Hyppää sisältöön

Tutkintapöytäkirjat paljastavat, mistä riita al-Holista repesi – Haavisto: "Konsulipäällikkö totesi, että orpolapsilla on nyt hyvä olla siellä"

Keskusrikospoliisin esitutkintapöytäkirjat Pekka Haaviston rikostutkinnasta julkaistiin tänään maanantaina.

Pekka Haavisto kertoi poliisikuulusteluissa, miten al-Holiin liittyvät tapahtumat etenivät vuosi sitten ulkoministeriössä. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
Hanna Eskonen,
Mikko Haapanen

Poliisin esitutkintapöytäkirjat paljastavat lisää yksityiskohtia ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkarikosepäilystä.

Keskusrikospoliisi linjaa esitutkinnassaan, että on syytä epäillä, että Haavisto olisi rikkonut virkavelvollisuuttaan ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirrossa muihin työtehtäviin.

Esitutkintapöytäkirjat julkaistiin tänään maanantaina. Perustuslakivaliokunta linjasi mietinnössään jo viime viikolla, että Haavisto on syyllistynyt lainvastaisuuksiin, mutta kynnys ministerisyytteen nostamiseksi valtakunnanoikeudessa ei kuitenkaan ylity.

Mietinnön pohjana olivat sekä oikeusoppineiden valiokunnalle antamat lausunnot että nyt julkaistu poliisin esitutkintamateriaali.

Haaviston ja Tuomisen väliset erimielisyydet al-Hol-asioissa kulminoituvat ministerin koollekutsumaan kokoukseen 16. syyskuuta 2019.

Haavisto esitteli kokouksessa ulkoministeriön konsulipalveluille keinoja, joilla al-Holin leirillä olevia lapsia voitaisiin tuoda Suomeen.

Haavisto oli aiemmin 13. syyskuuta käsitellyt asiaa silloisen pääministerin Antti Rinteen (sd.) kanssa.

Haavisto katsoo, että hän ja pääministeri olivat jo muodostaneet toimintalinjan omassa kokouksessaan. Ulkoministeriön tapaamisessa vastaanotto oli kuitenkin vastahankainen.

– Oli sellainen olo, että oli täysi muuri vastassa sillä linjalla, jota kuitenkin oli valtioneuvoston piirissä aika pitkään keskusteltu ja valmisteltu, Haavisto kertoi kokouksesta poliisikuulusteluissa.

Valmistelut al-Holin suomalaislasten auttamiseksi olivat kokouksen aikaan edenneet. Haavisto kertoo kuulusteluissa suunnitelleensa hollantilaisen rauhanvälitysryhmä DAG:in ja suomalaisen asiantuntijan Ilkka Uusitalon käyttämistä.

– Uusitalo oli toimittanut minulle valmiin lomakkeen, millä lapset voitaisiin luovuttaa sieltä Koillis-Syyrian kurdihallinnolta. [--] Hän oli hyvin konkreettisella tavalla kertonut, mitä siellä kurdihallinnossa odotetaan. Ja tämän kerroin tietenkin näille kokoukseen osallistujille, Haavisto sanoi esitutkintapöytäkirjan mukaan.

Haavisto kertoi kuulusteluissa turhautuneensa argumentteihin, joita Pasi Tuominen hänen kertomansa mukaan esitti syyskuun kokouksessa.

Haavisto sanoi, että kyseessä oli hänen mielestään lastensuojeluasia, jossa täytyisi käynnistää viranomaisyhteistyö.

Hän kertoi verranneensa lasten tilannetta muun muassa kidnappaukseen.

– Konsulipäällikkö [-- ] totesi, että orpolapsilla on nyt hyvä olla siellä alueella, kun ovat perheisiin tilapäisesti sijoitettuina. Ja mainitsi, että isätkin voivat olla vielä elossa, emme tiedä, ovatko he oikeasti orpoja.

Vaikeinta Haavistolle oli sulattaa sitä, että Tuominen hänen mukaansa totesi, että tapaamalla lapset Suomi ottaa lapset “toimivaltansa alle”.

Haaviston mukaan Tuominen varoitti kokouksessa tästä asetelmasta.

– Että jos olemme aktiivisia, tulee tilanne, jossa meidän vastuumme näistä lapsista kasvaa. Minun täytyy sanoa, että näin jälkeenkin päin minun on tätä argumenttia tavattoman vaikea hyväksyä, Haavisto kertoi.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä ulkoministeri Pekka Haaviston ministerivastuuasiaa koskevassa tiedotustilaisuudessa viime viikolla. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Haaviston ja Tuomisen kiistan ydin on siinä, yrittikö ministeri siirtää konsulipäällikköä pois tehtävästään vastoin lakia.

Kuulustelupöytäkirjojen mukaan Haavisto aloitti virkamiesjohdon kanssa keskustelut Tuomisen siirtämisestä heti syyskuun kokouksen jälkeen.

Tuomiselle kaavailtiin esitutkintamateriaalin mukaan muun muassa siirtoa suurlähettilääksi Bulgariaan Sofiaan.

