Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Maahanmuuttajille keskimäärin kaksinkertaisesti Kelan etuuksia Suomessa syntyneisiin verrattuna

Ero kahden väestöryhmän välillä muodostui työttömyysturvasta, asumistuista ja toimeentulotuista.

Kansaneläkelaitoksen Kampin toimipiste Helsingissä.
Kelan mukaan maahanmuuttajien heikompi työllisyys ja pienituloisuus lisäävät etuuksien tarvetta. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva
STT
Avaa Yle-sovelluksessa

Kela maksaa hieman yli kaksinkertaisen määrä etuuksia maahanmuuttajille verrattuna syntyperäisiin suomalaisiin. Asia selviää Kelan omasta tutkimuksesta, joka käsitteli maahanmuuttajien etuuksien käyttöä vuonna 2018.

Tutkimuksen mukaan etuuksia maksettiin väestömäärään suhteutettuna keskimäärin 2 243 euroa Suomessa syntyneelle henkilölle ja 4 676 euroa maahanmuuttajalle.

Perhe-etuuksia, opintorahaa, sairauspäivärahaetuuksia ja Kelan eläkkeitä myönnettiin keskimäärin suurin piirtein yhtä paljon eri väestöryhmien kesken. Niitä myönnettiin noin 1 200–1 300 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Ero kahden väestöryhmän välillä muodostui työttömyysturvasta, asumistuista ja toimeentulotuista. Suomessa syntynyt sai näitä etuja keskimäärin noin 900 euroa ja maahanmuuttaja noin 3 300 euroa vuodessa.

Työttömyysturva lähes neljä kertaa yleisempää

Tukien saaminen maahanmuuttajien keskuudessa oli myös suhteellisesti yleisempää kuin Suomessa syntyneellä väestöllä.

Maahanmuuttajista asumistukea sai 34 prosenttia, kun taas muun väestön kohdalla osuus oli siitä puolet eli 17 prosenttia. Työttömyysturvaa puolestaan sai 26 prosenttia ja perustoimeentulotukea 22 prosenttia maahanmuuttajista, kun muun väestön keskuudessa vastaavat osuudet olivat seitsemän ja kuusi prosenttia.

Kelan mukaan maahanmuuttajien heikompi työllisyys ja pienituloisuus lisäävät etuuksien tarvetta. Työttömyysturvaa maksetaan myös kotoutumiskoulutukseen ja muihin TE-palveluihin osallistumisen ajalta.

Lisäksi osaltaan asiaan vaikutti valtaväestöä nuorempi ikärakenne, sillä koko väestössä nuorille maksetaan vanhempia ikäryhmiä yleisemmin esimerkiksi toimeentulotukea ja asumistukea.

Kela määritteli maahanmuuttajiksi tutkimuksessaan ulkomailla syntyneet Suomeen muuttaneet henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Tähän kuului noin 300 000 ihmistä eli 6,6 prosenttia tutkimusaineistosta.

Aineistoon kuuluivat kaikki 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, joka käsitti tarkasteluvuoden loppuun mennessä runsaat 4,4 miljoonaa ihmistä.

Suosittelemme