Hyppää sisältöön

Piia-Riina Patjas söi skitsofrenialääkettä unettomuuteen kahden vuoden ajan – psykoosilääkkeiden käyttö unettomuuden hoidossa kasvaa vastoin suosituksia

Viime vuonna jo 150 000 suomalaista söi psykoosilääkkeitä, vaikka heillä ei ole diagnosoitua psykoottista häiriötä. Yksi suuri syy siihen on unettomuus.

Kuvassa Piia-Riina Patjas.
Patjas jatkoi lääkkeen käyttöä haittavaikutuksista huolimatta, sillä lääke auttoi nukkumaan. Kuva: Benjamin Suomela / Yle
Johanna Mattinen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

– Se unettomuus oli siinä vaiheessa niin paha, että olisin ottanut ihan mitä vaan vastaan, että saisin nukuttua, muistelee vantaalainen Piia-Riina Patjas.

Elettiin kevättä 2018. Lähihoitajana työskentelevällä Patjaksella, 46, oli takanaan useita viikkoja, joina yöt menivät pääosin valvoessa. Unettomuus, josta hän oli kärsinyt jo pitkään, oli pahentunut.

Päällimmäinen tunne oli epätoivo.

Patjakselle oli kokeiltu unettomuuteen jo aiemmin masennuslääkkeenä käytettyä mirtatsapiinia ja doksepiinia, mutta kumpikaan lääkkeistä ei auttanut.

Tuolloin lääkäri ehdotti, että Patjas kokeilisi ketiapiinia.

Ketiapiini on psykoosilääke, jonka virallinen käyttötarkoitus on skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Patjas muistaa, että lääkäri kertoi ketiapiinista olleen hyviä kokemuksia.

Ketiapiinia myydään Suomessa muun muassa kauppanimillä Ketipinor ja Seroquel. Patjas aloitti Ketipinor-lääkityksen.

Alkuun lääke auttoikin. Patjas sai nukuttua pitkästä aikaa hyvin.

Ketiapiinin off label -käyttö kolminkertaistunut

Patjas on yksi todennäköisesti tuhansista suomalaisista, jotka ovat saaneet psykoosilääkettä unettomuuden hoitoon.

Sekä THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen että unitutkija Markku Partinen Helsingin Uniklinikalta kertovat havainneensa, että psykoosilääkkeiden käyttö unettomuuden hoidossa on yleistynyt.

– Psykoosilääkkeiden käyttö lisääntyy vuosi vuodelta, Partinen toteaa.

Psykoosilääkkeiden käyttöä unettomuuden hoidossa ei ole kuitenkaan juuri tutkittu. Riittävä tieto niiden hyödyistä ja haitoista uupuu. Unettomuuden hoitosuosituksessa niiden käyttö on rajattu tarkasti.

Psykoosilääkkeiden virallisia käyttötarkoituksia ovat skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja psykoosi. Psykoosisairauksien hoidosta tiedetään, että lääkkeillä on useita tunnettuja haittavaikutuksia.

Kun psykoosilääkkeitä määrätään unettomuuteen, puhutaan niin sanotusta off label -käytöstä eli lääkettä käytetään muuhun kuin sen viralliseen käyttötarkoitukseen. Tätä voidaan kutsua myös lääkkeen poikkeuskäytöksi.

Tilastoista näkee selvästi, että psykoosilääkkeiden poikkeuskäyttö on kasvanut voimakkaasti Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna psykoosilääkkeitä käytettiin jopa kaksi kertaa enemmän muihin kuin virallisiin käyttötarkoituksiin.

Tilastoista ei kuitenkaan selviä tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon psykoosilääkkeitä käytetään nimenomaan unettomuuden hoidossa. Kelan tilastoista ei näe käyttötarkoitusta, johon lääke on määrätty. Psykoosilääkkeitä voidaan määrätä myös masennuksen ja erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon.

Jotain viitteitä määristä voi kuitenkin antaa Suomessa lääkäreille tehty kyselytutkimus, jossa yli kahdelta sadalta lääkäriltä kysyttiin millaiseen käyttöön he ovat määränneet psykoosilääkkeitä. Yli 80 prosenttia lääkäreistä kertoi määränneensä lääkettä unettomuuteen ja 45 prosenttia ahdistuneisuuteen.

Asiantuntijoiden mukaan eniten unettomuuden hoidossa on yleistynyt psykoosilääke ketiapiinin käyttö.

