Hyppää sisältöön

Näin al-Holin suomalaisten kotiuttaminen eteni kulisseissa: Konsultille salattu sopimus, Rinteen vastuulla poliittiset ratkaisut

Suomi käytti ensin välikäsiä, hollantilaista konfliktinvälityskonsulttia ja entistä diplomaattia, al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilanteen selvittelyssä.

Suomesta islamilaiseen valtioon lähtenyt Anna, hänen Suomessa syntynyt teini-ikäinen tytär ja Annan Syyriassa syntynyt lapsi ostoksilla al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa tammikuussa 2020. Kuva: Otso Reunanen / Yle
Terhi Toivonen

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkarikoskäsittelyn papereista ilmenee kiinnostavia yksityiskohtia al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisponnisteluista.

Kulisseissa tapahtui kaikenlaista, vaikka ulkopuolisille näytti, ettei naisten ja lasten asia juuri edistynyt Antti Rinteen (sd.) hallituksen noustua valtaan kesäkuussa 2019. Rinteen hallitukselta odotettiin kuumeisesti poliittista linjausta suomalaisten kotiuttamisesta, mutta sitä ei kuulunut.

Perustuslakivaliokunta päätyi keskiviikkona antamaan moitteet Haavistolle hänen toiminnastaan, mutta ministerisyytteen kynnys ei ylittynyt. Valiokunta katsoi, että Haavisto oli toiminut lainvastaisesti yrittäessään siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Ulkoministeri Pekka Haaviston ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen välille syntyi kiista Suomen toimintalinjasta. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Haavisto ja Tuominen olivat eri mieltä siitä, miten al-Holin suomalaisia naisia ja lapsia tulisi auttaa. Haavisto halusi käyttää konsulipalvelulakia, Tuomisen mielestä virkamiehen ei pitäisi ottaa yksin vastuuta asiasta, vaan kotiuttaminen vaatisi poliittisen päätöksen hallitukselta. Haavisto nimitti Tuomisen tilalle erityisedustajan hoitamaan al-Holin suomalaisten asiaa.

  • Lue tästä jutusta, mitä mieltä perustuslakivaliokunnan käyttämät oikeusoppineet olivat Haaviston menettelystä.

Haaviston virkarikoksen selvittely pitää sisällään kaikkiaan 1 300 sivua asiakirjoja, joista on julkaistu vasta pieni osa.

Näin al-Holin suomalaisten asian käsittely eteni valiokunnan julkaisemissa asiakirjoissa:

13.6.2019 Al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tilannetta käsitellään Rinteen hallituksen iltakoulussa viikko virkaan astumisen jälkeen. Haaviston mukaan hän keskusteli al-Holin suomalaisista pääministeri Rinteen kanssa joko kahden kesken tai eri kokoonpanoissa kaikkiaan yhdeksän kertaa kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana. Haavisto kertoo kysyneensä muutaman kerran oikeudellista neuvoa myös oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä.

27.6.2019 Pääministeri Rinne sanoo eduskunnan kyselytunnilla, ettei Suomi ole hakemassa kansalaisiaan pois al-Holin leiriltä. Rinteen mukaan heitä ei olla tuomassa Suomeen esimerkiksi konsulipalvelun avulla. Asian selvittely kuitenkin jatkuu. Ulkoministeriön linjauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) al-Holin suomalaisten auttamiseen ei voitu soveltaa konsulipalvelulakia, koska he eivät oleskelleet hädän hetkellä tilapäisesti ulkomailla vaan olivat muuttaneet Syyriaan useita vuosia sitten.

12.7.2019 Haavisto, Rinne, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tapaavat al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten sukulaisia. Läheiset olivat huolissaan leirin turvallisuustilanteesta ja lasten terveydentilasta. He olivat turhautuneita asioiden hitaaseen etenemiseen. Ulkoministeriössä keskusteltiin paljon siitä, mitä tehtäisiin jos jonkun lapsen terveydentila huonontuisi oleellisesti ja hänet pitäisi evakuoida lääketieteellisistä syistä.

