Hyppää sisältöön

Laukkujen penkomista, transasiakkaiden syrjintää ja tuhansien eurojen palkkasaatavia – MOT:n juttu alusvaateketjun ongelmista sai kymmenet kertomaan uusista epäkohdista

Yritys sanoo olevansa kiitollinen saamastaan palautteesta, mutta ei halunnut kommentoida ”kuulopuheita”.

Moni Change Lingerien työntekijä kertoo voineensa henkisesti pahoin kokemansa kohtelun vuoksi. Kuva: Riikka Kurki / Yle
Jenni Mehtonen

Ylen MOT-toimitus on saanut kymmenittäin yhteydenottoja Change Lingerie -alusvaateketjun entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä julkaistuaan jutun, jossa työntekijät kertoivat epäkohdista ketjun myymälöissä. Yhteyttä ottaneiden mukaan asioista oli tullut julkisuuteen vasta jäävuoren huippu.

Vaikka työoloista kertoneet yhtiön entiset ja nykyiset työntekijät ovat työskennelleet eri paikkakunnilla ja eri vuosina, ovat heidän kokemuksensa monelta osin hyvin samankaltaisia.

Esiin nousevat vaatimukset palkattoman työn tekemisestä, yksityisyyden loukkaukset, pelolla johtaminen sekä asiakkaisiin kohdistuva syrjintä.

Tuhansia euroja maksamattomia palkkoja

MOT:n jutun jälkeen yhtiön työntekijöiden asioita alkoivat selvittää sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM että Kaupanalan esimiesliitto KEY. Liitot kertovat, että monilla työntekijöillä voi olla yhtiöltä maksamattomia palkkasaatavia tuhansien eurojen edestä.

Myymälöiden esihenkilöinä työskenneiltä myymälänhoitajilta on edellytetty viikoittain vähintään kahden tunnin palkattoman työn tekemistä täyden työviikon päälle. Vuositasolla näistä tunneista kertyy tuhansien eurojen saatavat ylityökorvauksineen ja viivästyskorkoineen. Jos työsuhde on jatkunut pitkään, voivat saatavat olla moninkertaisia.

– Onhan se kovin erikoista ja osaamatonta, että työsopimukseen kirjoitetaan teksti, joka on lähtökohtaisesti mitätön, Palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvontapäällikkö Juha Ojala kommentoi.

MOT:n jutun jälkeen yhdelle esimiesliitto KEY:n jäsenelle on jo maksettu edellä kuvatusta järjestelystä johtuen saamatta jääneitä palkkoja.

Change-ketjun työntekijöiden juridisena työnantajana toimivan vuokratyöyritys Rainmakerin mukaan palkan muodostuminen on työsopimuksessa ”viestitty epäselvästi” ja yhtiö lupaa korjata asian.

Koronapandemian seurauksena myyjiä taivuteltiin luopumaan jo lukkoon lyödyistä työtunneista ilman korvausta ennen kuin lomautukset ehdittiin saattaa voimaan.

Myyjät kertovat, että jo sovituista työtunneista luopuminen korvauksetta oli ketjussa normaali käytäntö. Eräs myyjä kertoo, että jos esimerkiksi sunnuntaivuoro näytti hiljaiselta, saatettiin vuoroon tulossa olleelle työntekijälle soittaa ja taivutella tämä luopumaan työvuorostaan. Tällöin saamatta jäänyt palkka koitui työntekijän menetykseksi.

– Meille korostettiin joustamista. Jos vuoroista ei olisi suostunut vapaaehtoisesti luopumaan, siitä olisi seurannut ongelmia, työskentelyn ketjussa jo lopettanut myyjä kertoo.

Työntekijät eivät esiinny jutussa omalla nimellään, koska eivät halua asian vaikuttavan työllistymismahdollisuuksiinsa tulevaisuudessa. Heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Rainmakerin mukaan heillä ei ole ollut käytännöstä tietoa, mutta he aikovat tutustua asiaan ja puuttua siihen tarvittaessa.

Työntekijät sanovat pelänneensä ketjujohtajan puheluita ja vastanneensa niihin kädet täristen. Puheluita saattoi tulla myös vapaa-aikana. Kuva: Riikka Kurki / Yle

Iltaisin viestiryhmässä haukuttiin huonosti myyneet

Poissaoloa sairauden vuoksi ei myyjien mukaan katsottu hyvällä. Moni kertookin työskennelleensä kipeänä sen jälkeen kun heitä oli uhattu yhtiön johdosta työn menettämisellä, mikäli he jäisivät kotiin sairastamaan.

– Sanottiin, että kai tiedät, että nyt ei ole hyvä aika olla kipeänä, yksi ketjussa työskennelleistä myyjistä kertoo.

