Hyppää sisältöön

42 maan vertailututkimus paljasti: yksilökeskeinen kulttuuri altistaa vanhempia uupumukselle – Suomessa seitsemänneksi uupuneimmat vanhemmat

Vanhemmuuden uupumuksen esiintyvyydessä oli huomattavia eroja maiden välillä.

Tutkimuksessa eniten uupumusta esiintyi Puolassa ja vähiten Thaimaassa. Ruotsi sijoittui uupumuspistemäärällään listan puoliväliin. Lahde: International Investigation of Parental Burnout (IIPB) Consortium, Parental Burnout around the Globe: A 42-country study. In press at Affective Science. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vanhempien uupumusta on ensimmäistä kertaa vertailtu eri maiden välillä. Laajassa kansainvälisessä vertailututkimuksessa havaittiin, että vanhemmuuden uupumuksen esiintyvyydessä on huomattavia eroja eri maiden välillä.

Suomi sijoittui listauksessa seitsemänneksi, mikä oli tutkimuksen Suomen osuudesta vastaavan Jyväskylän yliopiston professorin Kaisa Aunolan mielestä yllättävää.

– Suomi on kuitenkin hyvinvointivaltio ja meillä on moni asia paremmin kuin useissa muissa maissa, mutta uupumuksen näkökulmasta sijoituimmekin aika kärkipäähän.

Suomea enemmän uupumusta raportoitiin Puolassa, Belgiassa, Sveitsissä, Egyptissä, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Vähiten uupumusta esiintyi Thaimaassa ja Kuubassa.

Vanhemmuuden uupumusta on tarkasteltu tutkimuksessa kahdella eri tavalla. Useista eri kysymyksistä koostuvan uupumusmittarin avulla on pystytty laskemaan eri maiden uupumuspistemäärien keskiarvot.

Suurimman pistemäärän saaneen Puolan ja pienimmän pistemäärän saaneen Thaimaan välillä on yli 33 pisteen ero. Alla olevasta kartasta voit katsoa eri maiden pistemäärät viemällä hiiren tai sormen maan päälle.

Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu vakavan uupumuksen esiintyvyyttä maittain. Vakavassa uupumuksessa uupumusoirehdintaa on viikoittain.

Joissain maissa vakavaa uupumusta esiintyi yhdellä prosentilla tutkimukseen vastanneista vanhemmista, kun toisissa maissa vakavasta uupumuksesta kärsi kahdeksan prosenttia vastaajista.

Yksilökeskeinen kulttuuri isoin syy vanhempien uupumukselle

Maiden välisiä eroja vanhemmuuden uupumuksessa selittivät ennen kaikkea kulttuuriset arvot.

Individualistisissa eli yksilökeskeisissä maissa uupumusoireet olivat tyypillisempiä kuin yhteisöllisissä maissa. Myös vakavaa uupumusta esiintyi yksilökeskeisissä maissa yhteisöllisiä maita yleisemmin.

Yksilökeskeisyydellä oli suurempi rooli vanhempien uupumuksen selittäjänä kuin muilla kulttuurisilla arvoilla, maiden välisillä taloudellisilla eroilla tai yksilöön ja perheeseen liittyvillä taustatekijöillä.

Siinä mielessä yksilökeskeisiin maihin lukeutuvan Suomen sijoitus uupumuslistan kärkipäässä on hyvin ymmärrettävä, Aunola sanoo.

– Yksilökeskeisissä maissa ajatellaan, että yksilö on vastuussa lähinnä itsestään ja ihan lähimmästä perhepiiristään. Yhteisöllisissä kulttuureissa toimitaan yhdessä ja kannetaan vastuuta laajemmasta ympäristöstä. On ehkä enemmän tällaista koko kylä kasvattaa -henkeä.

Toisaalta naapurimaa Ruotsi oli uupumuslistalla vasta sijalla 21.

– Ruotsi ja Suomi ovat perhepolitiikaltaan hyvin samanlaisia, joten tätä tulosta ei ole ihan helppo selittää. On mahdollista, että esimerkiksi Ruotsissa runsaasti käytetyt isien vanhempainvapaat selittävät osittain tätä, toteaa professori Aunolan kanssa Suomen osuudesta vastannut dosentti Matilda Sorkkila.

