Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö: Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut työmarkkinaennusteen, joka ulottuu vuoteen 2022.

Ennusteen mukaan koronakriisi vaikuttaa työvoiman tarjontaan ja työvoimaosuuteen negatiivisesti vielä vuonna 2021. Kuva: Olivia Ranta / Lehtikuva
Tiina Karppi

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tiistaina työmarkkinaennusteen, joka ulottuu vuoteen 2022. Ennuste heijastaa epävarmuutta koronavirusepidemian ja talouden kehityksestä.

– Koronakriisi on muuttanut työmarkkinoiden kokonaiskuvaa aika totaalisesti. Ennen kaikkea kriisi on ollut palvelusektorin kriisi, sanoo TEM:n asiantuntija Johanna Alatalo.

Ennusteen mukaan työmarkkinoiden elpyminen alkaa vuoden 2021 lopulla, mutta melko vaimeasti. On myös riski, että vaikutukset työmarkkinoihin jäävät osittain pitkäaikaisiksi.

Lomautettujen määrän ennakoidaan säilyvän korkeana ainakin kesään 2021 saakka, joskaan uutta kevään kaltaista lomautusaaltoa ei ole näköpiirissä. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja laskevan tämän jälkeen 7,8 prosenttiin vuonna 2022.

Ennusteessa pohditaan, miksi työllisyyden ja työttömyyden muutokset näyttävät kriisistä huolimatta melko maltillisilta. Mahdollisia selittäviä tekijöitä ovat esimerkiksi maltilliset rajoitukset, lomautusten merkitys sekä piilotyöttömyyden kasvu, joka ei näy työttömyysasteessa.

– Myös tukitoimilla on ollut suuri merkitys. Ilman niitä tilanne olisi varmasti huonompi, Alatalo toteaa.

Pitkäaikaistyöttömyys ja piilotyöttömyys nousussa

Ennusteen mukaan koronakriisi vaikuttaa työvoiman tarjontaan ja työvoimaosuuteen negatiivisesti vielä vuonna 2021, jolloin työvoimaosuuden ennustetaan jäävän 66,1 prosenttiin. Vuonna 2022 työvoimaosuuden ennustetaan jälleen kohentuvan 66,4 prosenttiin.

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Taustalla vaikuttaa työttömyysjaksojen keston pidentyminen koronapandemian aikana sekä koronakeväänä työttömäksi jääneiden siirtyminen osin pitkäaikaistyöttömyyteen ensi keväänä.

– Työttömyysjaksot pitkittyvät kaikissa ryhmissä, sillä koronakriisin aikana päättyy vähemmän työttömyysjaksoja kuin normaalisti kertoo TEM:n erityisasiantuntija Erno Mähönen.

Hänen mukaansa vaikeassa asemassa ovat he, jotka olivat työttömiä jo ennen koronakriisiä.

– Viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota lomautuksiin ja irtisanomisiin, mutta on hyvä muistaa että meillä oli 250 000 työtöntä työnhakijaa jo ennen kuin kriisi alkoi. Heidän uudelleentyöllistymisensä on nyt vaikeutunut merkittävästi, Mähönen sanoo.

Mähösen mukaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kuitenkin tulee taittumaan ajan kanssa.

– Ennustamme, että se kääntyisi laskuun vuonna 2022. Kysymykseksi kuitenkin jää, kuinka korkealle luvut ehtivät ennen sitä nousta.

Pitkittyvät lomautukset puolestaan heijastuvat piilotyöttömyyteen. Tilastokeskuksen mukaan piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana.

– On hyvin luonnollista että tietyillä aloilla on ollut vaikeaa työllistyä, minkä myötä työnhaun aktiivisuus on vähentynyt, Erno Mähönen toteaa.

Toisaalta työikäinen väestö on jo alkanut joiltain osin jälleen siirtyä työvoimaan verrattuna kevääseen ja koronakriisin alkuun, asiantuntijat kertovat.

– On kuitenkin mahdollista, että mikäli koronatilanne pitkittyy, myös piilotyöttömyyden osuus väestöstä jatkaa kasvuaan, sanoo TEM:in asiantuntija Juho Peltonen.

Juttua täydennetty klo 14.04 Erno Mähösen kommenteilla.

Suosittelemme sinulle