Kesällä Suomen viranomaiset kuulivat myös huhuja rahankeräyksestä, jossa yksityiset tahot yrittivät saada kasaan 150 000 euroa suomalaislasten auttamiseksi pois al-Holin leiriltä. Salakuljettajat auttoivat ihmisiä pois leiriltä maksua vastaan, mutta toiminta oli erittäin riskialtista. Haaviston mukaan yhden ihmisen "vapaaksi ostaminen" maksoi 30 000 euroa.

Suomalainen poika al-Holin leirillä tammikuussa 2020. Kuva: Otso Reunanen / Yle

Heinäkuu 2019 Ulkoministeri Haavisto päättää antaa hollantilaiselle konfliktinvälityskonsultille Dialogy Advisory Groupille (DAG) toimeksiannon leirin suomalaisten tilanteen selvittämisestä, orpolasten kotiuttamisesta ja neuvotteluyhteyden luomisesta kurdihallintoon.

Välikäden käyttämisestä ei kerrottu julkisesti. DAGin edustaja oli ollut mukana, kun Ruotsi kotiutti toukokuussa orpolapsia al-Holista. Samalla sovittiin, että tilanteen kartoittamiseen osallistuisi myös presidentti Martti Ahtisaaren perustaman Crisis Management Initiativen (CMI) vanhempi neuvonantaja, eläkkeellä oleva kokenut diplomaatti Ilkka Uusitalo. DAGin työntekijä ja Uusitalo tekivät Syyriaan kaksi matkaa syys- ja lokakuussa 2019.

9.9.2019 Ilkka Uusitalo tapaa pääministeri Rinteen ja kertoo ensimmäisen matkan kokemuksista. Hän oli tavannut Koillis-Syyrian kurdiviranomaisia ja käynyt al-Holin leirillä. Uusitaloa käytettiin asiantuntijana asian käsittelyssä myös myöhemmissä tapaamisissa. Kävi ilmi, että kurdiviranomaiset eivät halunneet käyttää DAGin kaltaisia välikäsiä, vaan halusivat hoitaa orpolasten asioita suoraan Suomen valtionhallinnon kanssa. Jo kesällä oli selvinnyt myös se, että kurdit eivät halua erottaa äitejä ja lapsia toisistaan.

13.9.2019 Pääministeri Rinteen johdolla käydään neuvottelu, jossa ovat läsnä Haaviston ja Ohisalon lisäksi suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari, sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi ja vastuuministeriöiden virkamiehiä. Paikalla oli myös Ilkka Uusitalo.

Isisin menettämälle alueelle päätettiin lähettää virkamiesdelegaatio, jonka tehtävänä oli tietojen keruu ja yhteyden luominen Koillis-Syyrian ja Irakin Kurdistanin kurdiviranomaisiin. Virkamiesten pitäisi samalla yrittää pohjustaa myös suomalaisten orpolasten mahdollista evakuointia. Suojelupoliisi olisi mukana arvioimassa kotiuttamisen turvallisuuspuolta. Matkan valmistelusta vastaisi ulkoministeriö.

16.9.2019 Haaviston ja Tuomisen välirikko. Erimielisyys Suomen toimintalinjasta kärjistyy ulkoministeriössä järjestetyssä kokouksessa, jossa olivat paikalla myös ulkoministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri Matti Anttonen ja alivaltiosihteeri Pekka Puustinen sekä muita ministeriön virkamiehiä. Haaviston mukaan kokouksessa ei pystytty sopimaan ulkoministeriön toimista.

Ulkoministeri Haavisto ilmaisi poliisin suorittamassa esitutkinnassa turhautumisensa: "Nyt 16.9. kokouksessa, kun tätä asiaa oli kolme kuukautta vatvottu ja valmisteltu, ei saatu aikaan ainuttakaan toiminnallista asiaa."..."Varaukset oli kuultu ja kaikkeen toiminnalliseen edistymiseen oli vastaus ei konsulipäällikön puolelta". Haavisto kertoi kokeneensa vastuunsa lasten auttamisesta raskaana.

Haavisto sanoo olleensa hankalassa tilanteessa, kun hän ja pääministeri olivat löytäneet etenemistavan, mutta oma ministeriö ei ollut valmis sitä toteuttamaan.