Ketiapiini on tällä hetkellä yleisimmin off label -käyttöön määrätty psykoosilääke Suomessa ja sen poikkeuskäyttö on kasvanut viime vuosina hurjaa vauhtia. Ketiapiinin peruskorvattava käyttö on yli kolminkertaistunut reilun kymmenen vuoden aikana.

Unitutkija Partinen uskoo, että juurikin ketiapiinilukujen kasvussa näkyy uusi tapa käyttää lääkettä unettomuuden hoidossa. Se on käynyt ilmi myös Partisen luennoilla.

– Olen ollut aika paljon puhumassa unettomuuden hoidosta terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, niin poikkeuksetta joku lääkäri kysyy, että “miten tuo ketiapiini”. Ja kun kysyn, että miten niin, niin vastaus yleensä on, että se on osoittautunut hyväksi, Partinen kertoo.

Ketiapiini on noussut esiin voimakkaasti myös Oulun tutkimushankkeessa.

Kuvassa psykoosilääke Ketipinor.
Ketipinor on yksi ketiapiinin kauppanimistä Suomessa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Aiemmin mainittu lääkäreille teetetty kysely on yksi osa Suomen Akatemian rahoittamaa laajaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia hyötyjä ja haittoja psykoosilääkkeiden off label -käytöstä on työikäiselle väestölle. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan.

Se sai alunperin alkunsa, kun psykiatrian erikoislääkäri Erika Jääskeläinen huomasi työssään ja kollegoiden kanssa keskustellessaan, kuinka psykoosilääkkeitä käytetään yhä enemmän unettomuuden ja ahdistuksen hoitoon.

Viime vuonna tehty kymmenen hengen pilottitutkimus on nyt ohjaamassa hanketta juurikin ketiapiinin tutkimiseen.

– Pilotin perusteella fokusoimme koko tulevan potilasaineiston ketiapiiniin ja tutkimme nimenomaan ihmisiä, jotka ovat aloittaneet sen unettomuuden hoitoon, Jääskeläinen kertoo.

Haittavaikutukset paljastuivat

Ketipinorin ensimmäinen haittavaikutus paljastui Patjakselle jo tuntien päästä lääkkeen otosta. Nenä meni tukkoon. Patjas alkoi käyttää avaavaa nenäsuihketta.

Vasta parin viikon päästä alkoivat muut oireet. Patjas hikoili öisin itsensä läpimäräksi. Hän taittoi peittoa märille kohdille, että saisi nukuttua.

Lääke aiheutti myös levottomuuden tunteen. Kun se iski, Patjaksesta tuntui siltä, että vartaloa piti heijata tai heiluttaa. Hän pyrki yleensä nukahtamaan ennen kuin tunne ehtisi iskeä. Myös paino alkoi nousta lääkkeen käytön myötä.

Patjas kertoi hikoilusta lääkärille, mutta lääkäri pisti oireet vaihdevuosien piikkiin. Patjaksesta tuntui, ettei haittavaikutuksia otettu vakavasti.

– Se oli kyllä tosi inhottava vaiva, mutta lääkkeestä kuitenkin sai sen avun ja sai nukuttua.

Patjaksen kokemat haittavaikutukset mainitaan myös Ketipinorin pakkausselosteessa.

Lisäksi psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa muun muassa liikehäiriöitä ja väsymystä sekä nostaa sydän- ja verisuonitautien riskiä.

– Jotkut potilaat voivat kokea jopa persoonallisuuteen liittyviä muutoksia, kertoo Markku Partinen.

Vielä ei kuitenkaan täysin tiedetä millaisia lyhyt- tai pitkäaikaisia vaikutuksia psykoosilääkkeiden off label -käyttö voi aiheuttaa. Juuri tätä on tarkoitus selvittää oululaisten tutkimuksessa.

Pääosa psykoosilääkkeiden haittavaikutustutkimuksesta on tehty psykoosipotilailla, joilla lääkeannos on paljon suurempi kuin unettomuuden hoidossa.

– Jonkin verran on viitteitä siitä, että jo puolessa vuodessa 100 milligramman annostuksella ketiapiinia voi tulla vaikutuksia painoon ja rasva-arvoihin, mutta haitoista ei ole vakuuttavaa tutkimustietoa, Jääskeläinen kertoo.

Käyttö kasvaa vastoin suosituksia

Psykoosilääkkeiden määrääminen unettomuuteen näyttää nousseen jo hoitokäytännöksi. Se ei kuitenkaan ole kaikkien asiantuntijoiden mielestä suositusten mukaista.

Tuore Käypä hoito -suositus linjaa, että psykoosilääkkeiden käyttö unettomuudessa tulee kyseeseen vain erityistapauksissa. Ensisijaisesti niitä tulisi käyttää unilääkkeenä vain psykoosisairauksista kärsivillä potilailla.