Työntekijöiltä edellytettiin iltaisin osallistumista päivän myyntitulosten läpikäyntiin WhatsApp-viestipalvelussa. Viestittelyyn tuli osallistua riippumatta siitä, oliko henkilö ollut esimerkiksi päivävuorossa tai vapaapäivällä.

– Katsoin aina, että kello on illalla yhdeksän ja ryhmään on mentävä kommentoimaan. Yleensä sinne kirjoitettiin kommentteja tyyliin ”Jee!” ”Mahtavaa!” sekä sydämiä, yhtiössä jo työskentelyn lopettanut työntekijä kertoo.

Mikäli työntekijät eivät kommentoineet ja tsempanneet iltaviestiä, siitä seurasi nuhtelua. Viestittelyyn heidän tuli käyttää omia puhelimiaan.

WhatsApp-ryhmään kuuluvat kunkin myymälän myyjien ja myymälänhoitajan lisäksi myyntivalmentaja sekä ketjujohtaja Marjo Topi. Ketjujohtajana hän johtaa Change Lingerie Suomen toimintaa.

MOT on nähnyt myymälöiden WhatsApp-keskusteluita. Niissä ketjujohtaja moittii yksittäisiä myyjiä huonosta myyntituloksesta tai liian pienistä myyntisummista asiakasta kohti. Samassa keskusteluketjussa työntekijä yrittää tuskastuneena puolustautua ja muut tsempata häntä lukuisten emojien siivittämänä.

Change Lingerie ei vastannut MOT:n kysymykseen WhatsApp-ryhmistä. Rainmaker kertoo olevansa tietoinen käytössä olevista ryhmistä, mutta ei niiden sisällöistä ja niihin liittyvistä käytännöistä.

– Roolissamme emme osallistu päivittäiseen tai operatiiviseen johtamiseen yleensä. Jos tässä on työntekijöiden kokemaa epäasiallisuutta ja saamme riittävän yksilöidysti siitä tiedon asianomaisilta, otamme asian tietysti esille asiakkaan kanssa, Rainmakerin operatiivinen johtaja Mika Aittamäki sanoo.

”Ihmisiä savustettiin ulos milloin mistäkin syystä. Myös minua itseäni on itketetty useaan kertaan.”

– Change Lingerien entinen työntekijä

Työntekijät pelkäsivät ketjujohtajan yllätysvierailuja

Kaupanalan esimiesliitto KEY on saanut jo ennen MOT:n juttua yhteydenottoja Change Lingerien myymälöissä myymälänhoitajina työskennelleiltä henkilöiltä. Yhteydenotot ovat liittyneet palkkausasioihin tai käsitelleet epäasiallista käytöstä sekä kielenkäyttöä.

Työntekijät eivät kuitenkaan ole halunneet lähteä perimään palkkasaataviaan, vaan ovat jättäneet asian sikseen. Liiton lakimiesten mukaan perusteet palkkasaataviin ovat olleet olemassa.

Myös lähes jokainen MOT-toimitukseen yhteyttä ottanut mainitsee ketjujohtaja Marjo Topin käytöksen. Työntekijät kuvaavat hänen toimintaansa nöyryyttämiseksi, pelotteluksi, uhkailuksi, henkiseksi nujertamiseksi ja lopulta myös työstä ulos savustamiseksi.

– Ihmisiä savustettiin ulos milloin mistäkin syystä ja oli kauhea katsoa, kun Marjo itketti ja nöyryytti muutamia kollegoitani useiden ihmisten edessä. Myös minua itseäni on itketetty useaan kertaan, eräs työntekijä kuvailee toimintatapaa.

Työntekijät kertovat itse tai kollegoidensa saaneen varoituksia tai joutuneen irtisanotuksi ketjujohtajan myymälöihin tekemien yllätyskäyntien seurauksena. Käyntejä pelättiin yleisesti, kertovat eri puolella Suomea ketjun myymälöissä työskennelleet.

Työntekijät olivat saaneet varoituksia tai heitä oli voitu irtisanoa, mikäli he sattuivat istumaan myymälässä. Edes pitkällä ollut raskaus ei ollut riittänyt syyksi istumiselle.

– Ketjujohtaja Marjo Topi rehenteli minulle, kuinka hän on irtisanonut työntekijöitä välittömästi, jos on yllättänyt heidät istumasta ja lukemasta lehteä myymälätilassa, nyt jo muualla työskentelevä henkilö kertoo.

Moni päätyi lopulta irtisanoutumaan kokemansa kohtelun vuoksi. Kuva: Riikka Kurki / Yle

Ketjujohtaja kuittaa työntekijöiden kokemukset ”kuulopuheina”

MOT:n julkaiseman jutun jälkeen Change Lingerie ja Rainmaker lähettivät yhteisen tiedotteen, jossa yhtiöt ilmoittivat tutkivansa esiin nostetut epäkohdat yhdessä työntekijöiden kanssa.