Konsulipäällikkö Tuominen piti matkaa Koillis-Syyriaan ja vierailua al-Holin leirissä turvallisuusriskinä virkamiehille, katsoi sen lisäävän Suomen vastuuta leirillä olevista suomalaisista ja epäili sen nostavan vääriä odotuksia pikaisesta avusta heidän joukossaan. Haavisto aloitti toimet Tuomisen syrjäyttämiseksi muutaman viikon sisällä kokouksesta. Tuomisen seuraajaehdokkailta oli kyselty halukkuutta toimeen jo 7. lokakuuta.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen odottaa kuulemista perustuslakivaliokunnassa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

10.10.2019 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antaa hallituksen toimintaa koskevista kanteluista ratkaisun (siirryt toiseen palveluun). Pöysti korosti ratkaisussaan lapsen etua. Oikeuskanslerin mukaan oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa ja selvittää jatkotoimet Suomessa. Arvio kotiuttamisesta tulisi tehdä aina tapauskohtaisesti.

11.10.2019 Haavisto kertoo ulkoministeriön kansliapäällikölle Anttoselle haluavansa Tuomisen pois konsulipäällikön paikalta. Tuomiselle oli tarkoitus etsiä hänelle mieluinen, vähintään saman tasoinen tehtävä.

18.10.2019 Ulkoministeriön konsulipalveluiden pitää laatia al-Holiin liittyvistä toimenpiteistä muistio hallituksen neuvotteluihin. Pyynnön ja ohjeet sisällöstä lähetti ulkoministerin erityisavustaja.

Turkki oli hyökännyt Syyrian kurdialueille 9. lokakuuta ja tämän pelättiin heikentävän myös al-Holin leirin olosuhteita. Lähtökohtana oli oikeuskanslerin linjaus lapsen edusta. Tämä tarkoitti, että ainakin al-Holin leirillä olevat lapset pitäisi saada turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja turvallisuusriskien kasvaessa nopeasti. Äidit voitaisiin tuoda lasten mukana, mikäli muuta vaihtoehtoa ei käytännössä olisi. Kotiuttamispäätöksissä noudatettaisiin pääosin konsulipalvelulakia. Asiasta ei tehtäisi poliittista linjausta kuin muutamassa poikkeustapauksessa.

Konsulipäällikkö Tuominen arvosteli määräystä valtiosihteeri Anttoselle lähettämässä sähköpostissa: "Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa."

23.10.2019 Ulkoministeri Haavisto siirtää al-Hol-asioiden hoidon konsulipäälliköltä tehtävään nimetylle erityisedustajalle.

29.10.2019 Al-Holin erityisedustaja käy oikeuskanslerin kanssa läpi viranomaistoiminnan tarkkaa oikeusperustetta. Tämän keskustelun ja oikeuskanslerin aiemman ratkaisun perusteella määriteltiin ulkoministeriön toimintalinja. Erityisedustaja oli tavannut myös suojelupoliisin ja sisäministeriön johtoa.

31.10.2019 Haavisto esittelee ulkoministeriön toimintalinjauksen al-Holin suomalaisten suhteen hallituksen iltakoulussa. Läsnä olivat poikkeuksellisesti vain valtioneuvoston jäsenet, oikeuskansleri ja erityisedustaja. Linjauksessa määriteltiin, että lapsia voitaisiin auttaa konsulipalvelulailla ja erityisedustaja voisi tehdä toimista päätöksen virkavastuulla huomioiden tapauskohtaisesti lapsen edun.

Iltakoulussa sovittiin myös, että al-Holin asiaa kommentoivat julkisuudessa vain ulkoministeri ja pääministeri.

Haaviston mukaan hän sopi pääministeri Rinteen kanssa, että pääministeri tekisi arvion poliittisista päätöksistä, jos eteen tulisi konkreettinen tilanne, jossa suomalaislapsia voisi auttaa pois Syyriasta. Rinne kuitenkin erosi 3. joulukuuta pääministerin paikalta, hallitus kaatui ja neuvottelu suomalaisten auttamisesta jäi kesken.