Yksi syy linjaukseen on se, että riittävä tutkimusnäyttö psykoosilääkkeiden tehosta unettomuuden hoidossa puuttuu.

Kun näitä Käypä hoito -suosituksia tehdään niin soisi, että lääkärit niitä lukisivat.

Markku Partinen

Viimeisin unettomuuden Käypä hoito -suositus julkaistiin kesällä 2020.

Suositusta laatimassa ollut tutkimusprofessori Timo Partonen THL:stä kertoo, että tällä linjauksella pyrittiin nimenomaan suitsimaan psykoosilääkkeiden käyttöä. Mikäli ketiapiinin käyttö unettomuuden hoidossa yleistyy, se on Partosen mukaan vastoin Käypä hoito -suosituksia.

– Jos unettomuuden hoito on ketiapiinin varassa, se ei ole asianmukaista hoitoa. Unettomuuden hoidossa pitäisi pysytellä niissä lääkkeissä, joissa käyttöaiheena on unettomuus, Partonen toteaa.

Myös Markku Partinen kehottaa suhtautumaan psykoosilääkkeiden käyttöön unettomuuden hoidossa kriittisesti. Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana toiminut Partinen on pettynyt siihen, ettei viesti ole mennyt perille.

– Kun näitä Käypä hoito -suosituksia tehdään niin soisi, että lääkärit niitä lukisivat. Täytyy työryhmän sisällä pohtia, miten saadaan sanomaa paremmin perille.

Kelan tilastoista selviää, että ketiapiinin käyttö kasvaa erityisesti perusterveydenhuollossa. Vuonna 2015 yksi terveyskeskuslääkäri kirjoitti keskimäärin noin 43 ketiapiinireseptiä. Viime vuonna luku oli jo 64 reseptiä.

Myös unettomuuden hoidossa käytettyjen muiden psykoosilääkkeiden olantsapiinin ja risperidonin määrääminen oli terveyskeskuslääkäreillä hieman kasvanut.

Partinen on huolissaan erityisesti siitä, huolehtivatko lääkärit psykoosilääkettä määrätessään riittävästi potilaan seurannasta. Esimerkiksi ketiapiini voi vaikuttaa sydämen toimintaan.

– Niitä määrätään aika huolettomasti ja ilman sydänfilmiä, Partinen kritisoi.

Markku Partinen
Professori, unitutkija Markku Partinen pitää ketiapiinin poikkeuskäytön määrän kolminkertaistumista hätkähdyttävänä. Kuva: Yle/Parad Media

Seurannan puute nousi esiin myös Jääskeläisen työryhmän tutkimuksessa. Lääkäreiltä kysyttiin, kuinka moni heistä seurasi potilaan rasva-arvoja ja verensokeria määrätessään psykoosilääkkeitä off label -käyttöön.

Näin kertoi toimivansa alle puolet psykiatreista ja vain 18 prosenttia muista lääkäreistä.

– Tässä en osoittaisi syyttävää sormea kehenkään, vaan kyse siitä, ettei meillä ei ole ohjeistusta. Työryhmämme tavoitteena on laatia tällaiset ohjeistukset, Jääskeläinen painottaa.

Unitutkija Partinen on törmännyt Uniklinikallaan myös lääkkeiden liian suurin annostuksiin. Unettomuudessa psykoosilääkkeen käyttöannos on erittäin pieni. Tuolloin lääkkeellä saadaan väsyttävä olo, mutta sillä ei ole merkittävää antipsykoottista vaikutusta.

– Niitä käytetään liian herkästi ja liiallisilla annostuksilla. Meillekin on tullut asiakkaita, jotka ovat käyttäneet ketiapiinia unettomuuteen moninkertaisilla annoksilla, Partinen kertoo.

Rauhoittavista lääkkeistä haluttiin eroon

Miten psykoosilääkkeet ovat alunperin tulleet mukaan unettomuuden hoitoon?

Kelan tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen kertoo, että perinteisten unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käytön vähentäminen on näkynyt tilastoissa jo pitkään.

Niiden käyttöä on tietoisesti pyritty rajaamaan suosituksilla, sillä ne voivat aiheuttaa riippuvuutta ja esimerkiksi kaatumisriskiä iäkkäillä. Unilääkkeiden on todettu myös huonontavan unen laatua.