MOT kysyi tätä juttua varten tarkemmin myös uusista esiin nousseista epäkohdista.

Rainmakerin mukaan työntekijöiden esiin tuomia varoitus- ja irtisanomistapauksia ei ole olemassa. Juridisena työnantajana varoitukset ja irtisanomiset kuuluvat heille. MOT:n jatkokysymykseen siitä, miksi varoituksia on kuitenkin antanut nimenomaan Change Lingerien ketjujohtaja, yhtiö ei enää vastannut.

Change Lingerie vastasi MOT:n kysymyksiin, että se on kiitollinen saamastaan palautteesta.

– Olemme erittäin pahoillamme ihmisten kokemasta mielipahasta. Nyt käynnistetyssä kehitystyössä puramme kaikki saapuneet viestit ja huomioimme saamamme parannusehdotukset, Topi sanoo hänen ja Rainmakerin liiketoimintajohtaja Tuomas Joensuun lähettämässä vastauksessa.

Työntekijöiden Changen ketjujohtajaan Marjo Topiin kohdistama kritiikki on kuitenkin poikkeuksellisen kovaa. Häneltä on pyydetty vastaus jokaiseen työntekijöiden esiin nostamaan epäkohtaan. Topi ei kuitenkaan halunnut vastata jatkokysymyksiin.

– Olemme antaneet vastineen kysymyksiinne eikä meillä ole siihen lisättävää. Vastuullisena yhtiönä päätöksentekomme perustuu tosiasioihin emmekä kommentoi kuulopuheita, hän vastasi.

PAM: Puhelimen penkominen on laitonta

Useat ketjun työntekijät kertovat, kuinka ketjussa korkeassa asemassa ollut henkilö penkoi heidän takahuoneeseen jättämiään laukkuja ja tavaroita aina tilaisuuden tullen. Moni myyjä kertoo, kuinka heidän puhelimiinsa on kajottu ja heidän viestejään niistä on luettu luvatta kyseisen henkilön toimesta.

– Tiesin tämän käytännön ja sen vuoksi pidin aina puhelinta mukanani, ketjun myymälänhoitajana eli myyjien esihenkilönä työskennellyt työntekijä sanoo.

Pamin Juha Ojalan mukaan työntekijöiden viestien lukeminen luvatta ei ole sallittua.

– Jos mennään katsomaan ihmisen henkilökohtaisen puhelimen viestejä, niin eiköhän tässä olla jo ihan rikosoikeuden piirissä.

Työntekijät kertovat kyseisen henkilön myös levittäneen eteenpäin työntekijöiden erittäin arkaluontoisia terveystietoja.

”Minä palvelin pomoilta salaa transsukupuolisia, ihan kuin ketä tahansa muutakin asiakasta ja päästin heidät sovituskoppiin.”

– Change Lingerien entinen työntekijä

Kiellettiin palvelemasta transnaisia

Työskentelyä myymälöissä määrittävät tiukat tulostavoitteet. Yhtä asiakasryhmää ne eivät ole kuitenkaan koskeneet.

Moni työntekijä kertoo kokeneensa arvojensa vastaiseksi Change Lingerie -ketjun ohjeen, jonka mukaan transnaisia ei saanut palvella kuten muita eikä missään nimessä päästää sovituskopeille.

– Minua kiellettiin ehdottomasti päästämästä heitä sovitukseen, heidät neuvottiin ohjaamaan ulos myymälästä ja tekemään ostokset verkkokaupassa.

Eräs myyjä kertoo toimineensa vastoin ohjeistusta, sillä hän koki sen täysin arvomaailmansa vastaiseksi.

– Minä palvelin pomoilta salaa transsukupuolisia, ihan kuin ketä tahansa muutakin asiakasta ja päästin heidät sovituskoppiin.

Yksi myyjistä kertoo, ettei ollut tietoinen säännöstä ja sai nuhtelua palveltuaan transnaista ja myytyään tälle paljon tuotteita. Työntekijät kertovat, että heille oli jaettu sekä suullisia että kirjallisia varoituksia, jos he ovat palvelleet transnaisia.

Työntekijöille kieltoa oli perusteltu sillä, että transihmiset voivat ahdistaa muita asiakkaita pukukopeilla. Myyjien mukaan ohjeistus oli peräisin Change Lingerie Suomen ketjujohtaja Marjo Topilta.

MOT ei saanut Marjo Topilta vastausta ennen jutun julkaisua siihen, miksi yhtiössä on käytössä kyseinen menettelytapa. Työntekijät kertovat hänen vastanneen heille, että transihmisten palveleminen ei kuulu yrityksen konseptiin.

Jutun julkaisun jälkeen Change Lingerie kuitenkin lähetti Ylelle kommentin, jossa otettiin kantaa transasiakkaisiin.

