Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Koronarajoitukset siirtäh mielentervehyspalveluloi verkoh da telefonah – kaikin ei malteta ilmai lähästy kontaktua

Karhulan Mielipaikka ližiäy omii palveluloi verkos.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Kakspy ry:n toiminnanjohtaja Miia Kurttila
Toimindanjohtai Miia Kurttila sanou, gu Mielipaikan ruandu nygöi siirdyy enimite loitoči piettäväh. Kuva: Jesse Mäntysalo / Yle
Yle

Kymenlaakson koronarajoitukset vaikutetah mielentervehyspalveluloin organizuičendah.

Ezimerkikse Liideh-Suomen socialipsihiatrizen yhtistyksen ruavot siirrytäh enimite loitoči piettävih. Yhtistyksen tilois, Kotkan Karhulas sijaiččijas Mielipaikas, on olluh mahtuo suaja paiči muudu ilmastu pudruo huondesverokse, lehtilöi lugiettavakse da sähkösty palveluu, ga ruandua rajatah uuzien koronanevvoloin mugah talvikuun loppussah enimite loitoči piettäväkse.

Kakspy ry:n toimindanjohtai Miia Kurttila yhtelläh juohattau, gu heijän palveluloin piiris on mostu ristikanzua, kudamile ruandas verkoyhtevyksen vuoh ei tävvy.

– Hos ylehine liinii on lähäzien kontaktoin minimiziiruičendu, on mostu rahvastu, ket yhtelläh tarvitah lähästy kontaktua. Nenga on sendäh, gu heile pidäy eričyksellisty tugie jogapäiväzes elokses. Nämmih pienih joukkoloih näh piemmö veriät iellehgi avvoi, sanou Kurttila.

Ezmässargen Kymenlaakso siirdyi koronaviirusan leviemisvaihieh. Tossargen Kymsote andoi uuzii koroarajoituksii uusia koronarajoituksia da -nevvoloi.

Koronarajoitukset siirtävät mielenterveyspalveluita verkkoon ja puhelimeen – kaikki eivät pärjää ilman lähikontakteja

Suosittelemme