Hyppää sisältöön

Turku ei luovuttanut Ylen toimittajalle vanhusten hoivakotien tarkastusmuistioita – oikeus kehottaa käsittelemään tietopyynnön uudelleen

Hallinto-oikeuden mukaan Turku ei esittänyt tietopyynnön hylkäämiselle riittäviä perusteita.

Vanhus rollaattori vanhustenhoito
Turun hallinto-oikeuden mukaan hoivakoteja koskevien tarkastusmuistioiden antaminen ei olisi aiheuttanut vahinkoa. Kuva: Jani Aarnio / Yle
Antti Palomaa

Turku joutuu ottamaan uudelleen kantaa vanhusten hoivakotien valvontaa koskevaan tietopyyntöön.

Ylen toimittaja pyysi Turulta muistioita hoivakoteihin tehdyistä tarkastuskäynneistä viime vuoden maaliskuussa. Turku ei antanut muistioita, koska tietojen julkistaminen olisi kaupungin mukaan vaarantanut valvonnan.

Tietopyyntö oli osa Ylen laajaa tiedonhankintaa, joka liittyi uutiseen vanhusten hoivakotien tarkastuksista. Turku oli ainoa kaupunki, joka ei luovuttanut tietoja tarkastuksista.

Toimittaja valitti Turun päätöksestä hallinto-oikeuteen. Oikeus kumosi päätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeuden mukaan Turku ei esittänyt riittäviä perusteluita sille, että tarkastusmuistioiden antaminen vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen. Myöskään oikeus ei tällaisia seikkoja havainnut.

Turun hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Turun vammais- ja vanhuspalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen sanoo, että kaupunki ottaa kantaa päätökseen myöhemmin.

Oikeus: tietojen antaminen ei aiheuta vahinkoa

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jos laissa ei toisin erikseen säädetä. Turun mukaan muistioita ei tarvinnut antaa, koska ne sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta ja valvontatoimeen liittyvistä asioista.

Kaupunki katsoi, että tiedon antaminen tarkastusraporteista vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen ja aiheuttaisi vahinkoa hoivakotien palveluntuottajille.

Kaupungin mukaan palveluntuottaja on saattanut korjata tarkastuskäynnillä havaitut epäkohdat nopeasti tarkastuskäynnin jälkeen, mutta aluehallintoviraston päätös asiassa saadaan mahdollisesti vasta esimerkiksi vuoden kuluttua. Tämän vuoksi kaupunki katsoi, että tarkastusmuistioiden luovuttaminen heikentäisi aiheettomasti palveluntuottajan luotettavuutta asiakkaiden ja omaisten silmissä. Kaupungin mielestä tämä voisi vaarantaa kaupungin mahdollisuuksia sijoittaa vanhuksia hoivakoteihin.

Hallinto-oikeuden mukaan tarkastusmuistioissa kuvatut asiakkaiden vähäiset kriittiset havainnot ja huolenaiheet eivät aiheuttaisi palveluntuottajille vahinkoa riippumatta siitä, ovatko havainnot olleet aiheellisia. Oikeus katsoo, että koska asiakirjat näiltäkin osin koskevat tietoja, jotka liittyvät yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuteen valvoa muun muassa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, niiden antamiselle on joka tapauksessa painava syy.

Oikeuden mukaan asiakirjojen antaminen ei ole omiaan aiheuttamaan vahinkoa myöskään tarkastajan tekemien epäkohtahavaintojen osalta.

Lue lisää:

Vanhusten palvelutaloihin tehdään vain harvoin yllätystarkastuksia – katso, kuinka sinun kuntasi valvoo ikäihmisten oloja

Suosittelemme sinulle