Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Valdivo ielleh tugou karjalan kieldy Päivännouzu-Suomen yliopiston kauti – elvytändiä oli vähä kieliseuran denguvaigevuksien da bankrotakse menendän täh

Yliopisto suau valdivondengua tuliekse kahtekse vuottu. Professoru pidäy elvytändyprogramman lyhytkestožuttu pahannu dielonnu.

Itä-Suomen yliopisto
Päivännouzu-Suomen yliopisto nygöi on karjalan kielen tutkimuksen keskus Suomes. Kuva: Sami Takkinen / Yle
Yle

Opastus- da kul’tuuruministerstvu ielleh rubieu finansiiruimah karjalan kielen elvytändiä Päivännouzu-Suomen yliopiston kauti. Ministerstvu on andanuh yliopistole valdivonavustuksen tulien da sen jälgehizen vuvven aijakse.

Tugi kaikkiedah on 200 000 euruo kahtekse vuottu. Tämän summan vuoh ruvetah paiči muudu kehittämäh karjalan kielen opastustu, opastamah specialistoi, julguamah opastundumaterjualua sego luadimah uuttu sanastuo.

Kielitehnolougiedu nähtäh sežo yhtenny mahtonnu avvuttua kielenkäyttäjii.

– Voizimmo luadie karjalan kielen oigoluvenduprogramman tekstankäzittelyh näh, sanou karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran professoru Helka Riionheimo Päivännouzu-Suomen yliopistospäi.

Häi pidäy Päivännouzu-Suomen yliopistuo oigiennu kohtannu elvytysruavon ohjuandah niškoi, sendäh gu se on nygöi karjalan kielen tutkimuksen keskus Suomes: karjalan kieli da karjalaine kul’tuuru on yliopistos opastunduaineh da sie tutkitah karjalan kieldy azientundijat.

Riionheimo yhtelläh on sidä mieldy, gu kieldy et voi elvyttiä kieliyhtehistön ulgopuolelpäi. Tämä ruandu pidäy planiiruija yhtes.

Helka Riionheimo katsoo kameraan.
Professoran Helka Riionheimon mugah karjalan elvyttämizen kannal tärgei olis suaja alalline finansiiruičus. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Kai karjalan murdehet keräl

Yliopisto tahtou organizuija ruandan kielen hyväkse sežo muijal. Pluanois on ezimerkikse jatkua karjalankielizien kerholoin da leirilöin piendiä lapsih niškoi da karjalankielizen lapsienopastajan kierdämisty Jovensuun školis.

Elvytändyprogrammah palkatah oma koordinuattoru. Ruandas tugie suajah kai karjalan murdehet lujas yhtesruavos kielenpagizijoinke.

– Tämä vikse on enzimäine askel kielen elvyttämizen uudeh čurah, kus käytetäh tuvennu tutkittuu tieduo kielien elvytändäh näh, sanou Helka Riionheimo.

Karjalan kielen elvytändiä on olluh vähä sen jälles, konzu Karjalan kielen seura puutui talovusvaigevuksih da jälgimäi meni bankrotakse mennyt kezäl.

Yliopiston karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran professoru yhtelläh tahtos, gu finansiiruičukses rodies alalline, konzu kielen elvytysruado piäzöy uvvessah vauhtih vuvven katkoksen jälles.

– Kaksi vuottu on ylen lyhyt aigu da karjalan elvyttämizen kannal olis tärgei suaja alalline finansiiruičus. Da vois sit luadie pädii elin, kudai hoidas elvytysruaduo sih luaduh, gu otettas huomavoh sežo kieliyhtehistö, perustelou Riionheimo.

Häi tahtos, gu kieliyhtehistö pidäs karjalan kieldy nägövis da kaikkeh luaduh vaikuttas jatkofinansiiruičuksen turvuamizekse.

Valtio tukee karjalan kieltä jatkossa Itä-Suomen yliopiston kautta – elvytys on ollut vähäistä kieliseuran rahavaikeuksien ja konkurssin jälkeen

Suosittelemme