näin vaikuttaa suoraan myös yrityksen strategiaan ja palkkoihin.

– Ilmapiiri on astetta turvallisempi ja ihmisillä on mukava olla, kun ei ole esimiesasetelmaa työkaverien kanssa, Jokinen kuvaa.

Työn imu lisääntyy

Itseohjautuvista organisaatioista on puhuttu Suomessa paljon, mutta tutkimustietoa on ollut tähän asti vähän.

Nyt Tampereen yliopistossa on tehty tutkimus, millaista on työhyvinvointi esimiehettömissä organisaatioissa. Tutkimuksen lopulliset tulokset on tarkoitus julkaista ensi vuoden aikana, mutta alustavia tuloksia on jo saatavilla.

Tutkimushankkeessa ovat mukana Vertian lisäksi ohjelmistoalan yritykset Fraktio ja Insta Digital, Keskustakirjasto Oodi ja markkinointitoimisto Parcero. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Toimitusjohtaja Topi Jokinen (keskellä) pohtii tulevaa yhdessä työkavereiden kanssa kehittämispäivillä. Kuva: Arttu Suomalainen

Näissä työpaikoissa työntekijä voi tehdä omaan työhönsä liittyviä päätöksiä ilman raskasta byrokratiaa. Hankkeen tutkija ja projektipäällikkö Riitta-Liisa Larjovuori sanoo, että jos päätös mietityttää, kysytään kollegojen näkemystä asiaan, ei niinkään pomolta lupaa.

– Tunne siitä, että voin vaikuttaa asioihin ja minuun ja osaamiseeni luotetaan, luo työn imua ja sitoutumista. Itseohjautuvilla työpaikoilla ei ole kyse enää vain siitä, että työntekijöitä “osallistetaan” päätöksentekoon, vaan he tekevät päätöksiä ja kehittävät toimintaa itse, Larjovuori kertoo.

Itseohjautuvissa organisaatioissa, joissa valtaa ja vastuuta on hajautettu laajasti työntekijöille, koetaan tutkimuksen mukaan keskimääräistä enemmän työn imua. Työ on mielekästä ja kiinnostavaa, koska sen sisältöön voi itse vaikuttaa. Työtyytyväisyys ja sitoutuminen ovat myös poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Vanhempi tutkija Hannu Nieminen sanoo, että hierarkkisilla työpaikoilla esihenkilöön tai johtajaan kohdistuu jopa kohtuuttoman isoja paineita ja odotuksia. Toisaalta esihenkilöllä on valtaa muiden yli, mikä saattaa muut alisteiseen asemaan ja väkisinkin hieman varuilleen.

– Tutkimissamme organisaatioissa ei esiinny oikeastaan lainkaan perinteistä vastakkainasettelua johdon ja henkilöstön välillä, mikä luo hyvän pohjan aidolle yhteisöllisyydelle ja vastuunkantamiselle, Nieminen sanoo.

Aktiivisuus voi kuormittaa

Rakennusalan yritys Vertia on kokeillut olla ilman pomoja pari vuotta. Malli on toiminut toimitusjohtaja Topi Jokisen mukaan hyvin. Kivutonta se ei ole kuitenkaan ollut. Jokinen ei halua maalata ruusukuvia.

Vastuun kantaminen ja tehtävien laajuus voivat myös kuormittaa, ilmenee myös Tampereen yliopiston tutkimuksesta.

– Kuormitusta aiheuttaa jatkuvan aktiivisuuden vaatimus. Että aidosti pystyy toimimaan osana työyhteisöä ja olemaan osa sitä dynaamista organisaatiota, niin pitää myöskin olla jatkuvasti aktiivinen, kertoo yksi tutkimuksessa haastateltu työntekijä.

Myös tehtävien ja roolien paljous ja vaihtelu voivat kuormittaa. Tutkija Ismo Kinnari kertoo, että roolit ovat usein laajoja. Aamupäivällä työntekijä voi tehdä ohjelmointityötä asiakkaalle, sitten suunnitella yrityksen omaa viestintää ja osallistua iltapäivällä vielä uuden työkaverin rekrytointiin.

– Ihminen, joka on kiinnostunut monenlaisista asioista, saattaa haalia itselleen niin paljon erilaista tekemistä, että työ muuttuu sillisalaatiksi. Onnistumisen ja hallinnan tunne voi tällöin kadota, varoittavat tutkijat.

Toimitusjohtaja Topi Jokinen sanoo, että työntekijät eivät laiskottele, vaikka pomo ei valvo työtä. Kuva: Arttu Suomalainen

Harhaluulo laiskottelusta

Vertian Topi Jokisen mukaan on harhaluulo, että ihmiset laiskottelisivat pomottomassa firmassa.

– Meillä on kokemus, että se on päinvastoin. Enemmän on ollut ongelma, että ihmiset tekevät liikaa töitä eikä liian vähän. Pitää auttaa ihmisiä vetämään rajoja, ettei oteta liikaa työtä ja osataan palautua.

Vertiassa työn kuormituksesta puhutaan avoimesti. Jokaisella on mentori, jonka kanssa keskustellaan ainakin kahdesti vuodessa. Nyt yritys on tuomassa valmentajaa kaikkien käyttöön.

Tutkijoiden mukaan on tärkeää varmistaa, että työntekijät saavat tarvitsemaansa tukea, palautetta ja ohjausta. Tutkimukseen osallistuvilla työpaikoilla tukea tarjotaan muun muassa erilaisten valmentaja- ja kehittäjäroolien kautta, joihin ei liity muodollista esimiesvastuuta. Monilla työpaikoilla oman valmentajansa tai mentorinsa saa myös itse valita. Tutkijat näkevät näissä toimintatavoissa paljon hyötyjä.

Tampereen yliopiston tutkimushanke päättyy vuoden 2021 kesäkuussa, mihin mennessä ilmestyy muun muassa työpaikoille tarkoitettu käytännönläheinen opas työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi itseohjautuvassa työssä.

Voit keskustella aiheesta 12.11. kello 22. asti.

Suosittelemme sinulle