Vaikka unettomuuden hoidossa on pitkään painotettu lääkkeetöntä hoitoa ensisijaisena vaihtoehtona, tutkijoiden oletus on, että perinteisten lääkkeiden korvaajiksi ovat nousseet melatoniinin ohella psykoosi- ja masennuslääkkeet.

– Viitteitä on siitä, että tämä on kasvava ilmiö, Saastamoinen kertoo.

Taustalla voi vaikuttaa myös perinne, jossa lääkäristä harvoin poistutaan ilman reseptiä.

– Se on tällainen tyypillinen lääkärin toimintatapa edelleen, että liiankin helposti otetaan avuksi joku lääke. Sitten kun lääkäri miettii, että perinteisiä unilääkkeitä pitäisi vähentää, niin mitäs tässä sitten kirjoitetaan, Partinen kuvailee.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että lääkkeettömistä hoitomuodoista on edelleen kova pula eri puolilla Suomea.

Tarvittaisiin lisää koulutettuja unihoitajia, terapeutteja, ryhmäterapiaa sekä lisää ohjausta nettiterapiaan. Julkisella puolella uniklinikoita on toistaiseksi vain harvoissa sairaanhoitopiireissä.

Partinen pitää myös ongelmana sitä, miten lääkärit suhtautuvat unettomuuteen.

– Sitä ei pidetä välttämättä edes sairautena. Myöskään lääkäriopiskelijat eivät saa tietoa, miten unettomuutta pitäisi hoitaa.

Lääkärin vastuu korostuu

Suomen lääketurvallisuudesta vastaavan Fimean mukaan lääkkeiden off label -käytössä korostuu lääkärin vastuu. Toistaiseksi Fimea ei ole huolissaan psykoosilääkkeiden poikkeuskäytön kasvusta.

– Fimea seuraa tilannetta, mutta toistaiseksi emme ole puuttumassa asiaan, ylilääkäri Pauliina Ikäheimo kertoo.

Fimeassa toivotaan, että mikäli hoitokäytäntö vakiintuu, myyntiluvan haltijat hakisivat lääkkeelle uutta käyttöaihetta.

Lääkeyhtiölle uuden virallisen käyttöaiheen hakeminen ei kuitenkaan välttämättä ole kannattavaa.

Kelan tutkimuspäällikkö kertoo, että myyntiluvan laajentaminen vaatii riittävää tutkimusta uudesta käyttötarkoituksesta ja pelkästään tutkimuksiin ja lupamaksuihin voi upota satoja tuhansia euroja.

– Tietysti kun niitä lääkkeitä käytetään muutenkin, niin ehkä sitä ei lähdetä niin herkästi tekemään, Saastamoinen arvioi.

Yle pyysi juttua varten haastattelua lääkeyhtiö Orionilta, joka valmistaa Ketipinoria. Lääkeyhtiö kieltäytyi haastattelusta lääkelakiin vedoten. Yhtiön mukaan he eivät voi lain perusteella kommentoida poikkeuskäyttöä, sillä se voitaisiin tulkita lääkkeen markkinoinniksi.

Voittavatko haitat vai hyödyt?

Sekä Partinen että Jääskeläinen painottavat, että oikein käytettyinä joillekin ihmisille psykoosilääke voi toimia hyvin unettomuuden hoidossa.

Myös haittavaikutukset tuntuvat olevan yksilöllisiä. Toiset saavat lääkkeestä pelkät hyödyt ilman haittoja, toisilla haittoja ilmenee. Joillakin lääke ei puolestaan auta.

– Olen itse lääkärinä nähnyt ne hyödyt ja haitat, en edelleenkään tiedä kumpi voittaa. Tiedän ihmisiä, jotka ovat myös hyötyneet suunnattomasti ketiapiinin käytöstä. Tämä on hieman kahtiajakoinen asia, Jääskeläinen kertoo.

Oulun yliopiston psykiatrian erikoislääkäri Erika Jääskeläisen mukaan tutkimukseen pyydetään mukaan niitä työikäisiä ihmisiä, jotka aloittavat psykoosilääkityksen ensimmäistä kertaa ahdistukseen, masennukseen tai unettomuuteen.
Psykiatrian erikoislääkäri, akatemiatutkija Erika Jääskeläinen törmäsi ilmiöön työssään ja kiinnostui aiheen tutkimisesta. Kuva: Marko Väänänen / Yle

Alaikäisten ja iäkkäiden psykoosilääkkeiden off label -käytöstä on tehty Suomessakin tutkimuksia. Esimerkiksi iäkkäillä on todettu kuolemanriskin kasvaneen psykoosilääkkeiden käytön myötä.

