Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Työttömän eläkeputki poistuu, tilalle pitkästä työsuhteesta irtisanomiskorvaus – katso tästä yksityiskohdat: yksi asia pysyy, kahdeksan muuttuu

Vuonna 1965 ja myöhemmin syntyneet eivät pääse eläkeputkeen. Yli 55-vuotiaille tulee irtisanomiskorvaus erityisehdoin.

Ansiopäivärahakemuslomaketta täytetään.
Hallituksen esittämät muutokset eläkeputkeen tulevat voimaan ensimmäisen kerran vuonna 2023. Ennen sitä alkaneita työttömyyspäivärahan lisäpäiviä muutos ei koske. Kuva: Tiina Jutila / Yle
Ari Hakahuhta
Avaa Yle-sovelluksessa

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen ehdotuksen eläkeputken poistamisesta, muuttuu ikääntyneiden työttömien asema asteittain vuodesta 2023 alkaen. Hallitus uskoo muutosten parantavan yli 55-vuotiaiden työllisyyttä.

1. Nykyiset eläkeputket säilyvät

Eläkeputken leikkaus ei koske heitä, jotka ovat nyt eläkeputkessa eli työttömyyspäivärahan lisäpäivillä. Se ei koske myöskään heitä, jotka siirtyvät eläkeputkeen ennen vuonna 2023 voimaan tulevaa muutosta.

2. Eläkeputki poistuu asteittain vuodesta 2023 alkaen, kokonaan 2025

Ikääntyneiden työttömien mahdollisuus eläkeputkeen eli työttömyyspäivärahan lisäpäiviin päättyy asteittain vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäinen kiristys tulee voimaan vuonna 2023. Vuonna 1965 syntyneet on ensimmäinen ikäluokka, joka ei saa mahdollisuutta eläkeputkeen.

Asteittaisessa siirtymävaiheessa vuonna 2023 vuonna 1963 syntyneiden eläkeputken alaikäraja nousee vuodella 63 vuoteen. Vuonna 2024 muutos koskee vuonna 1964 syntyneitä, joiden eläkeputken alaikäraja nousee 64 vuoteen. Vuonna 1962 syntyneet on viimeinen ikäluokka, joka voi käyttää nykymuotoista eläkeputkea.

Tällä hetkellä esimerkiksi vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneiden oikeus eläkeputkeen eli työttömyyspäivärahan lisäpäiviin alkaa 62-vuotiaana.

Eläkeputki tarkoittaa, että ihminen voi saada työttömyyspäivärahakauden päättymisen jälkeenkin samansuuruista korvausta työttömyydestä 65 ikävuoteen asti.

3. Yli 55-vuotiaille irtisanomiskorvaus, ehtona pitkä työsuhde

Yli 55-vuotiaat työttömäksi joutuvat saavat uuden muutosturvapaketin. Jos irtisanottava työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yli viisi vuotta, hän on oikeutettu kuukauden palkan suuruiseen irtisanomiskorvaukseen, joka ei lykkää työttömyyspäivärahan alkamisajankohtaa.

Lisäksi työntekijä saa Työllisyysrahaston kautta kahden kuukauden palkkaa vastaavan koulutustuen. Tuki tulee nykyisen muutosturvan yhden kuukauden palkkaa vastaavan koulutustuen lisäksi.

Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessaan, millaisia työllisyystoimia se kohdentaa yli 55-vuotiaille suomalaisille.

4. Työllistymisvapaan kestoja pidennetään

Nykyisen muutosturvan työllistymisvapaita pidennetään työntekijöiltä, jotka ovat työskennelleet pitkään samalla työnantajalla. Työllistymisvapaa tarkoittaa irtisanomisaikana palkallista osallistumismahdollisuutta työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin, jos irtisanominen perustuu taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin tai yrityksen saneerausmenettelyyn.

Nykyisin työllistymisvapaan pituus on 5, 10 tai 20 päivää työntekijän irtisanomisajan pituudesta riippuen. Vuodesta 2023 alkaen työllistymisvapaiden pituus on 5, 15 tai 25 päivää.

5. Ikääntyneiden palkkatuki paranee

Vuodesta 2023 alkaen 55 vuotta täyttäneet ovat oikeutettuja nykyistä laajempaan palkkatukeen.

Jos työtön on ollut työttömänä kaksi vuotta kuluneen kahden vuoden ja neljän kuukauden aikana, hänellä on oikeus 70 prosentin palkkatukeen kymmenen kuukauden ajan. Tuki määräytyy 25 viikkotunnin mukaan.

6. Verotuksen työtulovähennykseen korotus yli 60-vuotiaille

Yli 60-vuotiaat saavat verotuksen työtulovähennykseensä enimmäismäärään korotuksen. Vähennyksen raja nousee 200 euroa vuodessa. Muutos tulee voimaan vuonna 2023.

Ikääntyneiden työtulovähennyksen enimmäismäärän korotus on huojennus myös heille, jotka tekevät töitä eläkeläisinä.

7. Irtisanotut pääsevät työnhakijoiksi jo irtisanomisaikana

Vuodesta 2023 alkaen irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä pyritään nopeuttamaan niin, että työnhakijaksi ilmoittautuminen, osaamis- ja työkykykartoitus sekä työllistymissuunnitelma tehdään TE-palveluissa jo irtisanomisaikana.

8. Parempi mahdollisuus osa-aikatyöhön

Yli 55-vuotiaat ja saman työnantajan palveluksessa kolme vuotta olleet työntekijät pääsevät halutessaan nykyistä helpommin osa-aikatyöhön.

Osa-aikatyön mahdollisuus ei ole kuitenkaan täysin automaattisesti työnantajaa velvoittava työntekijän oikeus. Jotkin erityiset syyt voivat estää osa-aikatyön mahdollisuuden.

9. Työssä jatkamista ja jaksamista edistetään

Hallitus korostaa työnantajien velvollisuutta huolehtia ikääntymisen sekä työn fyysisen ja henkisen kuormittavuuden huomioon ottamisesta työpaikoilla.

Hallituksen esitys sisältää lisäksi toimenpiteitä, joita kuntoutusta pohtinut työryhmä on ehdottanut. Ehdotuksessa on myös muita yksityiskohtia, joita tässä ei ole lueteltu.

Voit keskustella eläkeputken poistamisesta perjantaihin 18.12.2020 kello 23 asti. Napauta keskustele-painiketta jutun jälkeen.

Lue lisää:

Hallitus poistaa eläkeputken asteittain vuoteen 2025 mennessä, luvassa irtisanomiskorvaus ja lisää koulutusta – Saarikko: "Hallitus laittoi kirkon keskelle kylää"

Suosittelemme sinulle