Pääministerin paikalta eronnut Antti Rinne oli kulisseissa aktiivinen al-Holin suomalaisten asiassa. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

4.11.2019 Ulkoministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköt muodostavat tilanneryhmän al-Holiin liittyvän viranomaistoiminnan koordinoimiseksi. Mukana ovat myös poliisihallituksen, suojelupoliisin, keskusrikospoliisin, puolustusministeriön ja pääesikunnan edustajat. Ryhmän tehtävä oli valmistautua suomalaisten paluuseen kotimaahan.

Al-Holin erityisedustaja solmi marraskuun aikana yhteyden Irakin keskushallintoon sekä Koillis-Syyrian ja Irakin Kurdistanin paikallishallintoon.

11.11.2019 Konsulipäällikkö Tuominen saa tiedon, että Haavisto haluaa hänet muihin tehtäviin joulukuun loppuun mennessä. Ulkoministeriön virkamiesjohto ei ollut kertonut aiemmin Tuomiselle ministerin pyynnöstä, vaikka valmistelu alkoi jo syyskuun kokouksen jälkeen. He toivoivat Haaviston muuttavan vielä kantaansa. Kaksi päivää tiedonsaannin jälkeen Tuominen ehdotti, että hän voisi siirtyä nopealla aikataululla päätoimiseksi valmiuspäälliköksi ja sitten edustuston päälliköksi Bulgarian Sofiaan syksyllä 2020.

4.12.2019 Haavisto ja Tuominen tapaavat ensi kertaa välirikon jälkeen. Haaviston mukaan Tuominen voi halutessaan jatkaa konsulipäällikkönä, mikäli al-Hol-asioiden hoidosta jo sovittu käy hänelle ja hän tukisi erityisedustajaa tämän tehtävässä. Tuominen jää miettimään ehdotusta. Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun)oli kertonut kaksi päivää aiemmin Tuomisen syrjäyttämisestä, tapahtumista sen taustalla sekä viranomaisten suunnitelmasta tuoda vain lapset Syyriasta Suomeen.

16.12.2019 Sanna Marinin (sd.) tuore hallitus julkistaa kymmenkohtaisen periaatepäätöksen al-Holin suomalaisten auttamisesta. Päätöksen mukaan leirillä olevat lapset tulisi tuoda Suomeen niin pian kuin mahdollista, aikuisten avustamiseen sen sijaan ei ole velvoitetta. Viranomaiset harkitsisivat jokaisen henkilön kotiuttamista tapauskohtaisesti. Linjaus noudatti oikeuskanslerin ratkaisua.

Ulkoministeri Haavisto uusi samalla erityisedustajan mandaatin hoitaa al-Hol-asioita. Tilanne leirillä muuttui nopeasti, kun kurdiviranomaiset ottivat samana päivänä kaksi orpolasta huostaansa heidän huoltajiltaan. Suomalaiset virkamiehet matkustivat alueelle kahden päivän päästä.

20.12.2019 Konsulipäällikkö Tuominen ilmoittaa Haavistolle, että hän haluaa siirtyä ensin päätoimiseksi valmiuspäälliköksi ja syksyllä 2020 edustuston päälliköksi Sofiaan. Tuomisen mieli muuttui myöhemmin. Huhtikuussa 2020 hän halusi mieluummin jatkaa konsulipäällikön ja valmiuspäällikön tehtävissä.

21.12.2019 Kaksi al-Holin leirillä ollutta orpolasta tuodaan Suomeen ja heidät siirrettiin sosiaaliviranomaisten huostaan. Ulkoministeriö oli kertonut valmistelevansa orpolasten kotiuttamista kaksi päivää aiemmin.

Al-Holin leiriltä on palannut Suomeen on tähän mennessä neljä naista ja ainakin 13 lasta. Alun perin leirillä on ollut 11 suomalaisnaista ja noin 30 lasta.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23 asti.

Lue lisää:

Katso tallenne: Perussuomalaiset esitti epäluottamuslausetta ulkoministeri Haavistolle – eduskunta jatkaa ulkoministerin toimien käsittelyä ensi viikolla

Oikeusoppineet eri linjoilla tapaus Haavistosta – Näin rajusti näkemykset erosivat

Analyysi: Perustuslakivaliokunnassa on kriisipalaverin paikka – perustuslain vartijaa uhkaavat politisoituminen ja vuodot

Suosittelemme sinulle