Jääskeläinen keskittyy tutkimuksessaan nimenomaan työikäiseen väestöön, sillä kokee heidän jääneen pimentoon.

– Toki ymmärrän, että on tutkittu herkempiä erityisryhmiä, mutta kun katsoo lukuja, niin näiden lääkkeiden käyttö on lisääntynyt erityisesti työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa.

Myös unitutkija Partinen peräänkuuluttaa lisää tutkimusta. Erityisesti ketiapiinin poikkeuskäytön kolminkertaistuminen hätkähdyttää häntä.

– Se on kova luku. Otan tämän esille, kun tutkimme Aalto-yliopiston ja THL:n kanssa unihäiriöiden hoitoa. Voimme rekisteritiedot yhdistämällä selvittää, kuinka paljon sitä käytetään unettomuuden hoidossa. Ehdottomasti sellainen pitää selvittää.

Lääke lakkasi toimimasta

Viime keväänä Piia-Riina Patjas huomasi, ettei Ketipinor enää tuo unta. Lääkäri oli määrännyt hänelle 1–4 tablettia iltaisin, mutta edes maksimiannoksella nukkuminen ei enää onnistunut.

Kuvassa Piia-Riina Patjas maalaa.
Maalaaminen ja askarteleminen ovat Piia-Riina Patjakselle tärkeitä harrastuksia . – Se on aika terapeuttista, kun ajatukset ovat täysin siinä tekemisessä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

– Pyörin ja pyörin sängyssä, mutta ei minkäänlaista vaikutusta tullut. Hikoilutti kyllä, mutta nukkumisesta ei kerta kaikkiaan tullut mitään.

Lääkäri kehotti pitämään taukoa ja kokeilemaan lääkettä uudestaan, mutta toivottu vaikutus ei enää palannut.

– Kokeilin nyt vielä syksylläkin sitä uudestaan. Lääke alkoi väsyttää, mutta unta ei tullut. Tuntui kuin aivot olisivat olleet jossain koomassa, sellaisessa omituisessa tilassa, Patjas kuvailee.

Nyt Patjas on saanut lääkäriltä perinteistä unilääkettä tsopiklonia sen verran, että saa nukuttua. Se on bentsodiatsepiinin kaltainen lääke, joka on nykyohjeiden mukaan tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön.

Patjas on huomannut, ettei perinteisiä unilääkkeitä määrätä lääkärissä enää yhtä herkästi. Toistaiseksi hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, että on aina saanut lääkehoitoa tilanteen niin vaatiessa.

– Olen ehkä jossain määrin lääkekriittinen ja riskinsä on varmasti ylipäänsä missä tahansa lääkkeissä. Sitten taas toisaalta mietin, että kumpi on pahempi: ottaa se lääke vai pimahtaa siitä, ettei nuku? Ja ilman unta en olisi työkuntoinen.

Suuren helpotuksen elämään toi se, kun Patjas sai muutama vuosi sitten sovittua työnantajan kanssa tekevänsä pääsääntöisesti iltavuoroa. Vuosien varrella hän on kokeillut myös tratsodonia, amitriptyliinia, voimakasta antihistamiinia, melatoniinia ja useita erilaisia rauhoittumisharjoituksia.

– Olen kuunnellut äänikirjoja ja laskenut koiria, lampaita ja hevosia. Olen yrittänyt toistaa tiettyä yhtä sanaa, rentouttaa kehon osia, kuunnella musiikkia, pitää huolihetkiä, mutta eivät ne sitä unta tuo.

Patjas kertoo, että hänen kohdallaan ei ole koskaan tarkkaan selvitetty, mistä unettomuus juontaa juurensa. Ainoastaan uniapnea on todettu, johon määrättiin ohjeeksi painonpudotus. Ketiapiinin käyttö puolestaan nosti painoa.

Patjaksella on myös masennustaustaa, jonka vuoksi hän käy psykoterapiassa. Hän toivoo, että se osaltaan auttaisi myös unettomuuden hoidossa.

– Kaikkein ihanteellisin tilanne olisi, että pääsisin näistä lääkkeistä eroon.

Lue lisää:

Diabeteslääkettä lihavuuteen ja reumalääkettä koronaan – lääkkeiden off-label-käyttö voi auttaa, mutta myös tuoda haittoja ilman hyötyä

Painajaiset ja unettomuus ovat suomalaisille tuttuja yövieraita – entistä harvempi kokee nukkuvansa tarpeeksi

Selätä unettomuus asiantuntijoiden vinkeillä, mutta muista: "Minkään yksittäisen kikan kokeileminen ei todennäköisesti auta"

Suosittelemme sinulle