Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Lääkäriliiton kysely: Eutanasia jakaa yhä lääkärikunnan lähes kahtia – hyvä saattohoito tärkeintä

Lääkäriliiton kanta eutanasiaan on kielteinen, koska potilaan surmaaminen edes potilaan omasta tahdosta ei ole lääkärin etiikan mukaista.

Nainen sauvakäveli Lauttasaaressa joulukuussa 2020.
Eutanasia on vaikea asia erityisesti lääkäreille, joiden pitäisi eutanasia käytännössä tehdä. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle
Mikko Haapanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Lääkäreistä hieman suurempi osa kannattaa kuin vastustaa eutanasiaa, kertoo Lääkäriliiton jäsenilleen tekemä kysely.

Lääkärikunnan suhtautumisessa eutanasian laillisuuteen ei ole tapahtunut suurta muutosta edelliseen, vuonna 2013 tehtyyn kyselyyn verrattuna.

Kyselyyn vastanneista työikäisistä lääkäreistä 48 prosenttia on joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että eutanasia pitäisi laillistaa Suomessa, kun taas 47 prosenttia vastanneista on osittain tai täysin eri mieltä.

Grafiikka siitä, että tulisiko eutanasia laillistaa Suomessa. Vastaukset puolesta ja vastaan jakautuu melko tasan.

Vielä vuonna 2003 vain 30 prosenttia työikäisistä lääkäreistä kannatti eutanasian laillistamista. Silloin sitä vastusti 60 prosenttia vastanneista.

Kyselyssä eutanasialla tarkoitetaan potilaan vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista lääkkeitä antamalla.

Itsemurhan avustamiseen suhtaudutaan aiempaa sallivammin

Väittämästä "lääkärin tulee voida avustaa potilastaan itsemurhassa" samaa mieltä oli 45 prosenttia työikäisistä lääkäreistä, kun taas 48 prosenttia vastanneista oli joko osittain tai täysin eri mieltä.

Grafiikka kyselystä jossa kysytään lääkäreiltä, että tuleeko lääkärin voida avustaa potilastaan itsemurhassa ja voisiko vastaaja itse avustaa potilasta itsemurhassa.

Lääkäreiden suhtautuminen avustamiseen on muuttunut selvästi vuodesta 2013, jolloin samaa mieltä oli vain 16 prosenttia ja eri mieltä peräti 68 prosenttia vastaajista.

Grafiikka kyselystä jossa kysytään lääkäreiltä, että tuleeko lääkärin voida avustaa potilastaan itsemurhassa. Vuonna 2020 niukka enemmistö kallistuu vastustamaan ajatusta.

Lääkäriavusteisella itsemurhalla tarkoitettiin kyselyssä henkilön vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellisesti antamaa apua henkilölle itsemurhan suorittamiseksi saattamalla henkilön käyttöön lääkkeitä, jotta tämä voi itse ottaa ne.

– Vaikka lääkäriavusteisen itsemurhan suhteen mielipiteet ovat muuttuneet sallivammaksi, vain 40 prosenttia kyselyyn vastanneista toivoi muutosta eutanasiaa tai lääkäriavusteista itsemurhaa koskeviin Lääkäriliiton kantoihin. Osa eutanasiaa kannattavista lääkäreistä ei kuitenkaan halunnut, että Lääkäriliiton kantaa tulisi muuttaa, toteaa Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi liiton tiedotteessa.

Mitä kauemmin lääkäri on työskennellyt kuolevien potilaiden kanssa, sitä kriittisemmin hän suhtautuu avustamiseen.

39 prosenttia lääkäreistä, joilla on yli 10 vuoden kokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoitoon osallistumisesta, kannattaa avustamista.

Lääkäriliiton kyselyyn vastasi 6 489 lääkäriä ja 400 lääketieteen opiskelijaa. Tiedot kerättiin 23.9.–23.10.2020. Sähköpostitse tehdyn kyselyn vastausprosentti oli 26.

Joka kolmas lääkäri on itse valmis avustamaan itsemurhassa

Vaikka moni lääkäri suhtautuu sallivasti avustettuun itsemurhaan, harva on sitä itse valmis toteuttamaan.

32 prosenttia eli noin joka kolmas kyselyyn vastanneista työikäisistä lääkäreistä on sitä mieltä, että voisi itse avustaa potilasta itsemurhassa. Enemmistö, 54 prosenttia, ei olisi itse valmis siihen.

Lääkäriliiton tammikuussa 2017 tekemässä kyselyssä kuolevien potilaiden kanssa tekemisissä olevista lääkäreistä vain joka kuudes kannatti eutanasiaa.

Lääkäriliitto: Eutanasia ei ole ratkaisu oireita lievittävän hoidon puutteeseen

Lääkäriliitto suhtautuu edelleen kielteisesti aloitteisiin eutanasian laillistamisesta.

Lääkäriliiton mielestä lääkäri ei voi osallistua potilaan aktiiviseen surmaamiseen edes potilaan pyynnöstä, koska se on vastoin lääkärin etiikkaa ja keskeisiä arvoja.

Eutanasia ei liiton mukaan ole ratkaisu siihen, että palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon toteutumisessa on puutteita.

– Lääkärin tehtävänä on mahdollisimman hyvä ja inhimillinen hoito sekä kärsimyksen lievittäminen elämän loppuvaiheessa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hyvä saattohoito asuinpaikasta riippumatta ja saattohoidon resurssien turvaaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen on ensisijaista, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Lääkäriliiton mielestä käsitettä ”passiivinen eutanasia” ei pitäisi käyttää, koska jo nyt lääkärit normaalisti välttävät turhien ja hyödyttömien hoitojen antamista.

Hoidoista luopuminen ei ole ”passiivista” eutanasiaa siinäkään tapauksessa, että potilas itse päättää luopua hoidoista, liitto katsoo.

Eduskunta hylkäsi aloitteen eutanasian hyväksymisestä

Suurin osa suomalaisista on kyselyjen perusteella eutanasian sallimisen kannalla.

Eutanasian hyväksymisen puolesta tehty kansalaisaloite keräsi riittävän määrän allekirjoituksia ja eteni eduskunnan käsittelyyn vuonna 2017.

Eduskunta hylkäsi aloitteen toukokuussa 2018, mutta edellytti hallitukselta jatkovalmistelua.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hoitoa ja eutanasiaa. Työryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää lainsäädännön muutostarpeita.

Asiantuntijasihteeri Maija Miettisen mukaan työryhmässä yhä keskustellaan siitä, ovatko lakimuutokset tarpeellisia. Loppuraportin pitäisi valmistua ensi kesään mennessä.

Aiheesta voi keskustella perjantai-iltaan 11.12.2020 klo 23.

Korjaus 11.12.20 kello 13.13.: Maija Miettisen titteli korjattu. Miettinen ei ole työryhmän puheenjohtaja, vaan yksi ryhmän STM:n asiantuntijasihteereistä.

Lisää aiheesta:

Ylen kysely: Eutanasian sallisi suurin osa suomalaisista

Kuolevia potilaita hoitavat lääkärit vastustavat eutanasiaa muuta lääkärikuntaa voimakkaammin

“Eutanasia ei ole elämän väheksymistä“ - Eutanasian laillistaminen saa kannatusta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Suosittelemme