Haavisto siirsi Tuomiselle kuuluneet, al-Holin suomalaisten asiat kokonaan toisen henkilön, erityisedustajan vastuulle.

Hän perusteli kuulusteluissa, että Tuominen oli aiemmin hakenut tehtäviä ulkomaan edustustoissa.

– Ajattelin, että voitaisiin tulla semmoiseen win-win -tilanteeseen, jossa hän saisi haluamiaan tehtäviä. Ja samalla, jos tämä kestää hyvin pitkäänkin tämä al-Hol-kriisi [--] saataisiin sellainen konsuliasioiden normaali toiminta, jossa myös tämä vastuu ja toimenpiteet al-Holiin liittyen olisivat sen linjauksen mukaisia, jotka hallituksen piirissä on sovittu.

Tuominen kertoi, ettei häntä kuultu ministeriössä lainkaan siirtoon liittyen.

Hän sanoi, että sai tietää työtehtävien muutoksesta vasta kuukausi sen jälkeen, kun keskustelut Haaviston ja virkamiesjohdon välillä oli aloitettu.

Haaviston erityisavustaja kertoi, että Haavisto toi melko pian kokouksen jälkeen esille, että hänellä ei ole luottamusta Tuomiseen. Ministeri pohti, olisiko Tuomiselle muita tehtäviä.

Haavisto pyysi myös ulkoministeriön valtiosihteerin luokseen ja pyysi tätä katsomaan, olisiko Tuomiselle muita tehtäviä. Tämä kertoi, että toimeksianto oli “pienoinen shokki”.

Tuomisen mukaan virkamiesjohto oli lykännyt asiasta kertomista hänelle. Virkamiehet odottivat, että “pöly laskeutuisi”, Tuominen kertoi kuulleensa.

– Hän [alivaltiosihteeri] minulle kertoi, etteivät he ensin uskoneet sitä, että noin voidaan tehdä ulkoministeriössä vuonna 2019 ja antoivat pölyn laskeutua.

Tuominen pyysi lopulta itse tapaamista ministerin kanssa. Sellainen myös sovittiin, mutta lopulta Tuominen perui sen itse.

– Tämä oli minun aloitteestani tämä suunniteltu tapaaminen. Ministeri ei missään vaiheessa indikoinut, että hän haluaisi keskustella kanssani.

Haavisto ei kertomansa mukaan sen sijaan tiennyt, että Tuomisen kuulemisessa työtehtävien ja vastuiden muuttamisen osalta olisi ollut puutteita.

– Ministeri ei tee niitä kuulemisia tai hoida henkilöstöhallinnon aivan hands on -asioita. Minun tiedossani ei ole, että jokin kuuleminen olisi puuttunut, hän sanoi.

Alivaltiosihteeri kertoi Tuomiselle hänen siirrostaan muihin tehtäviin sähköpostissa. Kuva: Haavisto-tutkinnan pöytäkirjat

Haavisto: “En ole maltinmenettäjätyyppiä”

Haaviston kerrotaan menettäneen kokouksessa malttinsa, kun konsulipäällikkö Tuominen torppasi Haaviston suunnitelmat al-Holin lasten tuomisesta Suomeen.

Haaviston kiihtymistä kuvaavat poliisikuulusteluissa liki kaikki kokouksessa läsnä olleet, kahta henkilöä lukuun ottamatta.

Konsuliyksikön lakimiehen mukaan Haavisto muuttui sitä ärtyneemmäksi, mitä useamman puheenvuoron hän yksikön virkamiehiltä kuuli.

– Ministeri oli kiihtynyt jo siinä vaiheessa, kun Tuominen esitti asiansa. [--] Minun esittäessäni asiaa, hän oli jo hyvin kiihtynyt ja hän jopa arvosteli minua asenteelliseksi. [--] Hän nimitteli meitä jopa niskuroinnista useamman kerran.

Lakimies piti “aika kauheana”, että Haavisto “pöllytti” häntä tilaisuudessa. Hän kertoi, että oli sitä ennen ollut vähintään kerran viikossa tekemisissä ulkoministerin kanssa. Palaverin jälkeen suora yhteydenpito loppui kokonaan.

Haavisto ei itse muista käyttäytyneensä, kuten läsnäolijat kuvaavat.

– En ole maltinmenettäjätyyppiä, hän kommentoi asiaa kuulusteluissa.

Kysymykseen, oliko hyvää henkilöstöpolitiikkaa olla kuulematta Tuomista, kun hänen tehtävistään alettiin keskustella, Haavisto vastasi:

– Täytyy kuitenkin muistaa, missä tilanteessa tämä tehtiin. Turkki oli hyökännyt Syyriaan. Meille alkoi tulla viestejä, että Turkin joukot etenivät kohti al-Holin aluetta, myös Syyrian joukot etenivät sinne päin.

