Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Kyselytutkimus: Suomalaisten tietämys ilmastonmuutoksesta vaihtelee – miehet olivat naisia paremmin perillä ilmastoasioista

Parasta tietämys oli alle 50-vuotiailla.

Nuoret osoittavat mieltä Suomen luonnon puolesta Lahden kauppatorilla.
Nuoret ovat pärjänneet tyypillisesti hyvin mitattaessa tieteellisen tiedon tasoa, mutta nyt tehty tutkimus ei anna pontta sille, että nuoret olisivat sen paremmin ilmastotietouden osalta muita valveutuneempia, analysoi tutkija Annu Perälä. Suomen luonnon puolesta osoitetettiin syyskuussa mieltä Lahdessa. Kuva: Dani Branthin / Yle
STT
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomalaisia yhdistää huoli ilmastonmuutoksesta, vaikka tietämys siitä vaihtelee.

Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? -hankkeen tekemän kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaisten tietotaso ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista on keskimäärin kuitenkin hyvä.

Enemmistö kyselyyn vastanneista arvioi, että lisääntynyt hiilidioksidi ilmakehässä aiheuttaa ilmastonmuutosta. Lisääntynyt hiilidioksidipitoisuus osattiin myös liittää fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Sen sijaan suomalaisten perustiedoissa ilmastoasioista on puutteita.

Tutkimuksen mukaan vain noin puolet suomalaisista tietää, etteivät sademetsien hakkuut ja otsonikato ole ilmastonmuutoksen pääasiallisia syitä. Sen lisäksi kierrättäminen arvioitiin hyvin usein parhaimmaksi tavaksi omien päästöjen vähennyksessä. Tosiasiassa kierrättämisen vaikutus on päästöjen kannalta varsin pieni.

Miesten ja naisten tietämyksessä eroja

Tutkimuksen mukaan miehillä on naisia parempi tietämys ilmastoasioista. Kyselyssä miehistä 57 prosentilla ja naisista 42 prosentilla oli hyvät tai kiitettävät tiedot ilmastoon liittyvistä asioista. Vastaava ero naisten ja miesten välillä on tutkimuksen mukaan havaittavissa myös politiikkaa ja tiedettä koskevissa tiedoissa.

Paras ilmastotietämys on alle 50-vuotiailla. Toisin kuin voisi kuvitella, alle 30-vuotiaiden tietotaso ei tutkimuksen mukaan eroa muista alle 50-vuotiaista ikäryhmistä.

– Nuoret ovat tyypillisesti pärjänneet hyvin mitattaessa tieteellisen tiedon tasoa. Tämä tutkimus ei kuitenkaan anna pontta sille, että nuoret olisivat sen paremmin ilmastotietouden kuin asenteidensa osalta muita valveutuneempia, tutkija Annu Perälä sanoo tiedotteessa.

Ilmastotietoudessa vielä kehitettävää

Tutkimukseen osallistuneiden asennevertailu osoitti, että suomalaisilla riittää tahtoa ilmastotoimiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat huolet ovat yhteiset. Suomalaisten tietotasossa ilmastoasioissa on vielä parannettavaa, mutta tutkijoiden mukaan askeleita oikeaan suuntaan ilmastonmuutoksen torjunnassa on jo otettu.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten motivaatiota ilmastotoimiin vahvistavat inhimilliset tekijät, kuten esimerkiksi omat lapset sekä taloudelliset tekijät.

– Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Käyttöä olisi konkreettiselle tiedolle tekojen kustannuksista, mittakaavasta ja vaikutuksista. Motivaatiota heikentää käsitys suomalaisten tekojen vähäisestä merkityksestä. Lisäksi erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, millaisia valmiuksia kansalaisilla on ilmastotekoihin, toteaa tutkija Tommi Lehtonen tiedotteessa.

Hankkeessa selvitettiin, mikä ilmastonmuutokseen liittyvissä tekijöissä yhdistää suomalaisia ja löytyykö suomalaisilta ilmastonmuutoksesta yhteneväistä ymmärrystä, jonka päälle päätöksiä voidaan perustaa.

Kyselyyn vastasi helmi-maaliskuussa yli 4 000 suomalaista. Mukana oli kansalaisia, suuryritysten johtajia sekä kuntapäättäjiä.

Tutkimuksen teettivät maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, ammattiliittojen keskusjärjestö STTK, maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK), Kuntaliitto sekä Energiateollisuus. Hankkeen toteuttivat e2 Tutkimus ja Vaasan Yliopiston InnoLab.

Tutkijaryhmä korjaa

Tutkijaryhmä on sittemmin korjannut alun perin lähettämäänsä tiedotetta ja muokannut raporttiaan, sillä yksi ilmastoasennekyselyn alkuperäisistä väittämistä on ollut tulkinnanvarainen.

– Kyselyn ilmastonmuutoksen syytä käsittelevä väittämä oli epätarkasti muotoiltu ja johti virheelliseen tulkintaan. Tästä johtuen olemme päätyneet korjaamaan tiedotetta ja poistamaan kyseisen kohdan raportista, ryhmä tiedottaa.

Tutkimuksessa esitettiin faktana, että ilmastonmuutos johtuisi pääosin ihmisen toiminnasta ja osittain luonnollisesta kehityskulusta. Kyselyn yhtä vastausvaihtoehtoa "ilmastonmuutos johtuu täysin ihmisen toiminnasta" on esitetyssä arvostelussa pidetty virheellisenä, ja vastausvaihtoehdon valinneiden katsottiin ylikorostavan ihmisen merkitystä ilmastonmuutoksessa, ryhmä kertoo.

Tutkijat pyysivät Suomen ilmastopaneelia ottamaan kantaa asiaan.

Paneeli arvioi, että esitetyistä vaihtoehdoista "pääosin ihmisen toiminnasta, osin luonnollisesta kehityskulusta" on oikein, kun asiaa tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Ilmastopaneeli yhtyi kuitenkin esitettyyn kritiikkiin siltä osin, ettei väittämästä käynyt ilmi, millä aikajänteellä asiasta kysyttiin.

Paneelin mukaan lyhyemmällä aikavälillä eli tarkasteltaessa viimeistä 60–70 vuotta, on perusteltua sanoa, että ilmastonmuutos on täysin ihmisen toiminnasta johtuvaa. Raportista ja tiedotteesta on sittemmin poistettu puoluekannan mukainen tarkastelu ilmastonmuutoksen syitä käsittelevän väittämän osalta.

Kuinka hyväksi koet oman tietämyksesi ilmastonmuutoksesta? Keskustele aiheesta 26.11. kello 23:een asti.

Korjattu 30.11. kello 19:24: Täydennetty jutun loppuosaa viimeisen väliotsikon jälkeen. Korjattu alaotsikkoa ja jätetty tekstistä pois poliittisten kantojen vaikutukset ilmastonmuutosnäkemyksiin. Juttua on korjattu täydentämällä siihen tutkijaryhmän korjauksia raportista ja tiedotteesta. Raportista ja tiedotteesta on sittemmin poistettu puoluekannan mukainen tarkastelu ilmastonmuutoksen syitä käsittelevän väittämän osalta ja nämä poistettu myös jutusta.

Suosittelemme