– Haluamme painottaa, että meille jokainen asiakas on arvokas ja tervetullut sovittamaan sekä ostamaan tuotteitamme juuri sellaisena kuin hän on, Marjo Topi totesi yrityksen lähettämässä viestissä.

Change Lingerie on Tanskaan rekisteröity kansainvälinen ketju. Sillä on yli 200 myymälää ympäri maailman. Kuva: Francis Dean / AOP

Moni halusi lähteä, mutta pelkäsi seurauksia

Myyjien sekä myymälänhoitajien mukaan työntekijöiden keskinäinen viestintä työajan ja työasioiden ulkopuolella oli kiellettyä.

– Yleinen periaate oli, että myyjät eivät saaneet olla liian läheisiä ja työasioista ei saanut puhua, eräs jo ketjussa työskentelyn lopettanut myyjä kertoo.

PAMin Juha Ojala sanoo, että vastaan ei ole tullut vastaavaa tapausta, jossa työnantaja olisi yrittänyt puuttua työntekijän yksityiselämään ja viestintään vapaa-ajalla.

– Ei tietenkään työnantajalla ole mitään työnjohto-oikeutta ystävyyssuhteisiin saatika, että he voisivat määrätä siitä vapaa-ajalla. Kyllähän tuo kertoo enemmän työnantajasta, jos työnantaja näin tekee. Onhan tuo hyvin poikkeuksellista ja hyvin erikoista.

Kuormittuessaan työstä ja osakseen saamastaan huonosta kohtelusta moni työntekijä päätyi itse irtisanoutumaan työstään. Työntekijät kertovat, että jos joku oli irtisanoutunut, oli häntä kielletty kertomasta siitä työkavereille viimeisten työvuorojen aikana. Moni jäikin ihmettelemään yllättäen työyhteisöstä kadonneita työkavereitaan.

Lähtijät myös pelkäsivät irtisanoutumisesta seuraavaa reaktiota yhtiön johdolta. Eräs entinen työntekijä sanoo miettineensä tarkkaan, minkä syyn varjolla uskalsi irtisanoutua.

– Minulle sanottiin, että Marjo tuntee kaikki muiden ketjujen johtajat. Hän voi kertoa eteenpäin, että olet hankala tyyppi ja sitten käy huonosti, ketjusta toiseen yritykseen työskentelemään siirtynyt työntekijä kertoo.

”Isoimpia ongelmia on, että asiat lakaistaan maton alle. Edelleenkään kukaan ei ole myöntänyt, että tällaista kohtelua olisi tapahtunut.”

– Change Lingerien työntekijä

PAMin Juha Ojala sanoo, että pelko työnsaannin vaikeutumisesta jatkossa on turha.

– Sitä ei pitäisi uskoa, se on usein pelkkää pelottelua ja juridinen puoli on, että näin ei saa tehdä. On vaikea ajatella, että kukaan tässä maassa olisi sellainen henkilö, että hänellä olisi niin laajat verkostot ja yhteydenotot, että hän pystyisi vaikuttamaan aktiivisesti siihen.

Hän pitää yhtiön toimintatapoja poikkeuksellisina.

– Pari kolme tyytymätöntä entistä työntekijää olisi vielä ymmärrettävää, mutta kymmenien työntekijöiden samanlaiset tarinat tekevät asiasta laajuudessaan poikkeuksellista.

PAM kertoo nyt odottavansa käytännön tekoja Change Lingerien työntekijöiden työolojen parantamiseksi. Ojala kannustaa muutenkin tuomaan esille työpaikoilla olevat epäkohdat.

Change Lingerie ja Rainmaker kertoivat MOT:n jutun jälkeen käynnistäneensä kehitystyön.

Työntekijöiden mukaan työnantajan reagointi jutun esiin nostamiin ongelmiin on kuitenkin ollut heikkoa.

– Isoimpia ongelmia on, että asiat lakaistaan maton alle. Edelleenkään kukaan ei ole myöntänyt, että tällaista kohtelua olisi tapahtunut. Anteeksi ei ole pyydetty keneltäkään, Change Lingerien palveluksessa yhä työskentelevä henkilö kertoo.

Lue lisää:

MOT:n tutkivaa journalismia

Itkemistä takahuoneessa, kovia myyntitavoitteita ja asiakkaiden pidättelemistä liikkeessä – myyjät kertovat kokemuksistaan tunnetussa vaateketjussa

Yle selvitti: Oma työ hävettää varsinkin nuoria ja pienituloisia – Myyjä Linda Väyrynen, 23, tuntee häpeää, kun tutut kyselevät aikooko hän hakea oikeita töitä

Lisätty juttuun 20.12. kello 18.30 sitaatti Change Lingerien Ylelle lähettämästä kommentista.

Suosittelemme sinulle