Kaksi kokouksessa läsnä ollutta sanoi, että Haavisto ei huutanut tai kiihtynyt.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Tuominen: Matkustaminen vaarallista, mutta lapset eivät akuutissa hengenvaarassa

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen avaa esitutkinnan loppulausunnossaan näkemyksiään al-Holin alueen turvallisuudesta. Hän kertoo vastustaneensa virkamiesten lähettämistä leirille tapaamaan suomalaisia, koska piti matkustamista liian vaarallisena.

– llmeisesti koska eräät kansalaisjärjestöt olivat kyenneet vierailemaan leirillä, ministeri Haavisto katsoi, että leirille matkustamisessa ei olisi turvallisuusuhkaa, Tuominen sanoo lausunnossaan.

Tuominen viittaa Suomen ja verrokkimaiden “vahvimpaan mahdolliseen” matkustustiedotteeseen, jonka mukaan maasta on poistuttava välittömästi.

– On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, että ulkoministeriön tai konsulipalveluiden työntekijät eivät tavanomaisesti ole sellainen toimiala, jonka edustajat ensimmäisten joukossa lähetetään hengenvaarallisiin paikkoihin, toisin kuin esimerkiksi pelastajat, poliisit tai ensihoitajat.

Toisaalta leirillä olevat lapset ja naiset eivät Tuomisen mukaan kuitenkaan olleet syyskuun 2019 puolivälin tietojen mukaan “konkreettisesti ja akuutisti hengenvaarassa”.

– Kyseessä ei ollut sieppaustilanne eikä sitä voi siihen rinnastaa. Siksi ei ollut olemassa korkeampaa toimintavelvoitetta tai riskinottopainetta tai -velvollisuutta, Tuominen sanoo loppulausunnossaan.

Tuominen kertoo kokeneensa, että Haavisto painosti virkamiehiä tekemään päätöksiä virkamiesten al-Holiin lähettämisestä, vaikka asiasta ei ollut poliittista päätöstä eikä evakuointi ollut hänen mukaansa mahdollista konsulilain perusteella.

Haavisto on toimittanut poliisille otteita saamistaan al-Holilla olevien lasten omaisten viesteistä. Kuva: Haavisto-tutkinnan pöytäkirjat

Omaiset Haavistolle: "Täällä ammuskeltiin tänään paljon, luoti lensi ihan meidän vierestä"

Ulkoministeri Pekka Haavisto toteaa omassa loppulausunnossaan, että oikeuskanslerin mukaan ulkoministeriö voi toimia al-Hol-asiassa konsulipalvelulain puitteissa.

Oikeuskansleri on linjannut, että perus- ja ihmisoikeudet puoltavat sitä, että hallitus pyrkisi kotiuttamaan ainakin lapset.

Haavisto on liittänyt loppulausuntoonsa otteita sähköpostiviesteistä, joita leirillä olevat ovat sukulaistensa kautta lähettäneet.

– Täällä ammuskeltiin tänään paljon, luoti lensi ihan meidän vierestä. Kolme poikaa ampuivat. Orpopoikia. Voihan äiti, lukee yhdessä viestissä, joka Haaviston mukaan on lähetetty 4. heinäkuuta 2019 hänelle ja pääministeri Rinteelle.

Haaviston mukaan viestit kertoivat kesällä 2019 väkivallan lisääntymisestä leirillä. Hän viittaa myös leirillä vierailleen Ilkka Uusitalon muistioon todisteena vaarallisista oloista.

– Hän [Uusitalo] kuvasi leiriä aikapommiksi, jonka sytytyslanka palaa. Leirillä oli jatkuvia turvallisuusongelmia kuten telttojen polttamisia, vartijoiden puukotuksia sekä muita uhkia ja hyökkäyksiä leirin hallintoa ja ulkomaisia avustusjärjestöjä kohtaan. Hädänalaisten suomalaisten lasten asia oli siis täysin kriittinen, ulkoministerin loppulausunnossa lukee.

Eduskunta äänestää Pekka Haaviston luottamuksesta täysistunnossaan tiistaina. Perussuomalaiset esitti epäluottamusta ulkoministerille perjantaina.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 16.12. klo 23 saakka.

Lue lisää:

Näin al-Holin suomalaisten kotiuttaminen eteni kulisseissa: Konsultille salattu sopimus, Rinteen vastuulla poliittiset ratkaisut

Oikeusoppineet eri linjoilla tapaus Haavistosta – Näin rajusti näkemykset erosivat

Katso tallenne: Perussuomalaiset esitti epäluottamuslausetta ulkoministeri Haavistolle – eduskunta jatkaa ulkoministerin toimien käsittelyä ensi viikolla

Ylen tiedot: Perustuslakivaliokunnan mukaan Pekka Haavisto on toiminut lainvastaisesti, mutta syytekynnys ei ylity – vihreät jättää vastalauseen

Analyysi: Pekka Haavisto sai tahran takkiinsa – äänestäjät punnitsevat nuhteiden merkityksen

Oikeuskansleri: Hallitus on toiminut lainmukaisesti Syyrian leireillä olevien kotiuttamisasiassa

Suosittelemme sinulle