Dosentti Matilda Sorkkila ja professori Kaisa Aunola ovat yhdessä vastanneet kansainvälisen tutkimuksen Suomen osuudesta eli Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät –tutkimuksesta. Kuva: Petteri Kivimäki

Täydellisyyden tavoittelu altistaa uupumukselle

Yksilökeskeisen kulttuurin lisäksi vanhempien uupumusta selittivät muun muassa vanhempien ikä ja sukupuoli. Uupumusoireet olivat yleisempiä nuorilla ja äideillä.

Mitä enemmän vanhemmilla oli lapsia ja mitä nuorempia lapset olivat, sitä enemmän vanhemmat kokivat uupumusta.

Suomessa kaikkein voimakkaimmin uupumusta selittivät ulkoapäin koetut vaatimukset. Näistä tuloksista kerroimme jo runsas vuosi sitten tässä jutussa.

Suomalaisvanhempien uupumusta lisäsi erityisesti se, jos vanhemmalla oli myös taipumusta perfektionismiin.

– Täydellisyyden tavoittelu ja siihen liittyvät itselleen asetetut vaatimukset ovat yksi altistava tekijä uupumukselle ja se on havaittu myös muissa maissa. Se on tyypillistä juuri yksilökeskeisille kulttuureille, Kaisa Aunola toteaa.

Muista maista poiketen Suomessa yhdeksi uupumusta selittäväksi tekijäksi nousi myös heikko taloudellinen tilanne.

– Iso joukko lapsia saa muotivaatteita ja hienoja kännyköitä ja pystyy vanhempien tukemana harrastamaan kalliitakin harrastuksia. Se voi lisätä painetta niissä vanhemmissa, jotka eivät pysty niitä lapselleen tarjoamaan, Aunola arvelee.

Korona-aika lisäsi suomalaisvanhempien uupumusta

Affective Science -lehteen julkaistavaksi hyväksyttyyn International Investigation of Parental Burnout -tutkimukseen osallistui kaikkiaan 17 409 vanhempaa 42 eri maasta. Mukana oli 12 364 äitiä ja 5 045 isää. Suomesta mukana oli kaikkein eniten vanhempia, yhteensä 1 730.

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Samat tutkijat ovat keränneet uutta aineistoa myös vuoden 2020 aikana. Tarkoitus on tarkastella korona-ajan vaikutuksia vanhempien jaksamiseen ja hyvinvointiin eri maiden ja kulttuurien välillä.

– On kiinnostavaa nähdä, ovatko sulkutoimien ja eristäytymisen vaikutukset erilaisia eri kulttuureissa ja miten yksilö- tai yhteisökeskeisyys näkyy tässä, Aunola sanoo.

Suomen osalta alustavia tuloksia julkaistiin jo loppukeväästä: vanhempien kokema uupumus näytti lisääntyneen entisestään koronan aikana.

– Suomen aineiston perusteella emme kuitenkaan voi tietää, onko se lisääntynyt meillä enemmän vai vähemmän kuin muualla maailmassa.

Voit keskustella aiheesta lauantai-iltaan 19.12. klo 23.00 saakka.

Lisää aiheesta:

Poikkeusaika jakoi vanhemmat: osa nautti kiireettömyydestä, osa uupui lomautusten ja etäkoulun alle – "Yritän vain pitää paletin kasassa"

Huoli toimeentulosta kuormittaa erityisesti suomalaisvanhempia, ja nyt tilanne saattaa vain pahentua – tutkimus selvittää perheiden hyvinvointia poikkeusoloissa

Uupumus pakotti äidin sairauslomalle omasta perheestään – Uusi suomalaistutkimus: Muiden odotukset suurin syy vanhemmuudessa uupumiseen

Lue myös:

Miksi nykypäivän vanhemmat suorittavat ja uupuvat? Ja miten sinä voisit vanhempana helpottaa elämääsi – Katso video

"Lapsi söi ja nukkui kellontarkasti, unohdin itseni täysin" – Uupumus ja yksinäisyys ovat nykyvanhemmuuden pahimmat vitsaukset

Suosittelemme sinulle